Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 26.02.2021, stránka má informačný charakter
Cyprus

Cyprus

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Cyprus bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 26/02/2021

Podmienky vstupu

Slovensko je Cyperskou republikou zaradené na zoznam krajín kategórie C (vysoko rizikové krajiny) od 9. októbra 2020. V kategórií krajín C sú zaradené všetky členské krajiny EÚ s výnimkou Nemecka, Grécka a Fínska, ktoré sú na zozname krajín B.

 

Vstup na územie Cyperskej republiky z krajín kategórie C je povolený iba špecifickým kategóriám občanov

 

  • cyperskí občania a ich rodinní príslušníci – manžel, manželka, ich maloleté deti a rodičia cyperských občanov,
  • osoby, ktoré majú legálne povolenie na pobyt v Cyperskej republike,
  • osoby, ktorým je povolený vstup do Cyperskej republiky na základe Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (1961) alebo Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch  (1963)
  • osoby, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktoré majú špeciálne povolenie Cyperskej republiky.

 

Horeuvedení cestujúci majú možnosť zvoliť si, či absolvujú test na COVID-19 po príchode na letisko (poplatok 30 eur), alebo budú mať so sebou negatívny certifikát o teste RT- PCR na COVID-19, vykonaný do 72 hodín pred odletom. 

 

Bez ohľadu na výsledok testu, všetci cestujúci z krajín kategórie C majú povinnosť zostať v izolácii/karanténe po dobu 14 dní po prílete. 

 

Ďalší test na COVID-19 je nutné absolvovať 48 hodín pred ukončením izolácie, na vlastné náklady. Výsledky testu musia byť následne zaslané na adresu monada@mphs.moh.gov.cy. K ukončeniu karantény dôjde až po negatívnom výsledku posledného COVID-19 testu. Porušenie karantény je stíhané pokutou (výška závisí od rozhodnutia súdu), prípadne výkonom trestu odňatia slobody do jedného roku.  

 

Žiadosti cestujúcich o udelenie špeciálneho povolenia na vstup sa musia predkladať iba online formou a to prostredníctvom webovej stránky cyprusflightpass.gov.cy do 14 dní pred očakávaným dátumom cesty. Udelený súhlas je platný mesiac od dátumu vydania.

 

Špeciálne povolenie na vstup do Cyperskej republiky sa udeľuje iba v týchto prípadoch:

 

  • Príbuzní prvého stupňa s osobami, ktoré majú pobytové povolenie v Cyperskej republike alebo sú v krajine ekonomicky činné (manžel/manželka, deti, rodičia) za účelom zlúčenia rodiny.
  • Osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorých príchod do republiky je potrebný na účely realizácie verejných projektov alebo na splnenie ďalších dôležitých profesionálnych záväzkov.
  • Posádky lietadiel v prípade, že cestujú ako cestujúci za účelom výmeny.
  • Posádky lodí.

 

Po udelení špeciálneho povolenia bude žiadateľovi zaslané číslo viazané výlučne na občiansky preukaz alebo pas cestujúceho. Cestujúci číslo následne použije pri vypĺňaní CyprusFlightPass dotazníka.  

 

Pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus bez ohľadu na kategóriu krajiny odletu platí povinnosť (24 hodín a menej pred odletom) sa zaregistrovať, vyplniť dotazník a  podpísať série vyhlásení na stránke cyprusflightpass.gov.cy, cez ktorú bude následne vystavený tzv. flightpass. 

 

Uvedený formulár má za cieľ pomôcť tzv. „contact tracking“- sledovaniu všetkých kontaktov v prípade pozitívneho nálezu. Nevyplnenie a nezaslanie tohto formuláru elektronickou formou  má za následok pokutu 300 eur a možné odmietnutie vstupu na územie Cypru. 

 

Pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Cyprus z krajín A a B platí od 6. februára 2021 povinnosť trojdňovej samoizolácie a po 72 hodinách po prílete absolvovanie ďalšieho PCR testu. Náklady na tento test znáša cestujúci.

 

Po prílete na Cyprus môže byť ktokoľvek z cestujúcich, starší ako 12 rokov, náhodne (zdarma) testovaný na Covid-19 priamo na letisku, aj v prípade, že test už mal vykonaný pred odletom.  

 

Vláda Cypru schválila plán postupného obnovovania letov a prevádzky letísk, ktorý by mal platiť od 1. marca 2021. Doteraz používané kategórie krajín A, B, C sa nahradia štyrmi novými. Pasažieri, ktorý budú očkovaní proti Covid-19 nebudú musieť po svojom príchode predložiť negatívny PCR test.

 

Kategória A bude nahradená zelenou kategóriou, pre ktorú nebudú platiť žiadne obmedzenia. Povinnosťou ostane vyplnený Cyprus Flight Pass a náhodné testovanie na letisku na náklady cyperskej vlády. Kategória B bude nahradená oranžovou kategóriou, ktorá bude popri Cyprus Flight Pass vyžadovať certifikát o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu. Kategória C bude nahradená červenou kategóriou, ktorá bude vyžadovať dva PCR testy - jeden nie starší ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a druhý po prílete na Cyprus na náklady cestovateľa. V tejto kategórii sa nebudú uplatňovať žiadne karanténne opatrenia. Všetky členské krajiny EÚ majú byť zaradené do zoznamu jednej z týchto troch kategórií. Štvrtou kategóriou bude šedá - kategória osobitného povolenia. Od cestujúcich z tejto kategórie sa bude vyžadovať negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a po prílete 14-dňová izolácia v súlade s pokynmi Ministerstva zdravotníctva Cypru. 

 

Od 1. februára 2021 začalo platiť prechodné obdobie, počas ktorého bude Ministerstvo zdravotníctva Cypru vyhodnocovať ktorá krajina bude spadať do ktorej kategórie.

 

Podmienky vstupu na okupované územie Cypru pri príchode z Cyperskej republiky

Od 15. decembra sú podmienky vstupu zo všetkých krajín do tzv. Severocyperskej tureckej republiky rovnaké. Vyžaduje sa negatívny PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín a následná 10-dňová karanténa. Na konci karantény sa musia PCR testy zopakovať.

 

Naďalej platí absolútny zákaz prechodu zelenej línie, ktorá oddeľuje obe strany ostrova pre všetkých, ktorí ju pravidelne prekračujú za účelom zamestnania alebo obchodu. Prekračovať ju môžu naďalej iba študenti a obyvatelia ostrova za účelom lekárskeho vyšetrenia.

 

Turistom prichádzajúcim zo Slovenska a iných členských krajín EÚ cez medzinárodné letiská v Larnake a Pafose nie je umožnené vstupovať na okupované územie Cypru.

 

Podmienky vstupu na okupované územie Cypru pri príchode z Turecka

Letisko Ercan, na okupovanom území severnej časti ostrova je otvorené. Aktuálne stále prevádzkuje 2-3 lety denne do Istanbulu a Antálie.
 
 

Cestovanie v rámci krajiny

Vláda rozhodla 25. februára o postupnom uvoľňovaní reštriktívnych opatrení, cestovanie v rámci celej krajiny, ale ostáva stále obmedzené.

 

Opatrenia v krajine

Od 1. februára došlo k čiastočnému uvoľneniu lockdown opatrení v krajine. Otvorili sa  kaderníctva a kozmetické salóny. Počet zamestnancov, ktorí môžu byť prítomní na pracovisku sa zvýšil na 50%. Povolené sú domáce návštevy v maximálnom počte dve osoby. Od 8. februára sa otvorili základné školy prvého stupňa, ako aj maturitný ročník stredných škôl. Prevádzku otvorili aj obchody, vrátane nákupných centier, stávkové kancelárie, kiná, divadlá a múzeá. Povolené sú bohoslužby pre maximálne 50 osôb. Limit domácich návštev sa zvýšil na štyri osoby. Od 1. marca sa vracajú do škôl aj zvyšné triedy stredoškolákov a od 8. marca aj deti druhého stupňa základných škôl.

 

Od 1. marca sa otvárajú hudobné, tanečné a športové krúžky, kde bude platiť pravidlo jeden učiteľ, jeden žiak. Otvárajú sa štátne a súkromné telocvične, fitness a bazény. Všetky prevádzky musia ale rešpektovať špeciálny režim.

 

V platnosti ostáva do 16. marca zákaz vychádzania od 21.00 do 5.00. Výnimkou je cesta do práce s podpísaným formulárom od zamestnávateľa a urgentná návšteva lekára, zverolekára či lekárne.

 

V krajine naďalej platí systém vychádzok formou bezplatných SMS správ na číslo 8998 s povolením na dve opustenia domácnosti denne. SMS musí byť poslaná nasledovnou formou: 1. číslo od 1 do 8, korešpondujúce s dôvodom vychádzky, 2. číslo dokladu totožnosti žiadateľa, 3. poštové smerové číslo miesta pobytu žiadateľa. Dôvodom opustenia domova sú predovšetkým práca, návštevy lekárov, nákup nevyhnutných potrieb, pomoc ľuďom v núdzi či vychádzky za športom. Návštevy parkov či pláží sú povolené výlučne za účelom fyzickej aktivity (prechádzky, plávanie, šport...).

 

Nosenie rúšok je povinné v exteriéroch aj v interiéroch pre všetkých od 12 rokov. Pre deti 6-12 je nosenie rúšok dobrovoľné.

 

Podmienky návratu do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Kanárske ostrovy
Bez obmedzení
Bez karantény
voľný
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia