Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Rakúsko

Rakúsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup a návrat volný

Je Rakúsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Podmienky vstupu do Rakúska

Od 16. júna Rakúsko úplne uvoľnilo svoj hraničný režim so Slovenskom pre cesty tam aj späť. Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom z nižšie uvedených, pre Rakúsko bezpečných štátov.

 

Vstup do Rakúska bez obmedzení (bez povinnosti 10-dňovej domácej karantény a negatívneho PCR-testu) platí pre skupinu tzv. bezpečných krajín, t.j.: Austrália, Bulharsko (okrem regiónov: Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (okrem regiónov: Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d’Azur), Grécko, Veľká Británia, Írsko, Island, Taliansko, Japonsko, Kanada, Chorvátsko (iba regióny: Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Lotyšsko, Litva, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nový Zéland, Holandsko, Nórsko, Polsko, Portukalsko (s výnimkou regiónov: Lissabon und Norte), Kórejská republika, San Marino, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko (iba autonómna oblasť Kanáry, Česko (s výnimkou regiónu Praha), Maďarsko, Uruguaj, Vatikán a Cyprus.

 

Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom z týchto štátov.

 

Vstup do Rakúska bez obmedzení však zároveň nevylučuje vykonávanie náhodných alebo aj priebežných kontrol na hraničných prechodoch  zameraných hlavne na cestovateľskú anamnézu a aktuálny zdravotný stav cestujúcich.

 

 

Vstup do Rakúska (nie tranzit) s obmedzeniami platí:

Aktuálne zaradenie krajín Európy do rizikových skupín z pohľadu Rakúska pre účely cestovania na interaktívnej mape

 

1. pre občanov Rakúska, EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ako aj pre všetky osoby s úradne nahláseným alebo s obvyklým pobytom v Rakúsku a tiež pre osoby s legálnym titulom na pobyt v Rakúsku, a to pokiaľ prichádzajú z tzv. krajiny s COVID-zvýšeným rizikom.  V tejto skupine je podmienkou príchodu/vstupu do Rakúska (nie tranzit) povinnosť predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni. 
 

Na stiahnutie: pdf Vzor tlačiva - medical certificate  (pdf; 831.22 KB)

 

Kto sa takýmto testom nemôže preukázať pri návrate/príchode (nie tranzite) do Rakúska, je povinný okamžite nastúpiť domácu 10-dňovú karanténu a zároveň je povinný predložiť takýto negatívny test dodatočne, najneskôr však do 48hodín. Po predložení negatívneho testu je možné domácu karanténu predčasne ukončiť. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí pokuta v správnom konaní až do výšky: 1450 eur. 

 

2. Pre osoby vracajúce sa/prichádzajúce do Rakúska (nie tranzit) z akejkoľvek inej, bližšie nedefinovanej, krajiny (t.j. neuvedenej v zozname bezpečných krajín ani v zozname tzv. krajín „s COVID-zvýšeným rizikom“) platí povinnosť buď predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni alebo nastúpiť povinnú 10-dňovú domácu karanténu (do predloženia negatívneho testu vykonaného na vlastné náklady). V tejto skupine platí navyše možnosť  zotrvať v tejto karanténe bez povinnosti predloženia negatívneho PCR-testu celých 10-dní.

 

Ako výnimky pre príchod do Rakúska z krajiny, kde inak platia obmedzenia (karanténa, PCR-test) sú úradne uznané: pravidelná návšteva životnej partnerky/partnera, nepredvídateľné a neodkladné okolnosti v úzkom rodinnom kruhu osobitného zreteľa (ochorenie, úmrtie, pohreb, narodenie), avšak požaduje sa dôsledné preukázanie. V prípade predvídateľných udalostí v rodinnom kruhu (svadba, krst, narodeniny) takéto výnimky nie sú uznané.

 

3. Pre občanov tretích štátov, ktorým bola povolená výnimka pre vstup do Rakúska (napr. sezónni pracovníci, opatrovnícky personál, diplomati a pod.) s tým, že musia predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni a zároveň zotrvať v povinnej 10-dňovej domácej karanténe. Príslušníci tretích štátov bez pobytu v Rakúsku alebo niektorom zo štátov schengenskej zóny majú inak v zásade vstup do Rakúska (nie tranzit) za účelom zotrvania na jeho území zakázaný.

 

Napriek tomu, že EÚ od 1. júla odporučila postupné koordinované otvorenie hraníc s tretími štátmi, kde je nízke riziko infikovania sa COVID-19, Rakúsko aj naďalej zatiaľ zakazuje vstup príslušníkov tzv. tretích štátov mimo hraníc EÚ/Schengenu.

 

 

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU

 

 

Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Postupne, sa paralelne s uvoľňovaním hraničného režimu, obnovujú aj medzinárodné spojenia (v súlade s pôvodnými grafikonmi).
 
Obnovená je medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom.  

 

Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom

 

Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB

 
 
Od 28. mája 2020 sa opäť otvoril hraničný priechod: Záhorská Ves – Angern (kompa), a to s prevádzkovou dobou v čase od 5.00 do 19.00 h.

 

Pre všetky osoby, na ktoré by sa v zmysle vyššie uvedeného vzťahovala pri zotrvaní/zastavení sa v Rakúsku povinnosť predložiť negatívny PCR-test nie je starší ako tri dni a/alebo zotrvať v povinnej 10-dňovej domácej karanténe, platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko s vyňatím z týchto povinností s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

 

Tranzit cez Rakúsko je teda možný bez ohľadu na to, či ide o príchod do Rakúska z krajiny bez obmedzení alebo aj s obmedzeniami vstupu. Najnovšie sa však vyžaduje povinne predložiť prehlásenie o tranzite.

 

Na stiahnutie: pdf Prehlásenie o tranzite  (pdf; 348.03 KB)
 

 

Letisko Schwechat a letecký tranzit

Od 15. júna 2020 začali postupne obnovovať svoje pravidelné komerčné letecké linky spoločnosti Austrian Airlines a Laudamotion, ako aj ďalší svetový letecký prepravcovia
 
Informácie na webovej stránke spoločnosti Austrian Airlines
 
Upozorňujeme, že najnovšie Rakúsko, vzhľadom na lokálne stúpajúci výskyt/návrat infekcií COVID-19, pre niektoré konkrétne krajiny opäť zavádza zákaz pristávania lietadiel, čiže môže dochádzať k dočasnému pozastaveniu leteckého komerčného spojenia medzi Rakúskom a konkrétnymi krajinami (k 16. júlu 2020 platil napr. takýto zákaz pre: krajiny západného Balkánu, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a z Egypt. Vzhľadom k uvedenému i k rôznemu prístupu leteckých spoločností dôrazne cestujúcim občanom odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat.
 

Od 5. júna 2020 môžu občania SR vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa.
 

V zmysle aktuálne platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (9 červená odrážka, 6 pododrážka citovaného usmernenia).

 

Na stiahnutie:
 
pdf Usmernenie spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie  (pdf; 650.98 KB)


 

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).
 

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť predložiť , alebo prípadne k tomu ešte (čo ale nie je podmienka všeobecne) pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu) .

 

Na stiahnutie:  pdf Prehlásenie o tranzite  (pdf; 348.03 KB)

 
 
Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat
 
Informácie o testovaní na COVID-19 na letisku Schwechat
 

 

Opatrenia v Rakúsku

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov na chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť potrebu cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne). (Hotelové a turistické služby opäť fungujú, aj keď niekedy v osobitnom režime). „Zdravý rozum je najlepšia ochrana pri cestovaní aj po zvyšok roka 2020!“
 

Spolkové ministerstvo pre európske a zahraničné veci spolu so Spolkovým ministerstvom vnútra zaviedli pre cestujúcich občanov a obyvateľov Rakúska tzv. Pre-Travel-Clearing System, ktorý slúži ako databáza cestujúcich ľudí a uľahčí kontrolu karantény a testovania.

 

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Rakúska
 

Nariadenie dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti najmenej 1 meter, zostáva určujúce pri definovaní povinnosti použiť ochranu úst a nosa (rúško) a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je dokonca opäť sprísňované. Pokiaľ pri verejných zhromaždeniach v interiérových uzatvorených priestoroch nie je možné zachovať medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti minimálny odstup 1 metra (mimo gastronomických prevádzok), potom sa nariaďuje ochrana úst a nosa.

 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu postupne vláda Rakúska opäť sprísňuje povinnosť nosiť ochranu úst a nosa (rúško), zatiaľ však nebola nariadená všeobecne na verejných priestranstvách. Najnovšie sa zakazuje používanie nepriliehavých priesvitných plastových rúšok a štítov a explicitne sa uvádza povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúšok/šatka a pod.)
 

V gastronómii sa postupne za účelom uľahčenia dohľadávania kontaktov zavádza povinná registrácia hostí v prevádzkach. Hostia v reštauráciách budú musieť vyplniť predtlačený formulár, ktorý musí reštaurácia uchovávať 4 týždne. Od novembra bude spustená digitálna registrácia hostí v reštauráciách.
 

Základný prehľad ďalších aktuálnych opatrení:

  • rozširuje sa povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, ak ide o trhy a veľtrhy
  • stretnutia/podujatia/kurzy bez pridelených miest: interiér maximálne 6 osôb/exteriér 12 osôb.
  • stretnutia a podujatia s pridelenými miestami: interiér maximálne 1000 osôb / exteriér maximálne 1500 osôb
  • gastronómia: max. 6 dospelých osôb 1 stôl a žiadna konzumácia po záverečnej (celoplošne 01:00 hod.; v Tirolsku, Vorarlbersku a Salzbursku do 22:00 hod.)
  • v gastronómii musia nosiť rúška čašníci a aj všetci hostia, okrem tých, ktorí sedia pri stole; hostia budú obslúžení len na pridelených miestach na sedenie;

 

Naďalej stále platí:

  • v uzatvorených prostriedkoch hromadnej prepravy osôb (mesto i mimo mesto, diaľkové i výletné spoje), vo vozidlách taxi a podobných služieb, v lekárňach, v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, na poštách, na úradoch, v školách, v bankách, v obchodoch, pri využívaní služieb ako napr. kaderník, masáže a pod. (pokuta za tento priestupok je vo výške 3 600 eur),
  • v produkčných podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

 
Výnimky z počtu osôb platia pre pohreby, ako aj pre náboženské obrady. Pri všetkých podujatiach (v interiéry aj v exteriéry) platí povinnosť rúšok, zákaz podávania a konzumácie jedla.
Sprísnený bol opäť i dohľad nad domácou karanténou.
 

Vláda odporúča odloženie veľkých rodinných osláv a stretnutí. Keďže nie je možné kontrolovať súkromné stretávania v obydliach, vláda vyzýva na zodpovednosť občanov.
 

Obmedzenia týkajúce sa sviatkov (Sviatok všetkých svätých a Halloween) vláda neprijala žiadne opatrenia, všeobecne odporučila, aby neboli organizované a aby cintoríny navštevovali ľudia len vo svojom bydlisku.
 

Aktívny šport sa môže naďalej vykonávať, otvorené sú plavárne, fitnescentrá, športové kluby.
 

Školy zatiaľ zostávajú celoplošne otvorené, uzatvorenie tried/škôl alebo prechod na Homeschooling sa rieši na regionálnej úrovni.
 

Zároveň vláda Rakúska zaručuje dôraz na zrýchlenie testovania (celý proces by nemal trvať viac ako 48 hodín). Antigénové testy sú zaradené do testovacej stratégie. Budú využívané pri symptomatických osobách u všeobecných lekároch, domácich lekároch, nemocniciach, v školách, ako aj v opatrovateľských domovoch. Nebudú však nahrádzať PCR testy.
 
 
V súvislosti s pandémiou vypomáha armáda.

 

 

Semaforový systém a lokálne opatrenia

Vláda Rakúska zaviedla od 9. júla pre celú krajinu oficiálne tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov.
 
Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska on-line jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových infekcií COVID-19.
 

Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť prísnejšie nastavené povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo zvyšku Rakúska. . Väčšinou sa týkajú najmä: otváracích hodín podnikov; zákazu predávania alkoholu po určitej hodine, zákazu donášky alkoholu; vyhlásenia karantény v miestnej časti alebo okrese a pod. Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.
 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate z Rakúska platí voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

 

Upozornenie

Občanom Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat a vracajú sa domov do SR, pripomíname, že pri príchode z iných, ako mierne rizikových krajín v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, povinnosť izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

 

Aktualizované: 22/10/2020

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info