Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Moldavsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Moldavsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Výnimočný stav v oblasti verejného zdravia je predĺžený do 30. septembra 2020 (v Podnestersku do 30. novembra  2020). Väčšina opatrení, vrátane štrnásťdňovej karantény zostáva v platnosti. 
 

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. septembra 2020 sa ustanovujú nasledovné opatrenia na prevenciu a kontrolu choroby COVID-19 pri vstupe do Moldavska:

 

Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnej ochrany Moldavska vedie zoznam krajín s vysokým a nízkym epidemiologickým rizikom COVID-19, ktoré sú klasifikované v červených a zelených zónach. Zoznam je uverejnený na internetových stránkach Ministerstva zdravotníctva, práce a sociálnej ochrany Moldavska, Ministerstva vnútra Moldavska, Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavska a Národnej agentúry pre verejné zdravie. Na územie Moldavskej republiky je povolený vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí prichádzajú z krajín klasifikovaných v zelenej zóne.

 

Osoby, ktoré vstúpia do Moldavska a pochádzajú z krajín klasifikovaných v zelenej zóne, nemusia vyplňovať epidemiologický list a nebudú povinní rešpektovať režim samoizolácie 14 dní. 

 

Ak osoba prichádzajúca z krajiny v zelenej zóne tranzitovala cez krajinu v červenej zóne, vzťahujú sa na ňu nižšie uvedené obmedzenia platné pre krajiny červenej zóny.  

 

Na územie Moldavskej republiky sa zakazuje vstup pre cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí pochádzajú z krajín klasifikovaných v červenej zóne, s týmito výnimkami:

 

 • rodinní príslušníci občanov Moldavskej republiky;
 • osoby, ktoré vlastnia dlhodobé vízum, povolenie na pobyt alebo doklad totožný s povolením na pobyt vydaným úradmi;
 • osoby, ktoré cestujú s profesionálnym účelom, preukázané vízom, povolením na pobyt alebo iným potvrdzujúcim dokumentom, ktorý zahŕňa pozvanie a / alebo zmluvu uzavretú s právnickou osobou s bydliskom v Moldavskej republike;
 • zahraničných žiakov / študentov, ktorí cestujú na prijatie alebo sú zapísaní do vzdelávacích inštitúcií v Moldavskej republike;
 • rodinní príslušníci cudzincov, ktorí majú povolenie na pobyt v Moldavskej republike;
 • cudzincov, ktorí pracujú ako učitelia v Moldavskej republike;
 • držitelia diplomatických a služobných pasov, členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov akreditovaných v Moldavskej republike, medzinárodných organizácií / medzinárodných misií, ako aj ich rodinní príslušníci alebo pracovníci, ktorí môžu zabezpečiť humanitárnu pomoc;
 • osoby v tranzite vrátane osôb repatriovaných po získaní konzulárnej ochrany. Tranzitnú trasu stanoví Generálny inšpektorát hraničnej polície (možnosti trás sú uvedené nižšie);
 • osoby cestujúce zo zdravotných a humanitárnych dôvodov, vrátane ich sprievodcov (ktorí budú musieť poskytnúť potvrdzujúce dokumenty);
 • cezhraniční pracovníci, ktorí vstupujú do režimu malého obchodovania v Moldavskej republike z Rumunska a Ukrajiny, ktorí preukazujú zmluvné správy s hospodárskymi subjektmi z Moldavskej republiky;
 • rušňovodiči a pracovníci, ktorí poskytujú služby dopravným prostriedkom, ktorí dodávajú tovar a osoby v automobiloch s viac ako 9 sedadlami vrátane vodiča, posádok a pracovníkov, ktorí poskytujú služby lietadlám / lodiam a posádkam a pracovníkom, ktorí poskytujú služby vlakovej súprave;

 

Osoby, ktoré vstupujú na územie Moldavskej republiky a ktorí prichádzajú, priamo alebo nepriamo (cestovateľská anamnéza), z krajín klasifikovaných v červenej zóne, sú povinní vyplniť epidemiologický list a podpísať čestné vyhlásenie, aby v určených miestach dodržali režim samoizolácie 14 dní.

Výnimka z poslednej vyššie uvedenej položky: Ustanovuje sa, že ďalšia kategória osôb v prípade, že nevykazujú klinické príznaky respiračnej infekcie alebo horúčkového stavu, nie je povinná rešpektovať režim samoizolácie 14 dní, na určených miestach:

 • rušňovodiči a pracovníci, ktorí poskytujú služby dopravným prostriedkom, ktorí dodávajú tovar a osoby v automobiloch s viac ako 9 sedadlami vrátane vodiča, posádok a pracovníkov, ktorí poskytujú služby lietadlám / lodiam a posádkam a pracovníkom, ktorí poskytujú služby vlakovej súprave;
 • osoby, ktoré cestujú zo zdravotných a humanitárnych dôvodov, vrátane ich sprievodcov (ktorí budú musieť poskytnúť potvrdzujúce dokumenty);
 • zahraničných žiakov / študentov, ktorí cestujú na prijatie alebo sú zapísaní do vzdelávacích inštitúcií v Moldavskej republike;
 • osoby, ktoré cestujú s profesionálnym účelom, preukázané vízom, povolením na pobyt alebo iným potvrdzujúcim dokumentom, ktorý zahŕňa pozvanie a / alebo zmluvu uzavretú s právnickou osobou s bydliskom v Moldavskej republike;
 • osoby, ktoré cestujú do zahraničia s profesionálnym účelom a pri návrate do krajiny predložia potvrdenie o svojej delegácii v zahraničí právnickou osobou s bydliskom v Moldavskej republike a zmluvu uzatvorenú s hospodárskym agentom zo zahraničia alebo príkaz na delegovanie, ktorý vydal verejné inštitúcie Moldavskej republiky;
 • cezhraniční pracovníci, ktorí vstupujú do Moldavskej republiky;
 • držitelia diplomatických a služobných pasov, členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov akreditovaných v Moldavskej republike, medzinárodných organizácií / medzinárodných misií, ako aj ich rodinní príslušníci alebo pracovníci, ktorí môžu zabezpečiť humanitárnu pomoc;
 • osoby v tranzite.

 

Medzinárodná letecká doprava bola obnovená 15. júna 2020, funguje však vo veľmi obmedzenom režime. Medzinárodná autobusová a železničná doprava zatiaľ funguje vo veľmi obmedzenom režime. 

 
 

Cestovanie v rámci krajiny

V hromadných dopravných prostriedkoch je povinné nosenie ochrannej masky. 
 
Počet cestujúcich v jednotlivých hromadných dopravných prostriedkoch je obmedzený. 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez územie Moldavskej republiky je povolený, vrátane repatriovaných osôb po získaní konzulárnej ochrany. Generálny inšpektorát hraničnej polície Moldavska stanovil nasledujúce tranzitné trasy pre cudzích štátnych príslušníkov:

 

 • Giurgiulesti – Galati (RO) pozemný prechod, Giurgiulesti – Reni (UA) pozemný prechod;
 • Medzinárodné letisko Kišiňov letecký prechod, Leuseni – Albita (RO) pozemný prechod;
 • Medzinárodné letisko Kišiňov letecký prechod, Criva – Mamaliga (UA) pozemný prechod;
 • Medzinárodné letisko Kišiňov letecký prechod, Palanca – Maiaki (UA) pozemný prechod.

 

Opatrenia v krajine

 • Povinné je nosenie hygienických masiek vo verejných interiéroch a MHD.
 • Na verejných priestranstvách sú povolené kultúrne zhromaždenia (koncerty, divadelné predstavenia) do 50 osôb, uskutočnené pod holým nebom. Organizátori musia usporiadať priestor tak, aby bol odstup medzi návštevníkmi minimálne 1m.
 • Od 1. augusta sa môžu konať slávnostné udalosti, (svadobné a krstné obrady) v miestach verejného stravovania, so zapojením maximálne 50 osôb, pri dodržaní preventívnych hygienických opatrení.
 • V závislosti od vývoja epidemiologickej situácie pri infekcii COVID-19 sa reštriktívne opatrenia budú neustále preskúmavať.
 • V Podnestersku mimoriadny stav skončil 15. júna 2020. Komisia pre verejné zdravie však potvrdila platnosť viacerých epidemiologických opatrení do 30. novmbra 2020. Vstup do a výstup z Podnesterska cez vnútornú administratívnu líniu a cez hranicu Moldavska s Ukrajinou je obmedzený na odôvodnené prípady a podlieha schváleniu ústrednej operatívnej komisie. Povinné je nosenie hygienických masiek, zakázané sú zhromaždenia.
 • V závislosti od vývoja epidemiologickej situácie pri infekcii COVID-19 sa reštriktívne opatrenia budú preskúmavať.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Aktualizované: 17/09/2020

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info