Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Čierna Hora

Čierna Hora

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Čierna Hora bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny

V rámci súčasného hraničného režimu Čiernej Hory bol stanovený zoznam štátov, ktorých:  
 
 
1. rezidenti môžu do Čiernej Hory vstúpiť bez obmedzení a dodatočných podmienok. Na zozname sa nachádzajú všetky členské štáty EÚ.

 

Zoznam štátov na webovej stránke Úradu vlády Čiernej Hory (v anglickom jazyku)
 

Vstup bez obmedzení (t. j. bez potreby preukázania sa negatívnym testom na COVID-19) bude umožnený za podmienky, že títo rezidenti v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v tomto zozname s výnimkou tranzitu (ktorý je potrebné vykonať bez nocľahu či zbytočného zdržania sa v krajine tranzitu a dokázať vstupnými a výstupnými pečiatkami v cestovnom doklade).​
 
 
2. rezidenti môžu do Čiernej Hory vstúpiť len po preukázaní sa negatívnym PCR testom na SARS-CoV2 nie starším ako 72 hodín alebo pozitívnym výsledkom testu na protilátky na SARS-CoV2 typu IgG  alebo negatívnym výsledkom testu na protilátky typu IgM vykonaným serologickým ELISA testom nie starším ako 72 hodín.
 

Zoznam štátov na webovej stránke Úradu vlády Čiernej Hory v anglickom jazyku

 
Povinnosť preukázania sa testom na nový koronavírus sa uplatňuje aj na rezidentov krajín podľa bodu 1., ktorí v období 15 dní pred vstupom do Čiernej Hory pobývali alebo navštívili krajinu podľa bodu 2. Povinnosť preukázania sa negatívnym testom sa neuplatňuje na deti do 5 rokov.


3. rezidenti nemajú v súčasnosti povolený vstup do Čiernej Hory (s výnimkou občanov Čiernej Hory alebo cudzincov s povoleným pobytom v Čiernej Hore) – ide o všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich zoznamoch. Vstup do Čiernej Hory bez obmedzení im bude umožnený len v prípade, že sa títo rezidenti zdržiavali najmenej 15 dní pred vstupom do Čiernej Hory v krajine podľa bodu 1., čo vedia dokázať vstupnými a výstupnými pečiatkami v cestovnom doklade. V prípade, ak sa títo rezidenti zdržiavali najmenej 15 dní pred vstupom do Čiernej Hory v krajine podľa bodu 2., vstup im bude umožnený po preukázaní sa príslušným testom na nový koronavírus podľa bodu 2.

 

Slovenskí občania, ktorí majú obvyklý pobyt na území SR (alebo v inom štáte, ktorý je zaradený na rovnakom zozname epidemiologicky bezpečných krajín podľa bodu 1.) a v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v zozname podľa bodu 1. môžu vstúpiť na územie Čiernej Hory bez obmedzení.
 

Nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, ani absolvovať domácu či štátnu karanténu. 
 

V prípade obvyklého pobytu v krajinách uvedených v bode 2 a 3 je potrebné postupovať v zmysle podmienok uvedených vyššie.   
 
 
Podmienky tranzitu a následného vstupu do Čiernej Hory pre slovenských občanov, ktorí majú obvyklý pobyt na území SR:
 

V prípade vstupu do Čiernej Hory z krajiny zo zoznamu podľa bodu 1. (pozemnou trasou cez Chorvátsko, prípadne prílet z krajiny nachádzajúcej sa tomto zozname) je možné na vstup do Čiernej Hory využiť okrem cestovného pasu aj občiansky preukaz (upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.). 

 

 

V prípade tranzitu cez krajiny, pre ktoré platia z pohľadu Čiernej Hory obmedzenia, je potrebné územím takýchto krajín prejsť bez zbytočného zdržania či nocľahu, čo je potrebné dokázať vstupnými a výstupnými pečiatkami v cestovnom pase. 

 

Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim vo všetkých štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).

 

 

Všetky hraničné priechody pre vstup do Čiernej Hory sú otvorené s výnimkou hraničných priechodov:

  • Šćepan Polje-Hum (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - nie je umožnený vstup pre osobnú dopravu; 
  • Meteljka-Meteljka (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - vstup pre osobnú dopravu je možný od 7.00 do 19.00;
  • Vuča-Godovo (Srbsko – Čierna Hora) - zatvorený z dôvodu epidemiologických opatrení. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pri využívaní verejnej dopravy je povinné nosiť rúško. 

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit nákladnej dopravy cez Čiernu Horu funguje bez obmedzení. 

Opustenie územia Čiernej Hory je bez obmedzení, odporúčame overiť si aktuálne podmienky vstupu/tranzitu cez susedné krajiny.

 

 

Opatrenia v krajine

V Čiernej Hore je povinné nosenie rúška v otvorených aj zatvorených priestoroch, MHD ako aj v súkromných dopravných prostriedkoch (okrem členov spoločnej domácnosti). Táto povinnosť sa vzťahuje aj na deti od 5 rokov. Povinnosť sa nevzťahuje na priestory pláží a národných parkov, a to za podmienky dodržania rozostupu. 
 
Zhromažďovanie je povolené za účasti max. 40 osôb v otvorených priestoroch, resp. za účasti max. 20 osôb v zatvorených priestoroch, a to za podmienky dodržiavania min. 2 m rozostupu a nosenia ochranných rúšok. Toto opatrenie sa netýka rezidenčných nehnuteľností. 
 

Na celom území krajiny je taktiež zákaz prevádzky nočných klubov a diskoték.
 

Od 28. septembra boli nad rámec platných pravidiel sprísnené epidemiologické opatrenia, ktoré sa v jednotlivých opštinách (okresoch) líšia v závislosti od počtu nových prípadov COVID-19 (14-dňová stopa incidencie). Opatrenia sa týkajú prevádzky barov a reštaurácií (od skrátenia otváracej doby až po zákaz prevádzky), všeobecného zákazu združovania okrem členov spoločnej domácnosti až po zákaz vychádzania od 22:00-5:00. Aktuálny režim v jednotlivých opštinách je dostupný na webovej stránke Vlády Čiernej Hory (v anglickom jazyku).

 

Podmienky návratu do SR

Čierna Hora sa nenachádza na zozname menej rizikových krajín z pohľadu Slovenskej republiky. 

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Aktualizované: 26/10/2020

 

 

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info