Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 24.05.2022, stránka má informačný charakter
Taliansko

Taliansko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Taliansko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Talianska - COVID-19

Vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu na COVID-19 je umožnený v nasledujúcich prípadoch tým, ktorí nevykazujú žiadny z príznakov COVID-19 (viď čl. 8 ods. 8 Dekrétu premiéra):
 

 • vstup do Talianska z preukázateľných urgentných dôvodov (práca, zdravie, urgentné záležitosti) - do 120 hodín
 • tranzit Talianskom do 36 hodín na vlastnom motorovom vozidle
 • zdravotnícky personál z pracovných dôvodov
 • cezhraniční pracovníci
 • zamestnanci spoločností a inštitúcií, ktoré majú sídlo či pobočku v Taliansku, za účelom preukázateľne nevyhnutnej cesty do zahraničia
 • zamestnanci zastupiteľských úradov a medzinárodných organizácií a EÚ, vojenský personál
 • žiaci a študenti, ktorí dochádzajú minimálne raz týždenne za štúdiom v inom štáte, v akom je ich miesto trvalého pobytu
 • posádky dopravných a prepravných prostriedkov
 • cestujúci z tzv. covid-testovaných letov

 

Podmienky tranzitu

Pre slovenských občanov, pokiaľ cestujú individuálne (nie verejnou dopravou) je možný, nesmie prekročiť 36 hodín na území Talianska.

 

V prípade leteckého tranzitu, nie je možné opustiť letisko až do príchodu do cieľovej krajiny.

 

Odporúčame dodržiavať podmienky jednotlivých leteckých spoločností a zaradenie krajiny do kategórie, odkiaľ cestujúci prichádza v zmysle opatrení platných v Taliansku. Ak sa necestujete do SR (miesta bydliska), odporúčame mať potvrdenie, doklad o tom, že máte dôvod cesty do tretej krajiny.

 

Opatrenia v krajine

Od 1. mája 2022 prestávajú platiť mnohé obmedzenia, počnúc od green passu, ktorý už nebude potrebný, okrem špecifických prípadov (nemocníc a návštev sociálno-zdravotných zariadení). Pri vstupe do krajiny je green pass povinný.

 

Do 15. júna však ostáva platná povinnosť nosenia respirátorov FFP2 v prostriedkoch MHD, kinách, divadlách, na športových a kultúrnych podujatiach v uzavretých priestoroch, ako aj v nemocničných štruktúrach a domovoch pre seniorov. Nosenie rúška je odporúčané na pracovisku, v supermarketoch, či v nákupných centrách.

 

Green pass nie je potrebný:

 • reštaurácie a bary
 • kiná, divadlá, koncerty, diskotéky, športové arény (v interiéri do 15. júna povinnosť respirátora FFP2)
 • hotely, B&B, turistické zariadenia
 • športoviská, posilňovne, wellness, kúpele
 • oslavy, obrady a svadby
 • obchody, verejné úrady, univerzity, výberové konania a konkurzy – od 31. marca 2022 bola zrušená povinnosť predložiť green pass. Pre študentov odpadá povinnosť preukázať sa green passom pri návšteve vysokej školy, green pass nie je potrebný ani pre účastníkov verejných konkurzov a tendrov, alebo školení.

 

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: Zostáva povinnosť preukázať sa green passom. Táto povinnosť platí aj pre osoby navštevujúce seniorov v sociálnych, sociálno-zdravotníckych zariadeniach a miestach, kde sa nachádzajú chorí a starí ľudia. Rovnako platí povinnosť použitia respirátora FFP2.

 

Pracovisko: Pre vstup do práce nebude potrebný green pass ani posilnený green pass, a to ani pre osoby, ktoré majú povinnosť sa dať zaočkovať, napr. osoby nad 50 rokov.

 

Opatrenie talianskych úradov v prípade preukázania COVID-19

V prípade preukázania ochorenia, pokiaľ nie je prechodný alebo trvalý pobyt, je pozitívna osoba umiestnená do COVID hotela na vlastné náklady.

 

 • minimálne 7-dňová karanténa pri plne zaočkovaných osobách bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa)
 • minimálne 10-dňová karanténa u čiastočne zaočkovaných osôb bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa)
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb bez príznakov, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, v prípade pozitívneho testu sa tento opakuje po 7 dňoch t.j. 17. deň
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb s príznakmi, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, po najmenej 3 dňoch bez príznakov, v prípade pozitívneho testu jeho zopakovanie v 17. deň
 • osoby dlhodobo pozitívne (long-COVID) môžu ukončiť karanténu na konci 21. dňa, pokiaľ boli aspoň 7 dní bez príznakov
 • hospitalizácia – v prípade ochorenia

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko