Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 17.05.2022, stránka má informačný charakter
Keňa

Keňa

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Keňa: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Kene - COVID-19

Aktualizované: 22/03/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 21. decembra 2021, všetci cestujúci, ktorí prichádzajú do Kene z akékoľvek miesta vstupu, musia mať osvedčenie o plnom očkovaní proti COVID-19. Všetci cestujúci prichádzajúci do Kene, ktorí sú plne zaočkovaní, sú oslobodení od požiadavky PCR testu.

 

Nasledujúce kategórie cestujúcich sú vyňaté z požiadavky preukázať sa COVID vakcinačným certifikátom:

 • Cestujúci mladší ako osemnásť (18) rokov.
 • Cestujúci so zdravotným stavom, ktoré sa nezlučuje s očkovaním proti COVID-19. Od týchto osôb sa vyžaduje, aby predložili oficiálne potvrdenie od ošetrujúceho lekára, v ktorom bude podrobne uvedený zdravotný dôvod vylučujúci očkovanie.
 • Cestujúci, ktorí sa prekonali COVID-19 alebo dostali rekonvalescenčnú plazmu v predchádzajúcich 90 dňoch. Od takýchto osôb sa vyžaduje, aby predložili potvrdenie od ošetrujúceho lekára, v ktorom bude uvedené, že sa daná osoba mohla zotaviť z aktívnej infekcie počas predchádzajúcich 90 dní.
 • Vracajúci sa nezaočkovaní Keňania, ktorí majú komplikovaný prístup alebo nemajú žiadny prístup k vakcínam v krajine ich súčasného pobytu. Všetky tieto osoby, musia byť pripravené na očkovanie ihneď po príchode a pred odletom sa musia zaregistrovať na očkovanie na platforme Chanjo-Ke. Tento doklad o registrácii bude vyžadovaný pred vstupom do krajiny.

 

Všetci oprávnene neočkovaní cestujúci (vyšie uvedené kategórie), ktorí prichádzajú do Kene z akékoľvek miesta vstupu, musia byť držiteľmi platného negatívneho PCR testu vykonaného do 72 hodín pred odchodom bez ohľadu na miesto vstupu.

 

Deti mladšie ako 5 rokov sú od tejto požiadavky oslobodené.

 

Neočkovaní cestujúci, ktorí prídu na akékoľvek miesto vstupu, sa podrobia rýchlemu antigénovému testu na vlastné náklady vo výške 30 USD. Pozitívne testované osoby, budú podrobené ďalšiemu PCR testu na vlastné náklady vo výške 50 USD a budú povinné izolovať sa. Deti mladšie ako 5 rokov sú od tejto požiadavky oslobodené.

 

Povinnosť testovania pred odletom je na osobitnom zvážení jednotlivých leteckých spoločností prilietajúcich alebo odlietajúcich z Kene.

 

Cestujúci prichádzajúci z alebo tranzitujúci cez nasledovné krajiny sú povinný sa pri vstupe podrobiť bezplatnému antigennovému testu:

 1. Južná Afrika
 2. Botswana
 3. Zimbabwe
 4. Malawi
 5. Eswatini
 6. Lesotho
 7. Namíbia
 8. Mozambik
 9. Zambia
 10. Malawi
 11. Ghana
 12. Nigéria

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Všetci cestujúci, vrátane tranzitu, musia ešte pred príchodom do Kene vyplniť elektronický zdravotný formulár tzv. Travelers Health Surveillance Form. Po odoslaní formulára dostane cestujúci QR kód, ktorý musí byť pri vstupe do Kene predložený imigračným úradníkom. Následne je povinnosť hlásiť aktuálny zdravotný stav prostredníctvom mobilnej aplikácie jitenge, alebo sms po dobu 14 dní.

 

Pri príchode do Kene nebudú prebiehať overovania papierových potvrdení testov na COVID-19 a očkovacích certifikátov. Letecké spoločnosti budú pri check-ine overovať, či všetci cestujúci nahrali dokumenty do globálneho systému pred nástupom na palubu.

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o teste?

Doklad vždy musí byť v anglickom jazyku obsahovať meno a priezvisko osoby zhodné s dokladom totožnosti, s ktorým cestuje, názov laboratória, ktoré testovanie vykonalo (názov, adresu alebo iné kontaktné údaje), miesto a dátum vyhotovenia a výsledok napr. (NEGATIVE), ktorý umožňuje interpretáciu dokumentu.
 

Cestovné poistenie

Veľvyslanectvo SR v Nairobi dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť pred cestou do Kene komerčné zdravotné poistenie, zahŕňajúce aj prípadnú liečbu COVID-19 a to počas celej dĺžky pobytu.

 

Podmienky odchodu

Cestujúci sú povinní overiť si požiadavky cieľovej krajiny a krajín tranzitu ohľadom pandémie COVID-19. Ak sa v cieľovej krajine vyžaduje negatívny PCR test, cestujúci sú povinní absolvovať test na COVID-19 v overených laboratóriách v Keni. Po absolvovaní testu cestujúci následne obdrží SMS z PanaBIOS ako aj e-mail z laboratória a PanaBIOS (admin@panabios.org) s internetovým odkazom, ktorý ich usmerní pri vygenerovaní tzv. verifikačného TT kódu/certifikátu. Cestujúcim sa zároveň v tejto súvislosti odporúča skontrolovať aj e-mailový priečinok so spamom. Testovanie antigénovým testom tesne pred odletom, je na rozhodnutí a uvážení ktorejkoľvek leteckej spoločnosti, odlietajúcej z alebo prilietajúcej do Kene.

 

Všetci cestujúci do krajín, kde sa vyžaduje antigénové testovanie niekoľko hodín pred odletom, budú požiadaní podstúpiť tesne pred cestou rýchly antigénový test v zariadení na letisku, ktoré určilo ministerstvo zdravotníctva a výsledky testu následne uložiť na platformu Travel Trusted.

 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Povinnosť nosenia rúšok na otvorených priestranstvách je zrušená. Odporúča sa naďalej dodržiavať odstupy a vyhýbať sa zhlukovaniu ľudí aj na verejných priestranstvách, aby sa zamedzilo riziko šírenia. Nosenie masiek vo vnútorných priestranstvách je naďalej odporúčané.

 

Povinná karanténa je zrušená pre očkované aj neočkované kontakty.Pozitívne asymptomatické prípady sa nemusia izolovať, ale musia pozorovať možné príznaky po dobu 5 dní a až následne sa vrátiť do práce, bez potreby ďalšieho testovania.
 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

#TopPage

 

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko