Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 21.05.2022, stránka má informačný charakter
Španielsko

Španielsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Španielsko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Španielska - COVID-19

Všetky osoby vstupujúce na územie Španielska (neplatí pre osoby mladšie ako 12 rokov) musia disponovať jedným z nasledujúcich potvrdení:

 • platné potvrdenie/certifikát o dokončenom očkovaní (nie viac ako 270 dní od aplikácie poslednej dávky – tj. platnosť rovnako ako v SR)
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19
 • alebo potvrdenie o negatívnom výsledku PCR/antigénneho testu.

 

Kedy je potrebné vyplniť sanitárny formulár 

Ak je cestujúci držiteľom jedného z uvedených potvrdení vo formáte Digitálneho COVID preukazu EÚ, nemusí už vypĺňať sanitárny formulár.

Pokiaľ potvrdenie v tomto formáte nemá, je nutné vyplniť online formulár Spain Travel Health a v ňom uviesť údaje o svojom platnom očkovaní proti COVID-19, prekonanom COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu na COVID-19.

V prípade tranzitu po ceste nepredkladáte sanitárny formulár ani nijaké z uvedených potvrdení.

V prípade tranzitu cez Španielsko do iných krajín nepredkladáte sanitárny formulár, ani nijaké z uvedených potvrdení za predpokladu, že neopustíte prístav alebo letisko a že pobyt v Španielsku nepresiahne 24 hodín

 

Odporúčame uistiť sa aj u leteckej spoločnosti, či nemá ďalšie požiadavky.

 

Dávajte si pozor na svoje doklady

Zároveň dôrazne upozorňujeme cestujúcich, že komplikáciou v prípade pobytu môžu byť rozšírené krádeže, predovšetkým vreckové krádeže peňaženiek – a tým aj dokladov potrebných na návrat domov. Preto je nevyhnutné dávať si obzvlášť pozor na svoje doklady. 

 

1. Pre vstup a zotrvanie v krajine je požadovaný jeden z nasledovných dokumentov (platí pre všetkých od 12 rokov)

 • test alebo
 • očkovací preukaz alebo
 • potvrdenie o prekonaní COVID-19.

 

Uvedené potvrdenia alebo certifikáty musia byť originál, vyhotovené v španielčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine a môžu byť predložené v papierovej alebo elektronickej podobe (aplikácia).

 

1. Ak budete predkladať test - PCR test (RT-PCR) alebo antigénový test s negatívnym výsledkom

POZOR, test nemôže byť starší viac ako 24 hodín – ak je to antigénový test resp. 72 hodín – ak je to PCR test od jeho absolvovania, potvrdenie sa predkladá v angličtine/španielčine/nemčine/francúzštine alebo v úradne vyhotovenom preklade do týchto jazykov; musí obsahovať meno a priezvisko, dátum odberu vzorky, typ testu, označenie krajiny a laboratória/zdravotníckej organizácie, ktorá test vykonala, výsledok a pod.
 

2. Ak budete predkladať očkovací preukaz:

Platí pre osoby, ktoré sú zaočkované pri dvojdávkovej vakcíne oboma dávkami vakcíny (pri jednodávkovej Janssen jednou) schválenej v EÚ (EMA) alebo tie, ktoré uznáva WHO.
Kompletné očkovanie musí byť ukončené 14 dní pred príchodom, maximálna platnosť preukazu je 270 dní.

 

3. Ak budete predkladať potvrdenie o prekonaní COVID-19

Osvedčenie/potvrdenie napr. od ošetrujúceho lekára predkladáte najskôr po 11 dňoch od identifikovania ochorenia, max. však 180 dní po jeho vydaní

Musí obsahovať údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum odberu prvého pozitívneho testu na SARS-CoV-2
 • typ testu (pozor, musí byť založený na molekulárnych technikách, tj.  RT-PCR, nie antigénový)
 • vydávajúca krajina

 

2. Sanitárny formulár

Je povinný len pre tých cestujúcich, ktorí nemajú Digitálny COVID preukaz EÚ alebo jeho EÚ ekvivalent.

 

Ak nemáte Digitálny COVID preukaz EÚ alebo jeho EÚ ekvivalent, pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori  predkladáte vyplnený sanitárny formulár – vypĺňa sa spravidla 48 hodín pred odletom (keďže sa uvádza aj číslo sedadla v lietadle a pod.).

 

Formulár môžete vyplniť aj v bezplatnej aplikácii stiahnutej do mobilného telefónu - SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Formulár je v 4 jazykových mutáciách (po anglicky, nemecky, francúzsky a španielsky). Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete prezentovať počas kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste. Informácie, ktoré uvediete, musia byť pravdivé. Španielske orgány si vyhradzujú právo na vyvodenie zodpovednosti v prípade uvedenia nepravdivých informácií.

 

V prípade, že sa vám aplikácia zasekne alebo niečo neviete vyplniť, kontaktujte číslo +34 910 50 30 50 - k dispozícii denne v angličtine alebo španielčine, v pondelok až nedeľu od 8.00 hod. do polnoci aj v nemčine alebo francúzštine. Prípadne je možné zaslať e-mail na spth@sanidad.gob.es – odporúča sa urobiť fotografiu obrazovky s chybovým hlásením. V predmete e-mailu uveďte, či sa registrujete priamo na webe alebo cez mobilnú aplikáciu.

 

Oficiálny dokument (vestník) španielskej vlády s podrobnosťami vstupu do krajiny

 

Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia okrem kontroly dokumentácie merajú teplotu pomocou termovíznych kamier a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich.
 

Upozornenie
V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 môže cestujúcemu po príchode do Španielska urobiť sanitárna kontrola testovanie antigénovým testom, ktoré je bezplatné. V prípade pozitivity sa riaďte pokynmi zdravotnej kontroly.

 

Na cestujúcich apelujeme, aby si pri ceste zo/do Španielska vopred zistili aj podmienky v krajine, cez ktorú tranzitujú napr. pri cestách z Afriky, Latinskej Ameriky alebo tranzit cez Spojené kráľovstvo.

 

Regionálne odlišnosti

Jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia, môžu ich náhle zavádzať alebo rušiť, je preto vhodné overiť si aktuálnu situáciu na oficiálnej webovej stránke, v hoteli či u miestnych priamo v konkrétnej lokalite, kam cestujete.

 

Cestovanie zo španielskej pevniny na Kanárske ostrovy alebo Baleárske ostrovy

Vzhľadom na to, že podmienky sa priebežne aktualizujú a menia, odporúčame byť v kontakte s regionálnou leteckou spoločnosťou a žiadať aktuálne informácie ohľadom vstupu z pevninského Španielska na Kanárske a Baleárske ostrovy.

 

Informácie o opatreniach na jednotlivých Kanárskych ostrovoch

Informácie o opatreniach pri vstupe na Baleárske ostrovy
 

Je po príchode povinné rúško?

Použitie rúška je od 20. apríla 2022 povinné už iba:
 

 • vo všetkých typoch verejnej dopravy (autobusy, vlaky, lietadlá, metro, lode...),
 • v  zdravotných strediskách vrátane nemocníc,
 • v lekárňach,
 • v sociálnych zariadeniach.
 

Je po príchode povinná karanténa?

Pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia alebo potvrdenia COVID-19

Riadiť sa pokynmi zdravotníkov.
Mierne a asymptomatické prípady a blízke kontakty nemusia ísť do karantény. Odporúča sa nosenie respirátora, udržiavanie odstupu a vyhýbať sa zraniteľným skupinám.

 

Viac informácií
 

Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine

Podmienky vstupu a prijaté opatrenia na webovej stránke španielskeho ministerstva zdravotníctva

Informácie na webovej stránke španielskej vlády

 

Podmienky tranzitu a cestovanie v rámci krajiny

Na cestujúcich apelujeme, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade náhlej hospitalizácie.

 

Zároveň na cestujúcich apelujeme venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam a vyhnúť sa tak napr. krádeži cestovných dokladov.

 

V prípade, že ste už boli okradnutý alebo ste doklady stratili, je potrebné - ako prvý krok nahlásiť to na miestnej polícii a následne počas dňa telefonicky alebo písomne kontaktovať slovenské veľvyslanectvo v Madride (nie honorárny konzulát) so žiadosťou o vydanie náhradného dokladu na návrat. Volať môžete na číslo +34 915 903 861 alebo píšte: emb.madrid@mzv.sk.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko