Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 28.05.2022, stránka má informačný charakter
Turecko

Turecko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Turecko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Turecka - COVID-19

Aktualizované: 27/05/2022

Platnosť pasu a cestovné poistenie

Všetkým cestujúcim zo Slovenska odporúčame, aby si pred cestou skontrolovali termín platnosti svojho cestovného pasu a mali uzavreté cestovné poistenie, ktoré pokrýva aj prípadné liečebné náklady súvisiace s  COVID-19 (karanténa, hospitalizácia, liečba, prevoz do SR a pod.).

 

Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.

 

Platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 150 dní od vstupu na územie Turecka (pred koncom platnosti pasu).

 

Ak má občan SR platný cestovný pas menej ako 150 dní, tak mu nebude umožnený vstup na územie Turecka.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka majú povinnosť sa preukázať buď:

  • negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny,
  • alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny,
  • alebo platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny, platnosť certifikátu nie je časovo ohraničená). Za úplne zaočkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá prijala aspoň dve dávky vakcín schválených na núdzové použitie Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Tureckom (napr. Pfizer-BioNTech a Moderna) alebo najmenej jednou jednodávkovou vakcínou (napr. Johnson & Johnson),
  • alebo platným certifikátom potvrdzujúci prekonanie COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.

 

Upozorňujeme občanov SR, aby si skontrolovali pri návrate aj aktuálne podmienky vstupu do SR.

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Občania SR cestujúci leteckou dopravou sú povinní vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Táto povinnosť sa netýka cestujúcich mladších ako 6 rokov. Vytlačená kópia potvrdenia alebo mobilná snímka vyplneného formulára je kontrolovaná pred letom.

 

Aké sú podmienky pre deti?

Výnimka z predloženia potvrdenia o očkovaní a PCR/antigénového testu platí pre deti do 12 rokov.

 

Podmienky vstupu pre očkované osoby

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka sa preukážu platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny). Za úplne zaočkovanú osobu sa považuje cestujúci, ktorý prijal aspoň dve dávky vakcín schválených na núdzové použitie Svetovou zdravotníckou organizáciou a Tureckom (napr. Pfizer-BioNTech alebo Moderna) alebo najmenej jednou jednodávkovou vakcínou (napr. Johnson & Johnson).

 

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka sa preukážu platným certifikátom potvrdzujúci prekonanie COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúcim odporúčame, aby mali toto povrdenie aj v anglickom znení.

 

Hraničné priechody

Cez krajinu je možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, na ktorých dochádza k častým organizačným zmenám. Cestujúcim odporúčame overiť si priechodnosť týchto hraničných priechodov pred vycestovaním.

 

Podmienky tranzitu

Cez krajinu je možné tranzitovať pozemnými cestami, ako aj letecky. Výnimka z predloženia PCR/antigénového testu platí pre osoby, ktoré tranzitujú leteckými spoločnosťami cez Turecko.

 

Opatrenia v krajine

Od 6. septembra 2021 je v Turecku vyžadovaný negatívny PCR test od nezaočkovaných cestujúcich v prípade medzimestských ciest lietadlami, autobusmi, vlakmi alebo inými prostriedkami verejnej dopravy (výnimku predstavujú prepravované osoby v súkromných vozidlách).

 

V dôsledku vysokej zaočkovanosti, rastúcej kolektívnej imunity a postupného znižovania denných prírastov nakazených v krajine došlo k zrušeniu opatrenia povinného nosenia tvárovej masky. Výnimkou je verejná doprava a nemocničné zariadenia, kde naďalej platí pravidlo prekrytia dýchacích ciest.

 

V Turecku sa nachádza viac ako 10 000 prevádzok s certifikátmi bezpečného cestovného ruchu (tzv. Safe Tourism Certificate), ktoré zahŕňajú nie len hotely, ale aj podniky, letecké spoločnosti, reštaurácie, kaviarne, dopravné prostriedky (autobusy, lode), zábavné parky a historické pamiatky. Hotely s certifikátmi sú kontrolórmi osobne kontrolované štyrikrát mesačne, aby sa uistilo, že tieto miesta spĺňajú potrebné hygienické kritéria.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Bližšie informácie k aktuálnym opatreniam sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Tureckej republiky. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné kontaktovať najbližšie nemocničné zariadenie resp. prevádzku hotela.

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Ministerstvo zdravotníctva Tureckej republiky (lokálne štatistiky)

Ministerstvo kultúry a turizmu Tureckej republiky (bezpečný turizmus)

Letecká spoločnosť Turkish Airlines

Zoznam testovacích zariadení COVID-19 v Turecku

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

V prípade návratu do SR pozemnými komunikáciami odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať.

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko