Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 17.05.2022, stránka má informačný charakter
Kambodža

Kambodža

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Kambodža: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Kambodže - COVID-19

Aktualizované: 06/04/2022

Podmienky vstupu

Cudzinci cestujúci do Kambodže pred príchodom musia splniť nasledujúce podmienky:

 • Zabezpečiť si víza pred vstupom na príslušnom veľvyslanectve Kambodže. Turisti si môžu požiadať o víza aj online, alebo ich požiadate pri vstupe do krajiny.
 • Potvrdenie o negatívnom PCR teste na COVID-19 nie staršom ako 72 hodín pred vstupom do Kambodže. Doklad musí obsahovať pečiatku zariadenia, ktoré ho vydáva a musí byť podpísaný kvalifikovaným lekárom.
 • Absolvovať antigénový test po príchode do krajiny a počkať na výsledok.
 • Doklad o medzinárodnom zdravotnom poistení s finančným krytím minimálne vo výške 50.000 USD platné aj na území Kambodže. Poistenie možné zakúpiť aj online. Poistenie by malo byť vytlačené farebne.
 • V prípade cestujúcich očkovaných proti COVID-19 je potrebné sa preukázať očkovacím certifikátom pri príchode do krajiny.
 • Pri cestujúcich, ktorí prekonali COVID-19 za posledný rok sa očakáva, že budú spĺňať vstupné podmienky vzťahujúce sa na jeho stav očkovania.
 • Deti do 17 rokov (vrátane), ktoré nie sú očkované budú testované a absolvujú karanténu podľa podmienok vstupu ich rodičov alebo dospelých sprevádzajúcich osôb.
 • Odporúčame sledovanie aktuálnych opatrení na stránke Ministerstva zahraničných veci a medzinárodnej spolupráce KambodžeVšetci cudzinci budú pri príchode do Kambodže podrobení testu na COVID-19 v závislosti od ich zaočkovanosti. Od zaočkovaných cestujúcich sa bude vyžadovať antigénový test a na výsledok budú čakať 15 až 20 minút. Neočkovaní cestujúci budú musieť mať PCR test. 

 

Upozornenie: V prípade ak bol jeden z cestujúcich v lietadle testovaný pozitívne môže vám byť nariadená povinná 5 dňová karanténa, ktorú môžete absolvovať v hoteli alebo vo vašom bydlisku.


Zaočkovaní cestujúci nemusia absolvovať povinnú karanténu.

 

Nezaočkovaní cestujúci musia absolvovať povinnú 14 dňovú karanténu. V prípade že nemajú zaplatený karanténny hotel, musia na hraniciach preukázať 2.000 USD v hotovosti na osobu. Na 13. deň karantény musia absolvovať PCR test.

 

Každý, kto má pozitívny test na COVID-19, bude prijatý do liečebného zariadenia určeného ministerstvom zdravotníctva na monitorovanie a liečbu. Podmienky v týchto centrách môžu byť veľmi základné. Vláda očakáva sa, že cestujúci do krajiny budú dodržiavať tieto požiadavky bez ohľadu na akékoľvek zdravotné potreby, ktoré môžu mať. Ak sa týmto požiadavkám nemôžete podriadiť, mali by ste si dobre premyslieť, či v tejto chvíli cestovať do Kambodže.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

V súčasnosti nie je možné absolvovať letiskový tranzit. Každý cestujúci musí prejsť cez imigračnú kontrolu a spĺňať podmienky vstupu v zmysle jeho zaočkovania.

 

Odchod z krajiny je možný prostredníctvom komerčných letov, ktoré sú výrazne redukované a za podmienok stanovených krajinami cieľových destinácií a tranzitných krajín.

 

V súčasnosti nie je možné vstúpiť do Kambodže alebo z nej odísť cez pozemné hranice, pretože pozemné hranice Kambodža-Laos, Kambodža-Thajsko a Kambodža-Vietnam sú zatvorené.   

 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Pandemické obmedzenia sa v Kambodži môžu v krátkom čase meniť a nie sú oznamované v angličtine alebo prostredníctvom vládnych webstránok. Je preto potrebné si pred plánovanou cestou overiť najnovšie opatrenia, zistiť si či nedošlo k zrušeniu plánovaného letu resp. dopravného spojenia. Neodporúčame rezervácie prostredníctvom online služieb len prostredníctvom cestovných kancelárií.

 

Je potrebné dodržiavať odstup minimálne 1,5 metra, nosiť ochranné rúška, dezinfikovať si ruky. Zhromaždenia sú obmedzené na 50 ľudí a na niektorých miestach v Phnom Pehn môžete byť požiadaní o preukázanie sa očkovacím dokladom.

 

Cudzinci musia byť zaregistrovaní prostredníctvom systému Foreigners Presence in Cambodia (FPCS). Tým cudzincom, ktorí nie sú zaregistrovaní, nebude umožnené  predĺženie víz/pobytu v Kambodži. Povinnosť registrácie v systéme FPCS majú prenajímatelia nehnuteľností alebo poskytovatelia ubytovacích služieb. V ostatných prípadoch si túto povinnosť musí zabezpečiť cudzinec sám.

 

Buďte pripravený na zmeny vašich plánov

Počas pandémie COVID-19 nie je žiadne cestovanie bez rizika. Krajiny môžu v krátkom čase obmedziť cestovanie alebo zaviesť nové pravidlá, napríklad z dôvodu nového variantu COVID-19. Informujte sa u svojej cestovnej kancelárie alebo leteckej spoločnosti o akýchkoľvek zmenách v doprave, ktoré môžu zmeniť vašu cestu domov.

 

Ak budete mať pozitívny test na COVID-19 je pravdepodobné, že budete musieť zostať tam, kde ste prípadne budete prevezený do nemocničného zariadenia kým nebude váš test negatívny. Preto sa uistite, že:

 • máte prístup k dostatku finančných prostriedkov,
 • mať kvalitné poistenie, ktoré sa bude vzťahovať aj na ochorenie COVID-19,
 • byť pripravený na dlhší pobyt v krajine ako ste plánovali.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Osoby, ktoré sa necítia dobre a majú podozrenie, že môžu mať COVID-19 musia svoj stav konzultovať na čísle 115 alebo navštíviť vládou určené nemocnice.

 

Otázky súvisiace s COVID-19 je potrebné smerovať kambodžskému ministerstvu zdravotníctva na HOTLINE 115 alebo na niektoré z nasledujúcich čísel: 012 825 424, 012 488 981 alebo 012 836 868.

 

V prípade pozitívneho PCR testu vám Ministerstvo zdravotníctva navrhne spôsob absolvovania povinnej karantény, počas ktorej budú monitorovať váš zdravotný stav. Karanténu je možné vykonať v hoteli alebo vo svojom bydlisku za dodržania podmienky samo izolácie. Ak cestujúci nemá finančné prostriedky na zabezpečenie karantény, tak bude umiestnený v niektorom zo štátnych karanténnych centier, ktoré sú veľmi jednoduché s obmedzeným súkromím a upratovaním.

 

Upozornenie

Slovenské veľvyslanectvo v Bangkoku preto dôrazne upozorňuje cestujúcich na možné negatívne dôsledky pri cestách do Kambodže počas pandémie v prípade ich pozitívneho testu na COVID-19. Odporúčame,  aby cestujúci mali dostatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s povinnou karanténou vzhľadom na to, že poistenie proti COVID-19 sa často nevzťahuje na bezpríznakové prípady a hotelové karantény.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko