Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter
Nemecko

Nemecko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Nemecko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 09/04/2021

Podmienky vstupu do krajiny

Od 14. januára 2021 Nemecko rozlišuje 3 druhy rizikových oblastí:

1. doteraz platné kategórie rizikových krajín/oblastí;
2. vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou
3. oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

 

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

 

Od 28. marca 2021 do 10. apríla je Slovenská republika zaradená medzi vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou s nasledovnými podmienkami cestovania:
 
Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

 

Cestujúci musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť negatívny antigénový alebo PCR test  na COVID-19 nie starší ako 48 hodín od jeho vykonania v nemeckom, anglickom a lebo francúzskom jazyku.

 

Od 30. marca 2021 je zavedená povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 aj pri príchode do Nemecka leteckou prepravou.

 

Povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa na území Nemecka budú zdržiavať menej ako 72 hodín a ktoré zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou, železničnou,  lodnou alebo leteckou dopravou.

 

Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní, vrátane Slovenskej republiky, sú zároveň povinné prihlásiť sa pred cestou  prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

 

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe:

Na stiahnutie:

Formulár pre vstup do Nemecka v nemeckom jazyku

Formulár pre vstup do Nemecka v anglickom jazyku

 

Upozorňujeme občanov, ktorí cestujú do Nemecka alebo prechádzajú Nemeckom do cieľového štátu, že dočasné hraničné kontroly na česko-nemeckých hraniciach ostali zachované.

 

Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí a z vysokorizikových oblastí s vysokou incidenciou, vrátane Slovenskej republiky, sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

 

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

 

Informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia – Gesudheitsamt a sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra.

 

Na cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu - Francúzska z departmentu Moselle, Juhoafrickej republiky, Brazílie, Lesotha, Eswatini, Botswany, Malawi, Mozambiku, Zambie a Zimbabwe leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou sa vzťahuje zákaz osobnej prepravy. Všetci cestujúci prichádzajúci z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú nie je možné predčasne ukončiť.

 

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu nariadenia o cestovaní do Nemecka pristupujú individuálne, preto odporúčame každému, kto plánuje do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z karantény.

 

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

 

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.

 

Informácie o COVID-19, cestovaní do Nemecka, karanténe a podmienkach testovania (odkazy na príslušné inštitúcie)

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v nemeckom jayzku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v anglickom jayzku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v nemeckom jazyku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v anglickom jazyku

 

 

Podmienky tranzitu

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

 

Povinnosť predloženia testu na COVID-19 a povinnosť karantény sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

 

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky príchodu do Nemecka leteckou prepravou a podmienky leteckého tranzitu cez nemecké letiská na nemeckom veľvyslanectve v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

 

 

Zmena podmienok cestovania do Nemecka od 11. apríla 2021

Podmienky vstupu do krajiny

Od 14. januára 2021 Nemecko rozlišuje 3 druhy rizikových oblastí:

1. doteraz platné kategórie rizikových krajín/oblastí;
2. vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou
3. oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

 

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha

 

Od 11. apríla je Slovenská republika zaradená medzi rizikové oblasti s nasledovnými podmienkami cestovania:

Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

 

Cestujúci, ktorí sa v uplynulých 10 dňoch pred vstupom na územie Nemecka zdržiavali v rizikovej oblasti, vrátane Slovenskej republiky sa musia do 48 hodín po vstupe na územie Nemecka preukázať negatívnym antigénovým, alebo PCR testom na COVID-19, ktorý musí byť vykonaný do 48 hodín pred vstupom na územie Nemecka v nemeckom, anglickom, alebo francúzskom jazyku alebo do 48 hodín po vstupe do Nemecka.

 

Od 30. marca 2021 je zavedená povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 pri príchode do Nemecka leteckou prepravou.

 

Výnimku z predloženia negatívneho testu na COVID-19 po vstupe na územie Nemecka majú nasledujúci cestujúci, ktorí sa zdržiavali v rizikových oblastiach, vrátane Slovenskej republiky a ktorí do Nemecka prichádzajú cestnou alebo lodnou dopravou:

 

 • cestujúci ktorí prechádzali cez rizikovú oblasť bez zastavenia,

 

 • cestujúci, ktorí sa v rámci cezhraničného styku zdržiavali v rizikovej oblasti menej ako 24 hodín, alebo sa v Nemecku budú zdržiavať menej ako 24 hodín,

 

 • osoby, ktoré zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou, železničnou, lodnou, alebo leteckou dopravou, za dodržania ochranných a hygienických nariadení,

 

 • cestujúci, ktorí sa v Nemecku nezdržia viac ako 72 hodín
  a) pokiaľ idú navštíviť príbuzných 1. stupňa, manžela, manželku, partnera, partnerku, alebo cestujú z dôvodu striedavej starostlivosti o rodinného príslušníka,
  b) pokiaľ cestujú pracovne a ich pracovná činnosť je nevyhnutná pre udržanie verejného zdravia a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa, za dodržania ochranných a hygienických nariadení,

 

 • Pendleri za dodržania ochranných a hygienických nariadení ktorí
  a) majú bydlisko v Nemecku, alebo v rizikovej oblasti,
  b) z dôvodu štúdia, práce, alebo vzdelávania musia vstúpiť do Nemecka, alebo do rizikovej oblasti,
  c) sa pravidelne, minimálne jeden krát do týždňa vracajú do svojho bydliska.

 

V odôvodnených výnimočných prípadoch môže príslušný nemecký úrad zdravia - Gesundheitsamt udeliť ďalšie výnimky alebo výnimky obmedziť.

 

Cestujúci prichádzajúci do Nemecka z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní, vrátane Slovenskej republiky, sú zároveň povinní prihlásiť sa pred cestou  prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

 

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe:

 

Na stiahnutie:

 

Formulár pre vstup do Nemecka v nemeckom jazyku

 

Formulár pre vstup do Nemecka v anglickom jazyku

 

Upozorňujeme občanov, ktorí cestujú do Nemecka alebo prechádzajú Nemeckom do cieľového štátu, že dočasné hraničné kontroly na česko-nemeckých hraniciach ostali zachované.

 

Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí a z vysokorizikových oblastí s vysokou incidenciou, vrátane Slovenskej republiky, sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

 

Informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia – Gesudheitsamt a sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra.

 

Na cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu - Francúzska z departmentu Moselle, Juhoafrickej republiky, Brazílie, Lesotha, Eswatini, Botswany, Malawi, Mozambiku, Zambie a Zimbabwe leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou sa vzťahuje zákaz osobnej prepravy. Všetci cestujúci prichádzajúci z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú nie je možné predčasne ukončiť.

 

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

 

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu nariadenia o cestovaní do Nemecka pristupujú individuálne, preto odporúčame každému, kto plánuje do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z karantény.

 

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

 

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.
 

Informácie o COVID-19, cestovaní do Nemecka, karanténe a podmienkach testovania (odkazy na príslušné inštitúcie)

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v nemeckom jayzku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v anglickom jayzku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v nemeckom jazyku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v anglickom jazyku

 

Podmienky tranzitu

Povinnosť predloženia testu na COVID-19 a povinnosť karantény sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

 

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

 

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky príchodu do Nemecka leteckou prepravou a podmienky leteckého tranzitu cez nemecké letiská na nemeckom veľvyslanectve v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

 

Prehľad aktuálne platných opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia