Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 21.05.2022, stránka má informačný charakter
Tunisko

Tunisko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Tunisko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Tuniska - COVID-19

Aktualizované: 15/05/2022

Upozorňujeme, že podmienky vstupu na územie Tuniska a pokyny spojené s epidemiologickými opatreniami môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Najnovšie zmeny

  • Aktualizované podmienky vstupu
 

Podmienky vstupu do krajiny 

Vstupný formulár už nie je požadovaný.

 

Pre vstup na územie Tuniska nie je limitovaná platnosť očkovacieho certifikátu, ale platnosť certifikátu môže limitovať prepravná spoločnosť. Preto si vždy pred cestou preverte podmienky u prepravnej spoločnosti.

 

Nezaočkované osoby

Ak nie ste zaočkovaný a máte 18 rokov alebo viac, budete sa musieť preukázať

  • negatívnym PCR testom (vykonaný nie viac ako 48 hodín)
  • alebo negatívnym antigénovým testom (vykonaným najviac 24 hodín) pri vstupe do Tuniska.

 

Tento výsledok testu musí obsahovať dátum, kedy bol urobený, a QR kód.

 

Ak nie ste zaočkovaní a máte 17 a menej rokov, nemusíte absolvovať test.

 

Nezaočkovaní cestujúci už nemusia pri príchode do Tuniska vstúpiť do hotelovej karantény za predpokladu, že majú negatívny výsledok testu. Cestujúci môžu byť pri prílete podrobení náhodnému testovaniu na COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku môžu byť požiadaní o izoláciu na 5 alebo viac dní.

 

Očkované osoby

Zaočkovaní cestujúci musia mať so sebou platné potvrdenie o očkovaní.

 

Od vašej dávky vakcíny Janssen musí uplynúť aspoň 28 dní. Pri všetkých ostatných očkovacích látkach musí od vašej druhej dávky prejsť aspoň sedem dní.

 

Podmienky pre osoby po prekonaní COVID-19

Od 5. januára 2022 sa uznáva aj potvrdenie o prekonaní COVID-19 v kombinácii s potvrdením o aplikácii aspoň jednej dávky vakcíny.

 

Podmienky vstupu pre deti

Deti a maloleté osoby do dovŕšenia 18 rokov sú vyňaté z povinnosti predkladať negatívny výsledok testu. Deti 6 – 17 rokov, aj keď nie sú úplne zaočkované, nemusia predkladať žiadny test.

 

Podmienky tranzitu

Pri leteckom tranzite je vyžadovaný doklad o prekonanom očkovaní s QR kódom, príp. PCR test (u individuálnej turistiky je odporúčané mať oba doklady).

 

Cestovanie v rámci krajiny

Je povolená prevádzka všetkých druhov verejnej dopravy (taxíky, autobusy, vlaky a iné).

 

Opatrenia v krajine 

Vyžaduje sa striktné dodržiavanie sanitárneho protokolu. Platí zákaz zhromažďovania v uzavretých priestoroch. Plne očkované osoby sa môžu zúčastniť na rodinných a ďalších stretnutiach v otvorených priestoroch.

 

Nenosenie rúška môže byť postihnuté podľa príslušného ustanovenia tuniského trestného zákona.

 

Na vstup do verejných a súkromných priestorov, ako sú štátne inštitúcie, nemocnice a podniky, je povinný očkovací preukaz.

 

PCR testy vykonávajú okrem Inštitútu Pasteur v hlavnom meste Tunise aj ďalšie laboratóriá na území Tuniska.

 

Online objednávky

 

Jednotná cena testu je 170 TND.

 

Postup pri nákaze COVID-19 v Tunisku

Pri organizovanej turistike je chorý v izolácii v hotelovej izbe. Pri individuálnej turistike je nakazený povinný absolvovať karanténu až do doby negatívneho PCR testu, ktorý umožní návrat do vlasti.

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Protiepidemiologické opatrenia vyhlasuje Ministerstvo zdravotníctva Tuniska, avšak opatrenia sú zverejňované prostredníctvom médií.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko