Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 21.05.2022, stránka má informačný charakter
Tanzánia

Tanzánia

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Tanzánia: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Tanzánie - COVID-19

Aktualizované: 04/04/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 25. decembra 2021 sú všetci cestujúci povinní do 24 hodín pred vstupom do krajiny vyplniť online príjazdový formulár.

 

Plne zaočkovaní cestujúci sú oslobodení od povinnosti vykonania RT PCR a antigénového testu. Cestujúci budú musieť predložiť platný očkovací preukaz. Akceptované sú vakcíny, schválené Tanzániou a Svetovou zdravotníckou organizáciou.

 

Nezaočkovaní alebo nie plne zaočkovaní cestujúci budú musieť predložiť negatívny RT-PCR test alebo NAAT certifikát s QR kódom, nie starší ako 72 hodín. Cestujúci prichádzajúci z uvedených krajín budú po príchode podrobení antigénovému testu na vlastné náklady 10 USD (23 000 TZS). Pozitívne testované osoby budú opätovne otestované PCR testom a sú povinné sa samoizolovať do potvrdenie výsledkov.

 

Nezaočkovaní alebo nie plne zaočkovaní cestujúci prichádzajúci do krajiny bez negatívneho certifikátu COVID 19 RT-PCR budú:

  • V prípade leteckej dopravy a medzinárodných námorných plavidiel otestovaní RT PCR tesom na vlastné náklady (100 USD). Do doručenia výsledkov sú povinní sa samoizolovať.
  • V prípade medzinárodných regionálnych a vnútrozemských plavidiel budú testovaní antigénovým testom na vlastné náklady (10 USD), zatiaľ čo pozitívne testovaní bude ďalej podrobení RT-PCR testu za cenu 50 USD.
  • V prípade prekročenia pozemného priestoru budú testovaní antigénovým testom na vlastné náklady (10 USD)

 

Deti vo veku 5 rokov a menej, tranzitujúci cestujúci, posádka lietadla sú oslobodení odpožiadavky na RT PCR a antigénneho testy

Podmienky vstupu na Zanzibar

Cestujúci na Zanzibar povinní vyplniť online príjazdový formulár. Plne zaočkovaný cestujúci sú oslobodení od povinnosti vykonania RT PCR a antigénneho testu. Cestujúci budú musieť predložiť platný očkovací preukaz.

 

Nezaočkovaní sú povinní predložiť potvrdenie o negatívnom RT-PCR alebo NAAT teste na COVID-19 nie staršie ako 72 hodín. Cena antigénového testu po prílete na Zanzibar je 25 USD (58,000 TZS).   

 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Pohyb obyvateľstva v krajine nie je obmedzený. Verejná doprava ani doprava súkromnými autami nie je obmedzená. Supermarkety, reštaurácie a bežné služby fungujú bez obmedzenia.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko