Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 24.05.2022, stránka má informačný charakter
Francúzsko

Francúzsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Francúzsko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Francúzska - COVID-19

Aktualizované: 22/04/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Podmienky vstupu cestujúcich do Francúzska sú regulované podľa stavu aktuálnej epidemiologickej situácie a zaočkovanosti v krajine, z ktorej prichádzajú. Krajiny sú aktuálne zaradené do dvoch farebných skupín (zelená, oranžová). Klasifikácia krajín bude dočasná a pravidelne sa bude prehodnocovať. Aktualizovaný zoznam jednotlivých krajín je možné nájsť na stránke francúzskeho úradu vlády.

 

 

Mapka rozdelenia krajín, zdroj: Ministerstvo vnútra Francúzska

 

Keďže Slovensko patrí do zelenej skupiny krajín, do Francúzska môžu zo Slovenska od 31. marca 2022 vstúpiť

 

  • očkované osoby proti COVID-19 vakcínami uznanými Európskou liekovou agentúrou, ktoré sa musia preukázať očkovacím preukazom označeným QR kódom. Negatívny test PCR nie je potrebný. Maloleté osoby do 12 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé očkované osoby, sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom.
  • neočkované osoby, ktoré sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vystavenia výsledku
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 sa preukážu potvrdením (pozitívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu) pred viac ako 11 dňami a nie starším ako 6 mesiacov. Potvrdenie je platné 6 mesiacov od dátumu vykonania testu.

 

Potvrdenie o očkovaní

Uznané je očkovanie vakcínami povolenými Európskou liekovou agentúrou (EMA) -  napr. Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson a AstraZeneca. Potvrdenie o očkovaní sa považuje za platné, ak sa ním preukážete 2 týždne po druhej dávke vakcín Pfizer, Moderna, AstraZeneca; 4 týždne po jednej dávke vakcíny Johnson&Johnson; 2 týždne po jednej dávke vakcíny pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

 

Pri ceste do Francúzska odporúčame vopred si preveriť u svojho dopravcu podmienky vstupu na palubu lietadla alebo iného verejného dopravného prostriedku.

 

Všetky ďalšie informácie o vstupe do Francúzska z krajín zaradených v oranžovej skupine je možné nájsť na stránke Ministerstva vnútra Francúzska.

 

Francúzske zámorské regióny

Pri vstupe na územie francúzskych zámorských regiónov je potrebné preukázať sa negatívnym testom PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín a vyplneným formulárom. Pred cestou do zámoria odporúčame oboznámiť sa s podmienkami vstupu a pohybu v regiónoch prostredníctvom webových stránok jednotlivých prefektúr, ktoré v prípade zhoršenia lokálnej epidemiologickej situácie môžu sanitárne opatrenia sprísniť. 

 

Korzika

Vstup osôb z/na Korziku je podmienený preukázaním sa potvrdením o očkovaní alebo negatívnym antigénnym alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín. Je možné preukázať sa aj negatívnym, lekársky potvrdeným samotestom nie starším ako 48 hodín, prípadne predložením potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré je platné viac ako 11 dní a nie staršie ako 6 mesiacov.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez krajinu je možný.

 

Každý cestný dopravca, ktorý prichádza na vnútroštátne územie, musí predložiť európske osvedčenie pre pracovníkov v odvetví medzinárodnej dopravy.

 

Prepravcovia z krajín EÚ, ako aj z Írska a Spojeného kráľovstva, sa musia pri vstupe a tranzite cez  Francúzsko preukazovať vyplnenými čestnými vyhláseniami.

 

Opatrenia v krajine od 14. marca

Ruší sa povinnosť preukazovania sa očkovacím preukazom pri vstupe do verejných priestorov, s výnimkou nemocníc, zdravotníckych zariadení, domovov dôchodcov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím.

 

Nosenie rúška v exteriéri aj v interiéri sa ruší. Rúško zostáva povinné vo verejnej doprave, nemocniciach a v zdravotníckych zariadeniach.

 

Vo Francúzsku osoby staršie ako 18 rokov a 1 mesiac môžu požiadať o tretiu dávku vakcíny najskôr 3 mesiace po prvom očkovaní, najneskôr však do 4 mesiacov. Od 24. januára 2022 sa treťou dávkou očkujú osoby vo veku od 12 do 17 rokov, očkovanie nie je povinné. Očkovanie je možné aj pre deti vo veku 5-11 rokov a vyžaduje si súhlas jedného z rodičov.

 

Práca na diaľku už nie je povinná, ale stále sa odporúča.

 

Vyhotovovanie PCR a antigénnych testov je spoplatnené. Pre cudzincov bez trvalého pobytu vo Francúzsku je to 29 eur za antigénový test a 49 eur za PCR test, okrem prípadov, keď ide o kontaktné alebo symptomatické prípady.

 

Francúzska vláda na svojej stránke ponúka aplikáciu, ktorá upozorní svojho používateľa na blízkosť osoby pozitívne testovanej na ochorenie COVID-19.

 

Ako postupovať, ak je osoba COVID pozitívna alebo úzky kontakt

Kompletne zaočkovaná osoba pozitívna na COVID-19 musí ísť do karantény na 7 dní bez ohľadu na variant vírusu, pričom karanténa môže byť zrušená po 5 dňoch v prípade preukázania sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom.

 

Kompletne zaočkovaná osoba, ktorá príde do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, nemusí ísť do karantény, bude však musieť na verejnosti dodržiavať odstup, nosiť rúško v interiéri a exteriéri, podľa možností pracovať doma a podrobovať sa pravidelným testom. Prvý test musí absolvovať v deň kontaktu s nakazenou osobou. Ďalej je možné vykonávať aj autotest.

 

Nezaočkované osoby pozitívne na COVID-19 musia absolvovať 10-dňovú karanténu s možným ukončením po 7. dňoch v prípade negatívnych PCR a antigénových testov.

 

Ak nezaočkovaná osoba príde do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, musí ísť do 7-dňovej izolácie, ktorá sa skončí negatívnymi výsledkami testov.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko