Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter
Venezuela

Venezuela

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Venezuela: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Venezuely - COVID-19

Aktualizované: 01/04/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Všetci cestujúci sa pri vstupe do krajiny musia preukázať negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín, a to v tlačenej podobe. Iné diagnostické testy na COVID-19 (napr. TMA, LAMP, NEAR alebo antigén) nie sú akceptované.

 

Všetci cestujúci od 1 roku veku musia absolvovať ďalší PCR test na COVID-19 pri vstupe na medzinárodnom letisku Maiquetia, ktorý vykoná poskytovateľ služieb určený miestnymi zdravotníckymi úradmi.

 

Cestujúci sa musia vopred zaregistrovať a uviesť informácie o svojom lete do krajiny, za účelom získania QR kódu. Tento QR kód (vytlačený alebo digitálny) si vyžiada letecká spoločnosť/dopravca pri registrácii a miestne sanitárne orgány pri prílete na vykonanie testu.

 

Väčšina leteckých spoločností už zahrnula poplatok za PCR test pri prílete do ceny letenky. V príprade, že dopravca nezahrnul tento poplatok do ceny letenky, cestujúci bude musieť uhradiť cca 60 USD pri vstupe do krajiny, iba v hotovosti. Letecká spoločnosť/prepravca môže cestujúceho požiadať, aby pri registrácii preukázal, že má disponuje hotovosťou vo výške 60 USD. Neexistuje žiadny zoznam akceptovaných dokladov o očkovaní a vstupné požiadavky sa pre zaočkované a nezaočkované osoby nelíšia.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Povinné dodržiavanie protokolu o biologickej bezpečnosti: nosenie rúšok, časté umývanie rúk, odstup.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko