Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 17.05.2022, stránka má informačný charakter
Nemecko

Nemecko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Nemecko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Nemecka - COVID-19

Aktualizované: 29/04/2022 (bey zmeny od 03/03/2022)

Najnovšie zmeny

Aktualizácia zoznamu rizikových štátov - v tejto kategórii v súčasnosti nie je žiadna krajina. 

 

Podmienky vstupu do Nemecka

Nemecko rozlišuje dva druhy rizikových oblastí:

  • vysokorizikové krajiny/oblasti s vysokou incidenciou
  • krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

 

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

 

Dynamický vývoj výskytu ochorenia na COVID-19 sa môže krátkodobo zmeniť zaradenie niektorého štátu/oblasti, vrátane Slovenskej republiky do jednej z vyššie uvádzaných rizikových kategórií, preto odporúčame sledovať informácie publikované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

 

Všetci cestujúci nad 12 rokov prichádzajúci do Nemecka leteckou, železničnou, cestnou alebo vodnou dopravou sa od uvedeného dátumu musia už pri vstupe do Nemecka preukázať

 

  • potvrdením o zaočkovaní starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha, ktorými sú AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna a Janssen.

  • alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste na COVID-19,

  • alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod. od jeho vykonania alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod. od jeho vykonania.

 
Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku.

 

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o zaočkovaní alebo potvrdenia o prekonaní COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska a zo štátov/oblastí, ktoré nie sú zaradené do rizikových oblastí

Od 3. marca 2022 Slovenská republika ani žiadny štát nie je zaradený do kategórie rizikových krajín/oblastí z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19.

 

Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

 

Zachovaná ostáva povinnosť predložiť

  • negatívny test na COVID-19,
  • alebo potvrdenie o očkovaní
  • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19

 

podľa vyššie uvedených kritérií.

 

Keďže Slovenská republika nie je zaradená medzi rizikové krajiny,  ani pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska nie je v súčasnosti povinná registrácia (formulár pred cestou) ani karanténa po príchode do Nemecka v prípade negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o očkovaní alebo potvrdenia o prekonaní choroby COVID-19. 

 

Všetci cestujúci prichádzajúci do Nemecka, ktorí nie sú zaočkovaní alebo ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 a prichádzajú z vysokorizikových krajín/oblasti s vysokou incidenciou sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú  je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

 

Na cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou sa vzťahuje zákaz osobnej prepravy. Všetci cestujúci aj očkovaní a uzdravení prichádzajúci z uvedených oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú nie je možné predčasne ukončiť.

 

Registrácia pred cestou

Cestujúci , ktorí sa počas posledných 10 dní pred príchodom do Nemecka zdržiavali v rizikových krajinách/oblastiach sú povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

 

 
Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe:
 

Na stiahnutie:
 
Formulár pre vstup do Nemecka v nemeckom jazyku
Formulár pre vstup do Nemecka v anglickom jazyku

 

 

Výnimky

Informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia – Gesudheitsamt a sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra a na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.

 

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

 

Regionálne odlišnosti v spolkových krajinách

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu nariadenia o cestovaní do Nemecka pristupujú individuálne, preto odporúčame každému, kto plánuje do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z karantény.

 

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

 

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.
 

Oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Nemecku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v nemeckom jazyku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v anglickom jazyku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v nemeckom jazyku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v anglickom jazyku

 

Podmienky tranzitu

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o zaočkovaní alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19  sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

 

Pri priamom tranzite cez Nemecko sa na cestujúcich, ktorí v prípade zaradenia medzi štáty/oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu  budú prichádzať z týchto oblastí sa vzťahuje povinnosť registrácie prostredníctvom digitálneho formulára, povinnosť preukázať sa potvrdením v PDF formáte a povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 48 hodín od jeho vykonania.

 

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky príchodu do Nemecka leteckou prepravou a podmienky leteckého tranzitu cez nemecké letiská na nemeckom veľvyslanectve v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

 

Prehľad aktuálnych opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko