Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter

Moldavsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Moldavsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Výnimočný stav v oblasti verejného zdravia je predĺžený do 30. septembra 2020 (v Podnestersku do 30. novembra  2020). Väčšina opatrení, vrátane štrnásťdňovej karantény zostáva v platnosti. 
 

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. septembra 2020 sa ustanovujú nasledovné opatrenia na prevenciu a kontrolu choroby COVID-19 pri vstupe do Moldavska:

 

Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnej ochrany Moldavska vedie zoznam krajín s vysokým a nízkym epidemiologickým rizikom COVID-19, ktoré sú klasifikované v červených a zelených zónach. Zoznam je uverejnený na internetových stránkach Ministerstva zdravotníctva, práce a sociálnej ochrany Moldavska, Ministerstva vnútra Moldavska, Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavska a Národnej agentúry pre verejné zdravie. Na územie Moldavskej republiky je povolený vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí prichádzajú z krajín klasifikovaných v zelenej zóne.

 

Osoby, ktoré vstúpia do Moldavska a pochádzajú z krajín klasifikovaných v zelenej zóne, nemusia vyplňovať epidemiologický list a nebudú povinní rešpektovať režim samoizolácie 14 dní. 

 

Ak osoba prichádzajúca z krajiny v zelenej zóne tranzitovala cez krajinu v červenej zóne, vzťahujú sa na ňu nižšie uvedené obmedzenia platné pre krajiny červenej zóny.  

 

Na územie Moldavskej republiky sa zakazuje vstup pre cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí pochádzajú z krajín klasifikovaných v červenej zóne, s týmito výnimkami:

 

 • rodinní príslušníci občanov Moldavskej republiky;
 • osoby, ktoré vlastnia dlhodobé vízum, povolenie na pobyt alebo doklad totožný s povolením na pobyt vydaným úradmi;
 • osoby, ktoré cestujú s profesionálnym účelom, preukázané vízom, povolením na pobyt alebo iným potvrdzujúcim dokumentom, ktorý zahŕňa pozvanie a / alebo zmluvu uzavretú s právnickou osobou s bydliskom v Moldavskej republike;
 • zahraničných žiakov / študentov, ktorí cestujú na prijatie alebo sú zapísaní do vzdelávacích inštitúcií v Moldavskej republike;
 • rodinní príslušníci cudzincov, ktorí majú povolenie na pobyt v Moldavskej republike;
 • cudzincov, ktorí pracujú ako učitelia v Moldavskej republike;
 • držitelia diplomatických a služobných pasov, členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov akreditovaných v Moldavskej republike, medzinárodných organizácií / medzinárodných misií, ako aj ich rodinní príslušníci alebo pracovníci, ktorí môžu zabezpečiť humanitárnu pomoc;
 • osoby v tranzite vrátane osôb repatriovaných po získaní konzulárnej ochrany. Tranzitnú trasu stanoví Generálny inšpektorát hraničnej polície (možnosti trás sú uvedené nižšie);
 • osoby cestujúce zo zdravotných a humanitárnych dôvodov, vrátane ich sprievodcov (ktorí budú musieť poskytnúť potvrdzujúce dokumenty);
 • cezhraniční pracovníci, ktorí vstupujú do režimu malého obchodovania v Moldavskej republike z Rumunska a Ukrajiny, ktorí preukazujú zmluvné správy s hospodárskymi subjektmi z Moldavskej republiky;
 • rušňovodiči a pracovníci, ktorí poskytujú služby dopravným prostriedkom, ktorí dodávajú tovar a osoby v automobiloch s viac ako 9 sedadlami vrátane vodiča, posádok a pracovníkov, ktorí poskytujú služby lietadlám / lodiam a posádkam a pracovníkom, ktorí poskytujú služby vlakovej súprave;

 

Osoby, ktoré vstupujú na územie Moldavskej republiky a ktorí prichádzajú, priamo alebo nepriamo (cestovateľská anamnéza), z krajín klasifikovaných v červenej zóne, sú povinní vyplniť epidemiologický list a podpísať čestné vyhlásenie, aby v určených miestach dodržali režim samoizolácie 14 dní.

Výnimka z poslednej vyššie uvedenej položky: Ustanovuje sa, že ďalšia kategória osôb v prípade, že nevykazujú klinické príznaky respiračnej infekcie alebo horúčkového stavu, nie je povinná rešpektovať režim samoizolácie 14 dní, na určených miestach:

 • rušňovodiči a pracovníci, ktorí poskytujú služby dopravným prostriedkom, ktorí dodávajú tovar a osoby v automobiloch s viac ako 9 sedadlami vrátane vodiča, posádok a pracovníkov, ktorí poskytujú služby lietadlám / lodiam a posádkam a pracovníkom, ktorí poskytujú služby vlakovej súprave;
 • osoby, ktoré cestujú zo zdravotných a humanitárnych dôvodov, vrátane ich sprievodcov (ktorí budú musieť poskytnúť potvrdzujúce dokumenty);
 • zahraničných žiakov / študentov, ktorí cestujú na prijatie alebo sú zapísaní do vzdelávacích inštitúcií v Moldavskej republike;
 • osoby, ktoré cestujú s profesionálnym účelom, preukázané vízom, povolením na pobyt alebo iným potvrdzujúcim dokumentom, ktorý zahŕňa pozvanie a / alebo zmluvu uzavretú s právnickou osobou s bydliskom v Moldavskej republike;
 • osoby, ktoré cestujú do zahraničia s profesionálnym účelom a pri návrate do krajiny predložia potvrdenie o svojej delegácii v zahraničí právnickou osobou s bydliskom v Moldavskej republike a zmluvu uzatvorenú s hospodárskym agentom zo zahraničia alebo príkaz na delegovanie, ktorý vydal verejné inštitúcie Moldavskej republiky;
 • cezhraniční pracovníci, ktorí vstupujú do Moldavskej republiky;
 • držitelia diplomatických a služobných pasov, členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov akreditovaných v Moldavskej republike, medzinárodných organizácií / medzinárodných misií, ako aj ich rodinní príslušníci alebo pracovníci, ktorí môžu zabezpečiť humanitárnu pomoc;
 • osoby v tranzite.

 

Medzinárodná letecká doprava bola obnovená 15. júna 2020, funguje však vo veľmi obmedzenom režime. Medzinárodná autobusová a železničná doprava zatiaľ funguje vo veľmi obmedzenom režime. 

 
 

Cestovanie v rámci krajiny

V hromadných dopravných prostriedkoch je povinné nosenie ochrannej masky. 
 
Počet cestujúcich v jednotlivých hromadných dopravných prostriedkoch je obmedzený. 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez územie Moldavskej republiky je povolený, vrátane repatriovaných osôb po získaní konzulárnej ochrany. Generálny inšpektorát hraničnej polície Moldavska stanovil nasledujúce tranzitné trasy pre cudzích štátnych príslušníkov:

 

 • Giurgiulesti – Galati (RO) pozemný prechod, Giurgiulesti – Reni (UA) pozemný prechod;
 • Medzinárodné letisko Kišiňov letecký prechod, Leuseni – Albita (RO) pozemný prechod;
 • Medzinárodné letisko Kišiňov letecký prechod, Criva – Mamaliga (UA) pozemný prechod;
 • Medzinárodné letisko Kišiňov letecký prechod, Palanca – Maiaki (UA) pozemný prechod.

 

Opatrenia v krajine

 • Povinné je nosenie hygienických masiek vo verejných interiéroch a MHD.
 • Na verejných priestranstvách sú povolené kultúrne zhromaždenia (koncerty, divadelné predstavenia) do 50 osôb, uskutočnené pod holým nebom. Organizátori musia usporiadať priestor tak, aby bol odstup medzi návštevníkmi minimálne 1m.
 • Od 1. augusta sa môžu konať slávnostné udalosti, (svadobné a krstné obrady) v miestach verejného stravovania, so zapojením maximálne 50 osôb, pri dodržaní preventívnych hygienických opatrení.
 • V závislosti od vývoja epidemiologickej situácie pri infekcii COVID-19 sa reštriktívne opatrenia budú neustále preskúmavať.
 • V Podnestersku mimoriadny stav skončil 15. júna 2020. Komisia pre verejné zdravie však potvrdila platnosť viacerých epidemiologických opatrení do 30. novmbra 2020. Vstup do a výstup z Podnesterska cez vnútornú administratívnu líniu a cez hranicu Moldavska s Ukrajinou je obmedzený na odôvodnené prípady a podlieha schváleniu ústrednej operatívnej komisie. Povinné je nosenie hygienických masiek, zakázané sú zhromaždenia.
 • V závislosti od vývoja epidemiologickej situácie pri infekcii COVID-19 sa reštriktívne opatrenia budú preskúmavať.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Aktualizované: 17/09/2020

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia