Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 22.05.2022, stránka má informačný charakter
Indonézia

Indonézia

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Indonézia: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Indonézie - COVID-19

Aktualizované: 18/05/2022

Najnovšie zmeny

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky. 

 

Na vstup do krajiny už nie je potrebný negatívny výsledok PCR testu.

 

Karanténu nemusí absolvovať plne zaočkovaná osoba, ktorá dosiahla plnú vakcináciu minimálne 14 dní pred cestou. Ostatné osoby musia absolvovať 5-dňovú karanténu. Na cudzincov mladších ako 18 rokov sa uplatňuje dĺžka karantény ich rodičov alebo opatrovateľov.

 

Nosenie rúška bolo zrušené na vonkajších priestranstvách. Vo všetkých vnútorných priestoroch, vrátane dopravných prostriedkov, je naďalej povinné.  

 

Podmienky vstupu do krajiny

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky. Spomínané vízum je platné 30 dní a možno ho jeden krát predĺžiť o ďalších 30 dní. O predĺženie možno požiadať na najbližšom imigračnom úrade, kde sa cudzinec zdržiava a vízum je neprenosné. Na základe tohto druhu víza však nie je možné požiadať o pobyt v Indonézii. Poplatok za vízum po príchode za účelom turistiky je 500 000 IDR (indonézskych rupií).

 

Pri ďalších typoch víz musí slovenský občan požiadať o vízum prostredníctvom sponzora (občana Indonézie alebo indonézskej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za aktivity pozývanej osoby počas pobytu na území Indonézie) elektronicky cez webovú stránku Imigračného úradu Indonézie.  

 

Okrem bežných náležitostí je potrebné k žiadosti priložiť aj vyhlásenie, že sa žiadateľ zaväzuje dodržiavať všetky zdravotné opatrenia prijímajúcej krajiny. Platba za víza aj samotné schvaľovanie prebieha online a vízum je zaslané na e-mail žiadateľa – aktuálne nie je teda nutné navštíviť Veľvyslanectvo Indonézie v Bratislave.

 

Podmienkou vstupu do krajiny je aj potreba preukázať sa cestovným poistením pokrývajúcim úhradu potenciálnych zdravotných problémov, vrátane liečby COVID-19 a dostatočnou finančnou hotovosťou. Rovnako je potrebné preukázať rezerváciu a platbu za ubytovanie počas pobytu v Indonézii.

 

Cestovný pas pri vstupe do Indonézie musí byť platný minimálne ešte 6 mesiacov od dátumu vstupu do  Indonézie.

 

Cestujúci do Indonézie, buď priamo alebo tranzitom cez inú krajinu, sú povinní predložiť potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 (s výnimkou detí do 12 rokov) resp. lekárske potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov nemôžu podstúpiť očkovanie.

 

Po príchode do Indonézie už nie je potrebné vykonať opätovné vyšetrenie RT-PCR, ak cestujúci nevykazuje symptómy COVID-19 a má teplotu pod 37,5 °C.

 

Pri žiadnych alebo miernych príznakoch môže cudzinec zostať v určenom hoteli alebo vládou určenom zariadení či byť izolovaný v mieste svojho bydliska, pričom náklady s tým spojené si hradí sám. Pri vážnejších príznakoch musí byť cudzinec izolovaný v určenej nemocnici na liečbu COVID-19, pričom náklady s tým spojené si hradí sám. Karanténu nemusí absolvovať plne zaočkovaná osoba, ktorá dosiahla plnú vakcináciu minimálne 14 dní pred cestou. Ostatné osoby musia absolvovať 5-dňovú karanténu, pričom na štvrtý deň karantény sú povinné absolvovať RT-PCR. Na cudzincov mladších ako 18 rokov sa uplatňuje dĺžka karantény ich rodičov alebo opatrovateľov. Ak výsledok testu ukáže negatívny výsledok, cudzím štátnym príslušníkom je povolené pokračovať do cieľovej destinácie. Miestne autority aj v takomto prípade odporúčajú vykonanie celkovo 14-dňovej individuálnej karantény a vyžadujú dodržiavanie preventívnych opatrení.

 

Počas pobytu v Indonézii je potrebné používať sledovaciu aplikáciu PeduliLindungi, ktorú si je potrebné stiahnuť ešte pred príchodom do krajiny.

 

Vláda Indonézie si ponecháva právo zákazu vstupu občanov krajín s vysokým nárastom prípadov COVID-19. Zoznam týchto krajín sa podľa potreby obnovuje.  

 

Cestovanie v rámci krajiny

Nosenie rúška bolo zrušené na vonkajších priestranstvách. Vo všetkých vnútorných priestoroch na všetkých verejných priestranstvách, vrátane dopravných prostriedkov, je naďalej povinné.

 

Indonézske autority pristúpili k prijatiu čiastočných reštrikcií v oblasti vnútroštátnej leteckej, lodnej, cestnej a vlakovej dopravy. Pre presuny v krajine letecky, trajektom či pozemne je vo väčšine prípadov nutné mať aspoň prvú dávku očkovania proti COVID-19 a absolvovať COVID test.

 

Plne zaočkovaní cestujúci v rámci krajiny nemusia vykonať RT-PCR alebo antigénový test.

 

Osoby zaočkované 1 dávkou musia preukázať negatívny RT-PCR test 3 dni, resp. negatívny antigénový test 1 deň pred plánovanou cestou. Osoby z vážnym zdravotným stavom a osoby, ktoré nemôžu podstúpiť vakcináciu, nemusia byť vakcinované, avšak musia preukázať negatívny RT-PCR test 3 dni, resp. negatívny antigénový test 1 deň pred plánovanou cestou, ako aj potvrdením od lekára, že nemôžu byť vakcinované.

 

Deti do 6 rokov nemusia byť vakcinované a nemusia mať negatívny RT-PCR test, resp. negatívny antigénový test, avšak musia byť sprevádzané osobou, ktorá spĺňa vyššie spomenuté podmienky.

 

Odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy a vstupu do oblasti, keďže tie sa spravidla líšia. Aktuálne Vo vybraných regiónoch či častiach veľkých aglomerácií môžu platiť dodatočné reštriktívne opatrenia. V krajine prebieha aj vakcinácia cudzincov s prechodným alebo trvalým pobytom na území Indonézie. Získané certifikáty o očkovaní je potrebné nahrať do sledovacej aplikácie PeduliLindungi, ktorú je potrebné využívať aj pri cestovaní v rámci krajiny.

 


Podmienky zotrvania v krajine a odchodu z krajiny

Slovenskí občania, ktorí sa zdržiavajú na území Indonézie, sa vo veci predĺženia vybraných kategórií víz môžu obrátiť na príslušný lokálny imigračný úrad. Žiadatelia o telex vízum (tzv. VITAS alebo Visitor´s visa), ktorí sa nachádzajú v Indonézii môžu požiadať o jeho predĺženie aj online.

 

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť lokálnu alebo medzinárodnú dopravu, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy. 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko