Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter
Kambodža

Kambodža

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Kambodža bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 09/04/2021

Podmienky vstupu do krajiny

Cudzinci, ktorí majú v úmysle cestovať do Kambodže, musia požiadať o udelenie víz vopred na príslušnom veľvyslanectve Kambodže. Cestujúci musí predložiť lekárske potvrdenie vydané príslušnými zdravotníckymi zariadeniami, v ktorom sa uvádza, že držiteľ potvrdenia nie je nakazený ochorením COVID-19 a ktoré nie je staršie viac ako 72 hodín pred nástupom na cestu. Zároveň musí predložiť medzinárodné zdravotné poistenie s finančným krytím minimálne vo výške 50 000 USD platné aj na území Kambodže. Poistenie je možné zakúpiť si aj on-line.

 

Všetci cestujúci po príchode do krajiny sú testovaní. Zároveň musia zložiť v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty zálohu vo výške 2 000 USD. Zložené financie  budú využité ako záloha na úhradu výdavkov za prepravu do hotela, karanténne ubytovanie (uvádzaná cena ubytovania sa pohybuje od 60 do 75 USD na noc), stravu, testovanie a ďalšie požadované úkony. Ostatné prostriedky budú cudzincovi vrátené. Všetky prichádzajúce osoby sa musia podriadiť 14-dňovej karanténe v štátom určených zariadeniach. Podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu a udeľovaní víz je možné získať na príslušných veľvyslanectvách Kambodžského kráľovstva.

 

Povinnej karanténe sa musia podriadiť všetci prichádzajúci, vrátane tých, ktorí už boli zaočkovaní pred COVID-19.
 

Cestovanie v rámci krajiny

Letecké spojenia medzi Kambodžou a zahraničím sú až na výnimky zrušené. Došlo aj k výraznému pozastaveniu vnútroštátnych  letov a zastavená je aj cezhraničná osobná lodná doprava, uzatvorené sú aj pozemné hraničné prechody s Thajskom, Laosom a Vietnamom. Vnútroštátna cestná a železničná doprava funguje bez obmedzenia, avšak v závislosti od výskytu COVID-19 môžu byť pri cestovaní medzi provinciami stanovené rôzne obmedzenia a môže dôjsť k dočasnému uzatvoreniu ciest.

 

Je potrebné dodržiavať odstup minimálne 1,5 metra a základné hygienické a karanténne opatrenia, nosiť ochranné rúška, v prípade potreby   je stanovená povinnosť podstúpiť lekársku starostlivosť predpísanú kambodžskými orgánmi.

 

V nadväznosti na ďalšiu vlnu výskytu COVID-19 sú zatvorené školy a vzdelávacie zariadenia v krajine. Verejné podujatia sú obmedzené.

 

Kambodžská vláda od 7. apríla do 20. apríla  dočasne zaviedla zákaz cestovania medzi provinciami.  Výnimky sa vzťahujú na prepravu tovaru - vrátane pozemnej, námornej a železničnej dopravy, pohotovostné služby zdravotníckych zariadení, požiarnych zborov a cesty príslušníkov ozbrojených síl.  Verejní činitelia môžu cestovať iba za neodkladnými povinnosťami, musia sa však preukázať dokumentmi o odôvodnenosti cesty. Preprava  potravín a personálu cestujúcich do práce je možná iba na základe súhlasu príslušných úradov.

 

V Phnom Penh je vyhlásený zákaz vychádzania medzi 20.00 hod. a 5.00 hod. Výnimky sa vzťahujú iba na pohotovostné a lekárske služby, nákladnú dopravu, príslušníkov hasičského zboru a osoby, ktorým boli miestnymi úradmi udelené výnimky. Guvernéri jednotlivých provincií môžu zaviesť účinné opatrenia. Majú  právo ustanoviť potrebné mechanizmy na monitorovanie a vykonávanie vlastných opatrení v rámci svojej právomoci. Úrady v niektorých provinciách obmedzili vstup zriadením kontrolných stanovíšť, uzatvorením niektorých ciest a požiadavkou na podstúpenie karantény od cestujúcich podozrivých z akéhokoľvek kontaktu s osobami alebo miestami spojenými s vypuknutím vlny COVID-19 z 20. februára.

 

Kambodžská vláda sa tiež rozhodla s účinnosťou od 7.apríla dočasne uzavrieť všetky turistické miesta v  krajine po dobu 14 dní.

 

V Phnom Penh je vyhlásený zákaz vychádzania medzi 20.00 hod. a 05.00 hod. Výnimky sa vzťahujú iba na pohotovostné a lekárske služby, nákladnú dopravu, príslušníkov hasičského zboru a osoby, ktorým boli miestnymi úradmi udelené výnimky. Úrady v niektorých provinciách obmedzili vstup zriadením kontrolných stanovíšť, uzatvorením niektorých ciest a požiadavkou na podstúpenie karantény od cestujúcich podozrivých z akéhokoľvek kontaktu s osobami alebo miestami spojenými s vypuknutím vlny COVID-19 z 20. februára.

 

Cudzinci musia byť zaregistrovaní prostredníctvom systému Foreigners Presence in Cambodia (FPCS). Tým cudzincom, ktorí nie sú zaregistrovaní, nebude umožnené  predĺženie víz/pobytu v Kambodži. Povinnosť registrácie v systéme FPCS majú prenajímatelia nehnuteľností alebo poskytovatelia ubytovacích služieb. V ostatných prípadoch si túto povinnosť musí zabezpečiť  cudzinec sám.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Odchod z krajiny je možný prostredníctvom komerčných letov, ktoré sú výrazne redukované a za podmienok stanovených krajinami cieľových destinácií a tranzitných krajín. V súčasnosti sú prevádzkované lety do Singapuru a Kórei.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia