Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter

Nový Zéland

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Nový Zéland: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup na Nový Zéland - COVID-19

Aktualizované: 24/06/2022 

Podmienky vstupu na Nový Zéland

Kategórie cestujúcich

Od 28. februára 2022 začal Nový Zéland s postupným otváraním svojich hraníc pre medzinárodné cestovanie, ktoré bude mať 5 etáp.

 

V rámci jednotlivých etáp je umožnený vstup vybraným kategóriám cestujúcich z celého sveta, ktorí sú plne zaočkovaní

 

Komu je momentálne umožnený vstup na Nový Zéland bez vopred udelenej výnimky: 

 

 • občanom Nového Zélandu,
 • permanentným rezidentom na Novom Zélande,
 • rezidentom Nového Zélandu s platnými cestovateľskými doložkami (okrem tých, ktorým bolo rezidenčné vízum udelené mimo Nový Zéland a do krajiny by mali naň vstupovať po prvýkrát)
 • partnerom občanov Nového Zélandu, ktorí majú svoj rezidenčný status na základe rodinných vzťahov s občanom Nového Zélandu
 • partnerom rezidentov na Novom Zélande, ktorí majú svoj rezidenčný status na základe rodinných vzťahov s rezidentom na Novom Zélande
 • závislým deťom (do 19 rokov, ak sú držiteľmi dočasných víz alebo do 24 rokov, ak sú držiteľmi rezidenčných víz) občanov Nového Zélandu a rezidentov na Novom Zélande, ktorí majú svoj rezidenčný status udelený na základe rodinných vzťahov s novozélandským občanom alebo novozélandským rezidentom
 • diplomatom s pozíciou na Novom Zélande
 • austrálskym občanom alebo permanentným rezidentom Austrálie,
 • tým cestujúcim, ktorým bola udelená výnimka na vstup na Nový Zéland zo životne dôležitých dôvodov.
 • držitelia už udelených a stále platných novozélandských pracovných a študentských víz (vrátane tých, ktorí sú momentálne mimo Nový Zéland resp. tých, ktorí z Nového Zélandu odcestujú a neskôr sa vracajú),
 • držiteľom working holiday víz (schéma udeľovania tzv. working holiday víz je opätovne otvorená aj pre slovenských občanov),
 • držiteľom doteraz platných turistických víz udelených v minulosti (udeľovanie nových je stále pozastavené),
 • štátnym občanom tých krajín, ktorí na vstup na Nový Zéland nepotrebujú vízum, iba elektronickú cestovnú autorizáciu NZeTA (a teda aj slovenským občanom),
 • držiteľom tranzitných víz,

 

Karanténa

Karanténa sa nevyžaduje bez ohľadu na očkovací status prichádzajúcich, ktorým je v tomto štádiu povolený vstup na Nový Zéland.

 

Dokumenty požadované pri vstupe

Negatívny test na COVID-19

Dôkaz o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 pred cestou na Nový Zéland sa od 20. júna 2022 nevyžaduje

 

Očkovanie

Od 1. novembra 2021 platí povinnosť pre všetkých cudzincov vo veku 17 rokov a viac, ktorí nie sú novozélandskými občanmi (alebo austrálskymi občanmi s trvalým pobytom na Novom Zélande) a majú povolený vstup do krajiny, byť plne zaočkovaní proti  COVID-19, pokiaľ sa ich netýka výnimka z očkovania zo zdravotných dôvodov.

 

Skontrolujte si zoznam očkovacích látok, ktoré v tomto štádiu Nový Zéland uznáva pre vstup do krajiny. Podmienkou je, že poslednú dávku absolvoval cestujúci najmenej 14 dní pred cestou na Nový Zéland. 

 

Dôkaz o očkovaní musí spĺňať tieto podmienky:

 • vydala ho oprávnená, štátom schválená autorita v domovskej krajine
 • je predložený v elektronickej alebo papierovej podobe
 • obsahuje tieto údaje: celé meno cestujúceho, názov očkovacej látky, názov očkovacej autority, miesto, kde bola vakcinácia uskutočnená a dátum všetkých dávok očkovacej látky

 

Cestovná deklarácia

Všetci cestujúci na Nový Zéland musia pred cestou vyplniť online novozélandskú Travel Declaration. Výsledkom tohto procesu je tzv. New Zealand Travel Pass, ktorý sa vyžaduje pred vstupom na let smerujúci na Nový Zéland, ako aj pri hraničnej kontrole na Novom Zélande. Môže byť predložený v papierovej aj elektronickej podobe. Od 31. marca 2022 sa pripravuje nový elektronický systém cestovnej deklarácie.

 

Testovanie po prílete

Všetci cestujúci sa musia po príchode na Nový Zéland samostatne testovať v deň 1. a deň 5. a nahlásiť každý pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19. Testovacie balíčky a príslušné inštrukcie sa poskytujú pasažierom po prílete do krajiny.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Skontrolujte si domáce reštrikcie na Novom Zélande.

 

Podmienky tranzitu cez Nový Zéland a odchodu z krajiny

Tranzit 

Očkovanie za účelom tranzitu cez Nový Zéland sa nevyžaduje.

 

Za účelom tranzitu cez Nový Zéland musia slovenskí občania vopred požiadať o NZeTA (New Zealand electronic Travel Authority). Ďalšou podmienkou je zakúpený let z Nového Zélandu do nasledovnej destinácie, ktorá slovenských pasažierov akceptuje (či už na tranzit alebo na vstup).

 

Letecké spoločnosti môžu od pasažierov vyžadovať potvrdenie o tom, že ich ďalší tranzit resp. vstup do finálnej destinácie je povolený. Je povinnosťou každého cestujúceho si vopred zistiť, aké sú cestovné podmienky na tranzit a vstup v jednotlivých krajinách na ich ceste.

 

Tranzitujúci pasažieri cez Nový Zéland môžu využívať jedine medzinárodné letisko v Aucklande, musia zostať len v priestoroch letiska, vstup na Nový Zéland sa nepovoľuje. Tranzit cez Nový Zéland nesmie prekročiť 24 hodín.

 

Od 24. júna 2021, tranzitovať cez Nový Zéland do Číny majú povolené len pasažieri z Cookových ostrovov, Niue, Fidži, Samoa, Tonga a Vanuatu.

 

Odchod

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Preštudujte si všetky aktuálne informácie o stave pandémie a domácich opatreniach na Novom Zélande.

 

Oficiálne zdroje informácií o COVID-19 na Novom Zélande v anglickom jazyku

Vládne stránky

Štátna karanténa

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR
 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko