Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 26.06.2022, stránka má informačný charakter
Rakúsko

Rakúsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Rakúsko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Rakúska - COVID-19

Aktualizované: 27/05/2022 zmeny

Najnovšie zmeny

Od 1. júna sa dočasne ruší povinnosť nosiť respirátor v MHD a v maloobchodnej sieti. Výnimkou je Viedeň, kde táto poinnosť ostáva zachovaná v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb.

 

Od 16. mája sa pre vstup do Rakúska ruší pre všetky kategórie cestujúcich povinnosť preukazovať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom teste, ruší sa aj povinnosť karantény.

 

Najnovšia novela spolkovej vyhlášky síce i naďalej ponecháva v platnosti pravidlo 3G (OTP), ale predbežne do 30. septembra 2022 (alebo do výraznejšieho opätovného zhoršenia pandemickej situácie) ruší kontroly na hraničných priechodoch a do zoznamu rizikových krajín nie je zaradená žiadna krajina.

 vstup

Podmienky vstupu do Rakúska

Kontroly na hraničných priechodoch sú zrušené predbežne do 30. septembra 2022 alebo do výraznejšieho opätovného zhoršenia pandemickej situácie.

imky

Užitočné odkazy k cestovaniu

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj pre turistov v nemeckom jazyku

Aktuálne podmienky vstupu – všetky krajiny sveta (anglický jazyk)

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU

 

Pripomíname, že pri cestovaní do Rakúska je potrebné naďalej mať dodržiavať aj aktuálne podmienky vstupu/návratu do SR.

 

Odporúčame zároveň vždy pred cestou si preveriť situáciu na konkrétnom hraničnom priechode. Ministerstvo vnútra môže v prípade náhleho zhoršenia epidemickej situácie zaviesť dočasné uzatvorenie alebo obmedzenie prevádzky na vybraných hraničných priechodoch (hlavne menšieho významu).

 

Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúska podľa platných grafikonov. Medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom naďalej premáva.

 

Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom

Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB

 

Pre všetky osoby z celého sveta platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

tranzit

Letisko Schwechat

Vzhľadom k tomu, že pandémia COVID-19 doteraz nebola oficiálne odvolaná a v súčanosti môže byť v rôznych destináciách (krajinách sveta) rôzna situácia, dôrazne odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom/príletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobné informácie o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu.

 

Informácie o testovaní na COVID-19 na letisku Schwechat

Informácie na webovej stránke spoločnosti Austrian Airlines

Informácie o cestovaní do Rakúska v anglickom jazyku

opatrenia

Opatrenia v Rakúsku

Aktuálne informácie k platným opatreniam na území Rakúska

 

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne, zdôrazňuje sa, že ochorenie COVID-19 neprestalo byť všeobecnou hrozbou pre verejné zdravie a ďalšia vlna sa pravdepodobne očakáva na jeseň.

 

Od 16. apríla zostáva povinnosť preukazovať sa splnením pravidla 3G (OTP) vo vnútroštátnom režime už iba v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, opatrovateľských zariadeniach a v pod. zariadeniach.

 

Povinnosť nosenia respirátora FFP2 platí ako povinnosť už iba v nasledovných uzatvorených priestoroch:

  • nemocnice, lekárne, domovy sociálnych služieb, opatrovateľské zariadenia a pod.,
  • prostriedky hromadnej prepravy a taxi vo Viedni. 

 

Všade inde vo vnútorných priestoroch zostáva nosenie FFP2 iba odporúčaním.

 

Digitálny COVID preukaz EÚ uznáva Rakúsko buď so záznamom o očkovaní (druhá dávka nie staršia ako 270 dní alebo tri dávky) alebo o prekonaní za posledných 180 dní alebo o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín resp. o negatívnom antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín;

 

Pre zaočkovaných aj treťou dávkou sa platnosť COVID preukazu EÚ predlžuje na 365 dní. Pre zaočkovaných druhou dávkou alebo prekonavších zostáva zatiaľ 6 mesiacov.

 

Viedeň od 16. apríla zrušila všetky opatrenia v gastronómii.

 

Opatrenia sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej epidemickej situácie (napr. respirátor FFP2 môžu byť povinné alebo iba odporúčané).

 

Povinné očkovanie od februára 2022 je zatiaľ pozastavené.

 

Pri plánovaní účasti na akomkoľvek podujatí, pobyte či v podniku dôrazne odporúčame vopred si zistiť v daný čas a na danom mieste platné aktuálne nariadenia a obmedzenia pre vstup.

 

Z obmedzení sú vyňaté deti do 12 rokov.

 

Informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19 v Rakúsku

 

Regionálne odlišnosti

Regionálne odlišnosti

Jednotlivé spolkové krajiny Rakúska opäť môžu k uvoľňovaniu opatrení pristupovať s regionálnymi či lokálnymi odlišnosťami (napr. dlhodobo štandardne najprísnejšie odlišnosti platia v hlavnom meste Viedeň). Nevyhnutné je preto i naďalej pred cestou do Rakúska si vždy overiť, aké sú platné obmedzenia v ciele vašej cesty.

 

Text platnej vyhlášky k regionálnym opatreniam na území hlavného mesta Viedeň

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke rakúskej vlády.

 

Odporúčame tiež byť v priamom kontakte s poskytovateľom ubytovania v cieli, resp. s organizátorom/pozývateľom či s obchodným partnerom.

 

Semaforový systém a lokálne opatrenia

Pre celú krajinu platí tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov. Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových prípadov COVID-19.

 

Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne lokálne byť prísnejšie pravidlá, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.

 

Všeobecné informácie a vysvetlenia

Označenia:

3G = OTP (očkovaní, po prekonaní COVID-19 alebo testovaní - je možné predložiť PCR test, antigénový test, samotest)

2G = OP (očkovaní a po prekonaní COVID-19)

2G+ = OP+PCR test

Booster = 3 očkovania pri dvojzložkovej vakcíne (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca alebo 2 očkovania s Janssen)

 

Platný covid pas pri 2 zložkovej vakcíne je:

  • 2 očkovania alebo 1 očkovanie a prekonanie: platnosť 180 dní od posledného dátumu
  • 3 očkovania alebo 2 očkovania a prekonanie: platnosť 270 dní od posledného dátumu

 

Pre vstup do Rakúska platí jednotná lehota 270 dní.

 

Platný covid pas pri 1 zložkovej vakcíne (Janssen) je:

  • 2 očkovania, pričom 2.očkovanie je možné vykonať po 28 dňoch od 1. očkovania: platnosť 270 dní
  • 1 dávka Janssen  a prekonanie: platnosť 180 dní

Viac info k lehotám 

 

Platnosť testov:

  • PCR - 72 hodín
  • antigénový test - 24 hodín (nie samotest)
  • samotest - 24 hodín (musí byť zaregistrovaný v oficiálnom testovacom datasystéme, je možné ho použiť aj v prípade pravidla 2G+ ale len z dôvodu nedoručenia výsledku PCR testu z kapacitných dôvodov)

 

Karanténu je možné ukončiť po 5-tich dňoch v prípade negatívneho PCR testu

Otváranie hodiny - do 24.00 hod.

FFP2 respirátory - odporúčané vo všetkých interiéroch.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko