Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter
Rakúsko

Rakúsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Rakúsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 02/03/2021

Cesta do Rakúska

 

Cez ktoré hraničné priechody je možný vstup do Rakúska?

 • Bratislava - Jarovce - Kittsee

 • Bratislava - Petržalka - Kittsee

 • Bratislava - Petržalka - Berg

 • Záhorská Ves - Angern (dočasne uzatvorený)

 • Moravský Svätý Ján - Hohenau

 • Jarovce – Kittsee (hraničný priechod malý) je počas znovuzavedenia hraničných kontrol zo strany rakúskych orgánov v prevádzke od 6.00 do 22.00 h

​​​​​​​

 • Hraničný priechod Moravský Svätý Ján - Hohenau je otvorený od 5.00 do 24.00 h.

 

UPOZORNENIE – dočasné sprísnenie kontrol na slovensko - rakúskych hraničných priechodoch od 9. januára 2021

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej Republike a na Slovensku pristúpilo Rakúsko od 9. januára 2021 k sprísneniu kontrol na svojich hraničných priechodoch s týmito susednými krajinami. Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch pričom je možné dočasné uzatvorenie malých lokálnych priechodov. Už zavedené zdravotné hliadky vykonávané príslušníkmi rakúskej armády budú dočasne posilnené aj príslušníkmi rakúskej polície. Je preto potrebné pri plánovaní cesty počítať s možným väčším časovým zdržaním. Ostatné nižšie uvedené informácie o vstupe do Rakúska a výnimkách sú platné.

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska

 

Je možný tranzit cez Rakúsko?

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky podľa platných grafikonov. Premáva naďalej aj medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom. 

Pre všetky osoby, na ktoré by sa v zmysle vyššie uvedeného vzťahovala pri zotrvaní/dlhšom zastavení sa v Rakúsku povinnosť karantény alebo predloženia negatívneho PCR či antigénového testu nie staršieho ako 72 hodín, platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko s vyňatím z týchto povinností s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

 

Cesta na letisko alebo z letiska Schwechat

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 a osobitným podmienkam ochrany pred touto chorobou dôrazne cestujúcim občanom odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Podrobnú informáciu o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je povinná predovšetkým daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu.

Na vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.

Naďalej je aj po 19. decembri 2020 možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na / z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich doprovod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska bez zbytočných nevyhnutných zastávok (v zásade iba potreba WC, a to aj na samotnom letisku). Rakúske úrady definitívne potvrdili, že táto možnosť spadá pod kategóriu výnimky: TRANZIT. Odporúča sa však na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko/stanicu a mať určite pri sebe (kópie) letenky alebo iného cestovného dokladu. 

 

Pre návrat na Slovensko je však potrebné riadiť sa aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (väčšinou potreba testu). Konkrétne informácie pre návrat na Slovensko sú uvedené aj v texte nižšie v časti Podmienky návratu do SR.

V zmysle aktuálne platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (9 červená odrážka, 6 pododrážka citovaného usmernenia).

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. 

Najnovšie je však povinnosť predložiť pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu). 

 

Príchod do Rakúska

 

Potrebujem pre vstup do Rakúska vyplniť formulár?

✅  áno 

Vzor prehlásenia – nastúpenie 10-dňovej karantény

 

Od 19. decembra 2020 vstupuje do platnosti novela nariadenia o vstupe do krajiny rakúskeho Spolkového ministerstva sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa BMSGPK (č. novej vyhlášky v zbierke: BGBI. II Nr. 563/2020). Cieľom tohto nového nariadenia je zabrániť nárastu počtu nakazených zvýšeným cestovaním obyvateľstva počas Vianoc, najmä počas vianočných sviatkov, kedy sa ľudia vo zvýšenej miere stretávajú. Predpokladaná platnosť tohto nariadenia je výhľadovo do 10. januára 2021. O ďalšej zmene budeme opäť včas informovať na tejto webovej stránke.

Nová vyhláška zavádza v princípe povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska.

 

Potrebujem COVID-19 test pri príchode do Rakúska? 

❌ nie

 

Ako dlho musím byť v karanténe po príchode do Rakúska?

10 dní

Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo aj antigénnym testom - NOVINKA).

Výnimka z ustanovenia o povinnej karanténe, ale za podmienky preukázania sa pri vstupe do Rakúska negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín (PCR-test alebo antigénový test – NOVINKA) sa týka nasledovných kategórií:

 • opatrovateľky/-telia pracujúci 24-hodinových v turnusoch v rodinách (t.j. mimo pendlujúcich za prácou v zariadeniach, kde sú zamestnaní, pravidelne sem dochádzajú na dennej báze a kde sú pravidelne automaticky testovaní),

 • sezónni pracovníci,

 • osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba;

 

Z ustanovenia o povinnej karanténe a zároveň aj z povinnosti preukázať sa negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:

 • pendleri (t.j. pracovníci v pravidelnom intervale dochádzajúci za prácou zo SR do Rakúska, okrem vyššie uvedenej kategórie opatrovateľov),

 • pendleri za účelom účasti na PREZENČNEJ FORME vyučovania na vysokých školách a univerzitách,

 • pendleri z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera. Patrí sem opakujúca sa (prinajmenšom v mesačných intervaloch) návšteva rodinných príslušníkov nezávisle od stupňa ich vzájomného príbuzenského vzťahu,

 • tranzitujúci cez Rakúsko pod podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez nevyhnutných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,

 • vycestujúci z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,

 • príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,

 • vstupujúci do krajiny z dôvodov jednorazového neodkladného výkonu povolania/výkonu práce (napr. práce na kritickej infraštruktúre – VYŽADUJE SA POTVRDENIE),

 • vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti (napr. predvolania pred súd a pod.).

Vzor potvrdenia pre pendlerov 

Vzor tlačiva - medical certificate

Upozorňujeme, že od 8. decembra 2020 majú pendleri na hraniciach povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. 

Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, sa musia preukázať:

 • buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní vykonaným aj mimo územia SR, alebo
 • výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie. 

Pod pojmom osoby pravidelne prekračujúce hranice SR sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania.

Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

 

Čo ak budem po príchode do Rakúska pozitívny?

Ak začnete pociťovať príznaky, zavolajte na pohotovostnú linku 1450, kde vám poradia ďalší postup. Dobrovoľné testovanie je možné za poplatok okolo 120 eur. Ak budete mať pozitívny test na koronavírus počas pobytu v Rakúsku, bude vás kontaktovať lokálny Úrad verejného zdravotníctva. Podľa vášho zdravotného stavu budete hospitalizovaný, alebo v domácej izolácii. Ak potrebujete potvrdenie pre zamestnávateľa alebo predpis liekov, kontaktujte pohotovostnú zdravotnú službu. 

 

Ak som už COVID-19 prekonal/a, musím ísť na test alebo ísť do karantény? 

✅  áno

Niektoré krajiny EÚ akceptujú lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 preložené do jazyka krajiny, kam cestujete – prípadne do angličtiny. Odporúčame si však vopred overiť cez zastupiteľský úrad cieľovej krajiny, či potvrdenie akceptuje.

 

Aké hygienické opatrenia platia v Rakúsku?

✅  povinné rúška v interiéri

✅  povinné rúška v interiéri aj exteriéri

✅  povinné rozostupy

✅  lockdown

✅  zákaz nočného vychádzania

Prehľad základných zmien v opatreniach od 26. decembra 2020 (3. lockdown):

 • prísne obmedzenie vychádzania 24 h až do 24. januára 2021 (opustiť miesto bydliska v tomto čase je možné len z dôvodu odvrátenia hroziacej skazy na živote, zdraví a majetku, výkon rodinných a rodičovských povinností, návšteva životného partnera v inej domácnosti, pomoci v núdzi odkázaným osobám, pokrytia základných potrieb každodenného života, návšteva lekára, výkon povolania, fyzická a psychická regenerácia); na Silvestra bude zákaz vychádzania prerušený;

 • stále platí apel na občanov, aby obmedzovali sociálne kontakty len na skutočne nevyhnutné;

 • otvorené zostanú iba obchody so základnými životnými potrebami (opatrenia: odstupy, rúška, dezinfekcia), s formou predaja Click & Collect a služby ako autoservis, čistiareň, krajčírstva, banky a pod. Platí pritom otváracia doba max. do 19.00 h a povinnosť zachovať voľný priestor 10 m2 na zákazníka. Ostatné obchody ani služby s telesným kontaktom nebudú prevádzkované;

 • všade, kde je to možné, má byť využívaný home office;

 • školy a univerzity zostávajú zatvorené do 17. januára 2021, má sa opäť aplikovať dištančná forma vzdelávania;

 • hotely a gastronómia ostávajú zatvorené (výnimka sú služobné účely). Umožnený je výdaj jedál v čase od 6.00 h do 19.00 h a donáška domov 24h. Konzumácia otvorených alkoholických nápojov a konzumácia jedál v okolí do 50 m od reštaurácie sú zakázané (okrem kantín);

 • zatvorené múzeá, knižnice, archívy aj ZOO a botanické záhrady;

 • návštevy v nemocniciach, domovoch, opatrovateľských zariadeniach sú výrazne zredukované - jedna návšteva za týždeň. Návštevníci sa musia preukázať negat. testom alebo mať nasadenú masku typu FFP2,

 • zamestnanci zdravotníckych zariadení vrátane domovov dôchodcov a opatrovateľských domov musia nosiť rúško a sú každý týždeň testovaní antigénovými testami alebo PCR testami (v prípade nedostatku testov budú zamestnanci nosiť masky najvyššej kvality: CPA typ);

 • naďalej zostávajú zakázané hromadné podujatia;

 • športové aktivity sú naďalej zakázané, povolený je len výkon profesionálneho a individuálneho športu na otvorenom priestranstve (1 meter odstup a 10 m2 na osobu);

 • lyžiarske strediská: lanovky, zubačky a gondoly majú povolenú premávku (1m odstup, 50 % vyťaženosť a rúško/respirátor v zmysle opatrení zverejnených na mieste);

 

V dňoch 15. - 17. januára 2021 sa uskutoční 2. kolo bezplatného plošného testovania obyvateľstva v Rakúsku. Prvé uvoľňovanie vyššie uvedených opatrení tzv. 3. lockdownu nastane postupne od 18. – 24. januára 2021., a to najskôr pre osoby s negatívnym výsledkom po plošnom testovaní (možnosť stretnutia s inou domácnosťou, využitia gastro a iných služieb a pod.). Pre netestovaných zostanú obmedzenia v platnosti v plnom rozsahu až do odvolania a navyše povinnosť nosiť masku typu FFP-2 tam, kde ostatným postačí typ MNS.

K povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) a zachovávať odstup: Nariadené je na všetkých verejných priestranstvách dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti najmenej 1 meter. Pokiaľ sa jedná o uzatvorené verejné priestranstvá nariaďuje sa popri odstupe aj nosenie priliehavej ochrany úst a nosa (rúško), resp. nariadeného typu respirátora. Zakázané bolo používanie nepriliehavých priesvitných plastových rúšok a štítov s tým, že sa explicitne zavádza povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško/šatka a pod.).

 

Návrat na Slovensko z Rakúska

 

Aký je postup po návrate z Rakúska na Slovensko?

1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe korona.gov.sk/ehranica,

2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

 • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,

 • osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,

4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;

5. deti do 10 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Musím ísť po návrate na Slovensko z Rakúska do karantény?

✅  áno

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. 

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,

 • u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby žijúce s vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Ak sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukážete negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 vyhlášky na str.14, vykonaným v laboratóriách na území Rakúskej republiky, nie starším ako 72 hodín, nemusíte absolvovať povinnú izoláciu a nemusíte sa ani registrovať prostredníctvom formulára pre osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky.

Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o prekonaní COVID-19 podľa prílohy č. 3 vyhlášky na str. 12.

Musím ísť na COVID-19 test po návrate na Slovensko z Rakúska?

❌ nie

Nie je to povinnosť, alternatívou je absolvovanie domácej izolácie alebo izolácie v karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá končí pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 10. dňa. 

 

Čo ak budem po návrate na Slovensko z Rakúska pozitívny?

Zo zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia podľa trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 10 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Informácie o postupe pri návrate do SR
 

Odporúčame pred návratom do SR vždy aktuálne preštudovať aj stránku: www.korona.gov.sk

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia