Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 21.05.2022, stránka má informačný charakter
Izrael

Izrael

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Izrael: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Izraela - COVID-19

Aktualizované: 16/05/2022

Najnovšie zmeny

Povinnosť predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19 pred vstupom do Izraela , ostáva pre cudzincov zachovaná.

 

Od 10. mája akceptuje Izrael aj negatívny výsledok antigénového testu vykonanom na autorizovanom testovacom mieste (nie domáceho) 24 hodín pred odletom alebo príchodom na izraelský hraničný priechod. Oficiálne potvrdenie o výsledku je potrebné predložiť v anglickom jazyku a musí obsahovať číslo platného cestovného dokladu (pasu), na ktorý do Izraela cestujete.

 

Absolvovanie PCR testu na letisku po prílete ostáva povinné minimálne do 20. mája 2022.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. marca 2022 Izrael povolil vstup všetkým turistom bez ohľadu na ich očkovací status - teda aj nezaočkovaným cudzincom. Do Izraela budú môcť vstúpiť všetci cudzinci (deti rovnako ako dospelí) aj bez očkovania či potvrdenia o prekonaní COVID-19 (tzv. Recovery Certificate).

 

Všetci cudzinci majú aj naďalej povinnosť karantény po dobu 24 hodín po prílete (resp. do obdržania negatívneho výsledku PCR testu).

 

Od 11. marca 2022 platí výnimka z povinnosti karantény pre zotavených 60 dní pred vstupom do Izraela - tí, ktorí boli v Izraeli uznaní za uzdravených a od zotavenia neuplynulo viac ako 60 dní, sú oslobodení od izolácie.

 

Dokumenty požadované pri vstupe do Izraela

(potrebné preukázať v tlačenej alebo v digitálnej podobe)

1. Pred odletom

(na letisku v krajine odletu) a pri hraničnej kontrole na letisku v Izraeli
 

 • Negatívny výsledok PCR testu vykonaného najmenej 72 hodín pred odletom alebo antigénového testu, vykonaného na autorizovanom testovacom mieste (nie domáceho) 24 hodín pred odletom do Izraela.
  Oficiálne potvrdenie je potrebné predložiť v anglickom jazyku a musí obsahovať číslo platného cestovného dokladu (pasu), na ktorý do Izraela cestujete.
  V prípade, že v Izraeli máte naplánovaný len prestupný let a čas medzipristátia medzi prvým letom a pristátím v Izraeli je dlhší ako 24 hodín, ste taktiež povinný vykonať test PCR 72 hodín pred odletom lietadla pristávajúceho v Izraeli alebo absolvujte antigénový test (nie domáci) 24 hodín pred pristátím v Izraeli.


Výnimky - povinnosť predložiť negatívny PCR test pred odletom sa nevzťahuje na osoby:

 • ktoré sa zdržiavali mimo Izraela menej ako 72 hodín,
 • izraelských občanov, osoby s legálnym pobytom v Izraeli,
 • držiteľov víz typu A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, B/1, B/3, B/4,
 • tých, ktorí sa preukážu pozitívnym výsledok antigénového testu na autorizovanom testovacom mieste alebo PCR testu vykonaného menej ako tri mesiace pred odletom do Izraela, za predpokladu vstupu (nástupu do lietadla) do Izraela najmenej 8. deň po teste (dátum testu sa považuje za prvý deň),
 • cestujúcich prilietajúcich z Ukrajiny - výnimka sa vzťahuje na tých, ktorí prichádzajú z Ukrajiny (cez tretiu krajinu) a predložia príslušnú dokumentáciu. Všetci cestujúci však povinne vykonajú PCR testy na letisku v Izraeli. Potvrdené prípady COVID-19 nemôžu nastúpiť na let do Izraela,
 • cestujúci s udelenou výnimkou.

 

 • Potvrdenie o zdravotnom cestovnom poistení s krytím liečby COVID-19 v anglickom jazyku (opatrenie bude platné od 8. marca 2022). Poistenie je nevyhnutnou podmienkou na vstup. Výnimka platí pre cestujúcich prichádzajúcich z Ukrajiny a tých, ktorým poistenie platí zamestnávateľ na území Izraela.
 • Potvrdenie o vypísaní vstupného formulára pre cestujúcich prichádzajúcich do Izraela, ktorý je možné vyplniť najskôr 48 hodín pred odletom do Izraela.
 • Green Pass – potvrdenie, že ste v Izraeli považovaný za očkovaného alebo uzdraveného podľa pravidiel izraelského Ministerstva zdravotníctva. Pri vypĺňaní vstupného formulára nahráte do systému Vašu dokumentáciu o očkovaní alebo prekonaní a nastane niektorá z možností:
 1. po vyplnení formulára Vám bude Green Pass vygenerovaný automaticky a zaslaný na Vašu emailovú adresu – znamená to, ste oslobodený od karantény, v prípade, že sa vystavíte potvrdenému prípadu Covid-19 v Izraeli.
 2. cestujúci, ktorí chorobu prekonali ale nemajú o tom potvrdenie, ktoré je možné digitálne overiť cez systémy Ministerstva zdravotníctva, nie sú v Izraeli považovaní za očkovaných alebo prekonaných a po vyplnení formulára Green Pass automaticky nezískajú. Majú povinnosť ísť do karantény v prípade vystavenia sa potvrdenému prípadu COVID-19 počas ich pobytu v Izraeli. 

 

2. Po prílete

V prípade, že bol Váš let zrušený po tom, čo už zaplatili za test, alebo ak bol test PCR vykonaný po prílete nejednoznačný/pokazený, alebo ste nedostali žiadnu informáciu o výsledku, máte možnosť požadovať vrátenie peňazí za PCR testy na letisku.

Pravidlá pre vrátenie platby za PCR test  

 • Všetci cestujúci prichádzajúci do Izraela, bez ohľadu na ich vek, vrátane zaočkovaných alebo prekonaných, ostávajú v karanténe do 24 hodín alebo do obdržania negatívneho výsledku PCR na letisku testu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr). Výnimkou sú tí, ktorí boli v Izraeli uznaní za prekonaných a od zotavenia neuplynulo viac ako 60 dní - sú oslobodení od izolácie.

 

Kto je považovaný za očkovaného

Kto je považovaný za prekonaného

 

 

Opatrenia v krajine

 • Od 23. marca 2022 bola zrušená povinnosť nosiť ochranné rúško aj v uzavretých priestoroch. Vyžaduje sa len na miestach s vysokým potenciálom pre infikovanie sa (nemocnice, letisko, inštitúcie pre starších ľudí, lety a ľudia na ceste do izolácie).
 • Povinnosť preukazovať sa Green passom v prevádzkach a na väčšine verejných podujatí je zrušená, nie sú obmedzené na konkrétny počet ľudí.
 • Negatívny výsledok antigénového testu sa vyžaduje len od návštevníkov domovov dôchodcov. Vopred sa otestovať na COVID-19 sa tiež odporúčalo tým, ktorí prichádzajú do kontaktu so staršími a/alebo zraniteľnými osobami.

 

Opatrenia platné na Západnom brehu

Lockdown na Západnom brehu je zrušený.

 

Aktuálne informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Všetkým cestujúcim odporúčame pred letom kontaktovať leteckú spoločnosť ohľadom podmienok povolenia nástupu na let, ktoré sú v plnej kompetencii prepravnej spoločnosti a môžu sa líšiť od podmienok vstupu do SR.  

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko