Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 28.05.2022, stránka má informačný charakter
Chorvátsko

Chorvátsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Chorvátsko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Chorvátska - COVID-19

Aktualizované: 19/05/2022

Od 1. mája 2022 chorvátske inštitúcie nekontrolujú doteraz stanovené podmienky pre vstup do Chorvátska súvisiace s COVID-19 (detailne ohľadom vstupu do Chorvátska na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra aj v anglickom jazyku). Aktuálne podmienky platia do odvolania.

 

Aktuálna situácia v Chorvátsku

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) k 19. máju 2022 je situácia v Chorvátsku nasledovná:  

 

Epidemiologické podmienky v jednotlivých regiónoch môžete sledovať na portáli Chorvátskej turistickej asociácie (HUT) prostredníctvom interaktívnej mapky (aktualizácia 17. mája 2022).

 

Na ceste do Chorvátska si pripravte dostatok tekutín, zásoby jedla a dostatočné množstvo pohonných hmôt (ak cestujete autom). Núdzové telefónne čísla, všeobecné núdzové číslo  ++385 112 a pomoc motoristom na cestách ++385 1987,  ++385 113 covid linka,  odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

 

Prehľad podmienok vstupu do Chorvátska a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Registrácia pred vstupom

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice, inak je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska.

 

Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne. V prípade komplikácií s odoslaním/vyplnením formulára EnterCroatia k deťom do 12 rokov, môžete prípadne pridať covid certifikát/testovanie/prekonanie COVID-19 jedného z rodičov, ako dôkaz, že cestuje s rodičom, ktorý môže bezproblémovo vstúpiť do Chorvátska. Odporúčame použiť anglickú verziu aplikácie, napriek tomu, že je dostupná aj slovenská verzia.

 

V prípade jednodňových poznávacích zájazdov do Chorvátska formulár v priečinku ubytovania vyplniť poznámku “bez ubytovania“.

 

Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo SR v Záhrebe nie je správcom chorvátskeho portálu EnterCroatia. V prípade otázok môžete emailom kontaktovať chorvátske ministerstvo vnútra pitanja@mup.hr alebo chorvátsku políciu policija@mup.hr - dopyty/otázky možno zasielať aj v anglickom jazyku, resp. vyplnením formulára cez stránku Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky .   

 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase návratu do SR). Vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je nevyhnutný cestovný pas). Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, alebo zdravotnú kartu poistenca nie je možné použiť ako cestovný doklad.

 

Podmienky pre cestujúcich z krajín mimo EÚ/EHP

Podmienky nájdete na webovej stránke Ministerstve vnútra Chorvátska.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Pozor na zmeny pri platení diaľničného mýta, kde na niektorých mýtnych staniciach sa od decembra 2021 zavádiedla len bezhotovostná úhrada platobnými kartami Diners, Maestro, Master  Card, Visa, alebo priamo ENC/ETC zariadením (elektronické platenie mýta). Viac na webovej stránke chorvátskych diaľnic, prípadne môžete na interaktívnej mape sledovať aktuálny stav dopravy na diaľniciach v Chorvátsku.

 

Platí povinné používanie rúšok len v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, inak sa nosenie len odporúča. Namiesto karantény pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, zavedené je povinné nosenie rúška po dobu 10 dní.

 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

 

Ak lekár potvrdí podozrenie, prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí pre hosťa izolovanú izbu/priestor, poskytne mu masku a dezinfekciu a požiada ho, aby v danom priestore zotrval až do príchodu epidemiológa a odobratia vzorky na testovanie, resp. do organizovaného prevozu infikovaného pacienta do nemocnice.

 

V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), alebo 113 (COVID SLUŽBA) denne 8.00-21.00 hodkde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

 

V prípade nakazenia nie je možné opustiť nemocničné zariadenia bez súhlasu príslušného ošetrujúceho lekára a ak nie je rozhodnuté o tom, že občan je už neinfekčný.

 

V prípade nejasností, alebo keď ste nenašli všetky potrebné informácie, je možné sa obrátiť prostredníctvom webového formulára na Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky (v chorvátskom a anglickom jazyku), alebo e-mailom na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe cons.zagreb@mzv.sk.  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR 

Zdroj: www.mzv.sk

Často kladené otázky

Je bezpečné cestovať do Chorvátska?

S účinnosťou od 28. mája 2020 môžu vstúpiť občania SR do Chorvátska bez špecifikácie dôvodu návštevy.

Je potrebné mať test po vstupe do/z Chorvátska?

Od 24. júna musia cestujúci prichádzajúci do Chorvátska z Bosny a Hercegoviny, Kosova*, Srbska a Severného Macedónska ísť do povinnej domácej 14-dňovej karantény. Opatrenie sa netýka tých, ktorí cez Chorvátsko tranzitujú.

Je potrebné po návrate podstúpiť karanténu?

Od 1. septembra 2020 od 07.00 hod. sa osobám prichádzajúcim z Chorvátska nariaďuje 10-dňová domáca izolácia. Táto sa končí v prípade negatívneho výsledku testu na COVID-19 (ktorý je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie) alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa.

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko