Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Holandsko

Holandsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Holandsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny

Holandsko zaviedlo voči SR opatrenia týkajúce sa obmedzení po vstupe do krajiny.

Pre cestujúcich zo Slovenska do Holandska sa odporúča dodržiavať 10-dňovú domácu izoláciu a podstúpiť test na COVID-19 v prípade príznakov ochorenia.


Domáca izolácia je dôrazne odporúčaná aj napriek preukázaniu sa negatívnym testom na COVID-19 vykonaným pred vstupom do krajiny. Vstup s obmedzeniami platí pre viaceré krajiny EÚ a väčšinu tretích krajín.

 

Zoznam všetkých vysokorizikových krajín pre Holandsko, pre ktoré platia vyššie uvedené cestovné obmedzenia

 

Podmienky a pravidlá odporúčanej karantény a testovania v Holandsku

 

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecká preprava / povinná cestovná dokumentácia

Všetci cestujúci vo veku 13 rokov a starší, ktorí cestujú na holandské letiská a z holandských letísk, musia mať pred vstupom na palubu lietadla formulár na kontrolu zdravotného stavu. Cestujúci, ktorí nahlásia príznaky podobné COVID-19, nebudú môcť do lietadla nastúpiť.


Formulár na kontrolu zdravotného stavu je možné skontrolovať pri vstupe na letisko a v samotnej budove letiska. Na cieľovom letisku budú cestujúci náhodne vybraní a požiadaní, aby formulár predložili.

 

Aktuálne informácie letiska Schiphol

Aktuálne informácie o COVID-19 na webovej stránke letiska v Rotterdame

Aktuálne informácie letiska Eindhoven

 

Letecké spojenia z Amsterdamu, Rotterdamu, alebo Eindhovenu do Viedne (aktuálne nie je dostupné spojenie Rotterdam-Viedeň), Innsbrucku (spojenie je aktuálne dostupné až od decembra 2020), Prahy, alebo Krakova.
 

Železničná / autobusová preprava

Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International.

 

Opatrenia v Holandsku

Holandsko vypracovalo plán so 4 úrovňami rizika s konkrétnymi opatreniami. Celá krajina je momentálne zaradená do 4. úrovne rizika – veľmi vážny stav. 


Plán je dostupný na stiahnutie na webovej stránke miestnej vlády. Pre každú úroveň rizika platí dodržiavanie základných pravidiel.

 

Webová stránka úradu vlády Rijksoverheid.nl a Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie Ministerstva zdravotníctva RIVM.nl uvádza informácie o opatreniach v kontexte COVID-19. 

 

Povinná karanténa a ani povinné testovanie na COVID-19 doteraz neboli v krajine zavedené.

 

Holandsko prijalo 14. októbra prísne pravidlá vo všetkých regiónoch z dôvodu vysokého nárastu infekcií COVID-19, ktoré platia predbežne 4 týždne. Najdôležitejšie z nich:
 
 • vykonávať prácu najmä z domu;

 • dodržiavať odstup 1,5 metra od cudzích osôb;

 • v prípade symptómov ochorenia COVID-19 zostať v domácej izolácii a nechať sa otestovať;

 • dodržiavať základné hygienické zásady; 

 • vyhýbať sa veľkým skupinám ľudí a cestovať najmä mimo dopravnej špičky:

 • odporúčanie nosiť ochrannú tvárovú masku vo verejných vnútorných priestoroch;

 • minimalizovať cestovanie v rámci krajiny a do rizikových oblastí v zahraničí;

 • v domácnostiach sú povolené maximálne 3 cudzie osoby/deň (s výnimkou detí do 12 rokov);

 • v interiéri (inštitúcie a podniky poskytujúce kultúrne služby a pod. – múzeá, kiná, divadlá) je povolených maximálne 30 osôb s podmienkou rezervácie;

 • v exteriéri a interiéri sú povolené v skupine maximálne 4 cudzie osoby;

 • podniky s licenciou na stravovanie (kaviarne, reštaurácie, bary) sú dočasne zavreté;

 • platí zákaz predaja alkoholu a mäkkých drog od 20.00 do 7.00 hod.

 
 
Nové opatrenia platné od 14. októbra 2020 sú dostupné na webovej stránke miestnej vlády. Viac informácií o regionálnych opatreniach je dostupných na webových stránkach bezpečnostných regiónov.
 

Práca polície, ukladanie pokút a dodržiavanie opatrení v zamestnaní

 • v osobných vozidlách je nevyhnutné dodržiavať 1,5 metrový odstup medzi cudzími osobami (v 5-miestnom vozidle nemôžu sedieť viac ako 2 cudzie osoby), pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí pokuta každej osobe až do výšky 390 eur (alebo 95 eur - pre osoby vo veku 13-17 rokov); dospelým osobám hrozí aj záznam v registri trestov;
 • v zamestnaní je nevyhnutné dodržiavať odstup 1,5 metra. Nedodržiavanie tohto nariadenia je možné nahlásiť Inšpektorátu práce (SZW) pomocou elektronického formulára;
 • vo vozidlách sprostredkovaných pracovnými agentúrami/zamestnávateľmi prepravujúcich zamestnancov/sezónnych pracovníkov je nevyhnutné dodržiavať odstup 1,5 metra. Pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí zamestnávateľovi pokuta vo výške 4350 eur. Nedodržiavanie nariadenia je tiež možné nahlásiť Inšpektorátu práce (SZW) pomocou elektronického formulára;
 • polícia z dôvodu krízového obdobia výrazne zredukovala osobné podávanie podnetov (napríklad hlásenie strát/odcudzení dokladov, ŠPZ značiek a ďalších), je to možné iba v naliehavých prípadoch. Nahlásiť udalosť je možné cez elektronický formulár alebo telefonicky: 0900-8844. V prípade núdzovej situácie: 112.
 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 

Zámorské územia Holandska 

Cestovanie z ostrovov do Európy


Pri cestovaní z ostrovov neplatí zákaz vstupu do krajín EÚ pre držiteľov platných cestovných dokladov krajín EÚ.

Osoby s udeleným povolením na pobyt, ktoré nie sú držiteľmi cestovných dokladov krajín EÚ, podliehajú zákazu cestovania do a v EÚ, a preto nemôžu vstúpiť na územie EÚ, ak nepatria do žiadnej kategórie výnimiek.

 

Cestovanie na ostrovy

Aruba- voľný vstup pre krajiny Európy

Aruba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Curaçao - voľný vstup pre SR; Holandsko sa nachádza v zozname rizikových krajín.

Curaçao - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

St. Maarten - Pred príchodom na ostrov je nevyhnutné vyplniť formulár o zdravotnom stave (je to potrebné vykonať elektronicky 72 hodín pred príchodom). Na ostrov je nevyhnutné cestovať s ochrannou tvárovou maskou a dezinfekciou rúk.

Pokyny medzinárodného letiska princeznej Juliany (letisko SXM)

St. Maarten - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Bonaire, Saba a St. Eustasius - povinná 14-dňová karanténa a vykonanie testu na COVID-19 po príchode z Európy na všetky tri ostrovy.

Lety z Európy sú na ostrovy predbežne do 1. novembra 2020 zakázané, s výnimkou Belgicka, Francúzska, Holandska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a tiež s výnimkou pre Arubu,
Curaçao a Sint Maarten.

 

Bonaire, Saba a St. Eustasius - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

 

Aktualizované: 28/10/2020

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info