Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter
Holandsko

Holandsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Holandsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 09/04/2021

Podmienky vstupu do krajiny

Pri využití leteckej a lodnej prepravy do Holandska sa musia cestujúci z tzv. rizikových krajín – aj občania SR, mimo predloženia potvrdenia o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19, preukázať aj potvrdením o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP) s platnosťou do 24 hodín pri nástupe do lietadla, na trajekt, alebo na loď.

 

Výnimka: ak má molekulárny test (napr. PCR) platnosť do 24 hodín pri nástupe, nevyžaduje sa potvrdenie o negatívnom rýchloteste. Pri tranzite cez holandské letiská platí povinnosť predložiť iba potvrdenie o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19, nevyžaduje sa viac povinnosť predložiť aj potvrdenie o negatívnom rýchloteste.

 

Pri využití dopravy vlakom, alebo autobusom do Holandska (vrátane tranzitu) sa musia cestujúci z tzv. rizikových krajín – aj občania SR preukázať potvrdením o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19.

 

Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na cestovanie osobným/firemným autom a ani pri využití súkromného prepravcu.

 

Lety z Južnej Afriky a určitých krajín Južnej a Strednej Ameriky sú momentálne zakázané až do odvolania.

 

Zoznam krajín, pre ktoré platí zákaz letov do Holandska

 

Povinnosť preukázať sa negatívnymi testami sa nevzťahuje na:
 

 • deti do 13 rokov;
 • cestujúcich z bezpečných krajín;
 • cezhraničných pracovníkov a cezhraničných študentov;
 • držiteľov diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
 • držiteľov diplomatických pasov;
 • hlavy štátov a členov zahraničných vlád;
 • cestujúcich v leteckej doprave, ktorých cieľovou destináciou nie je Holandsko a ktorých let bol do Holandska presmerovaný v dôsledku nepredvídaných okolností;
 • jednotlivcov s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2.

 

Požiadavky na rýchlotest (AG/LAMP) na COVID-19
Potvrdenie o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP):

 • je nevyhnutné mať ešte pred nástupom na palubu lietadla, trajektu, alebo lode;
 • musí mať platnosť do 24 hodín pri vstupe na palubu lietadla, trajektu alebo lode;
 • negatívny výsledok testu musí byť v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine, portugalčine, španielčine alebo holandčine.

 
Dokument sa kontroluje v 5 bodoch:
 

 • typ testu: musí ísť o rýchlotest (AG alebo LAMP);
 • výsledok testu: musí byť negatívny (alebo nezistený);
 • meno a priezvisko: v súlade s údajmi uvedenými v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;
 • dátum a čas absolvovania testu: test s platnosťou do 24 hodín pri vstupe na palubu lietadla, trajektu, alebo lode (pre zamestnancov v doprave/logistike môže mať test platnosť do 24 hodín pri nástupe do lietadla, trajektu, alebo lode);
 • relevantný je čas odobratia vzorky, nie vyhotovenia potvrdenia;
 • vodiči nákladných vozidiel cestujúci z Veľkej Británie sú oslobodení od predloženia potvrdenia, ak sa v priebehu 48 hodín vrátia späť do Holandska. Ak zostanú vo Veľkej Británii dlhšie ako 48 hodín, musia sa na termináli trajektu preukázať potvrdením o negatívnom teste do 24 hodín pri nástupe na trajekt. Viac informácií je uvedených na webovej stránke Národnej asociácie dopravných operátorov TLN (stránka v holandčine);
 • informácia o medicínskom zariadení alebo laboratóriu, ktoré vykonalo test;
 • výsledok testu sa akceptuje v tlačenej a aj elektronickej podobe;
 • preklad výsledku testu je povolený iba ak má originálny podpis alebo pečiatku lekára alebo inštitúcie, ktorá test vykonala.

 

Výnimky z požiadavky predložiť negatívny výsledok rýchlotestu:

 • deti do 13 rokov;
 • cestujúci z bezpečných krajín;
 • cezhraniční pracovníci a cezhraniční študenti;
 • námorníci pracujúci na trajektoch, alebo lodiach (presné podmienky získajú od zamestnávateľov). Výnimky sa nevzťahujú na námorníkov na komerčných jachtách alebo rekreačných plavidlách;
 • posádka lietadiel za predpokladu neopustenia priestoru lietadla vo Veľkej Británii, Írsku alebo Južnej Afrike;
 • cestujúci, ktorých cieľovou destináciou nie je Holandsko, ale v dôsledku nepredvídaných okolností bol ich let presmerovaný na letisko v Holandsku;
 • námorníci, ak cestujú za účelom výkonu práce. Výnimka sa nevzťahuje na námorníkov na komerčných jachtách a rekreačných plavidlách;
 • jednotlivci s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2;
 • držitelia diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
 • držitelia holandských diplomatických pasov a diplomatických pasov cudzích krajín;
 • hlavy štátov a členovia zahraničných vlád.

 

Požiadavky na molekulárny (NAAT) test na COVID-19
Potvrdenie o negatívnom molekulárnom teste:

 

 • je nevyhnutné mať ešte pred nástupom na palubu lietadla, vlak, autobus, alebo loď;
 • musí mať platnosť do 72 hodín pri vstupe do krajiny.

 

Dokument sa kontroluje v 5 bodoch:

 

 • typ testu: použitým testom musí byť molekulárny test (PCR, RT PCR, LAMP, TMA, alebo mPOCT) na Sars-Cov-2/COVID-19. Akýkoľvek iný typ testu, vrátane rýchlotestu, je neplatný;
 • výsledok testu: musí byť negatívny (alebo nezistený);
 • meno a priezvisko: v súlade s údajmi uvedenými v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;
 • dátum a čas absolvovania testu: test s platnosťou do 72 hodín pri príchode do Holandska (relevantný je čas vykonania testu, nie vyhotovenia potvrdenia);
 • informácia o medicínskom zariadení alebo laboratóriu, ktoré vykonalo test;
 • výsledok testu sa akceptuje v tlačenej a aj elektronickej podobe;
 • preklad výsledku testu je povolený iba ak má originálny podpis alebo pečiatku lekára alebo inštitúcie, ktorá test vykonala.

 

Výnimky z požiadavky predložiť negatívny výsledok PCR testu:

 • deti do 13 rokov;
 • cestujúci z bezpečných krajín;
 • cezhraniční pracovníci a cezhraniční študenti;
 • jednotlivci, ktorí pracujú v sektore nákladnej dopravy, logistiky a ďalší dopravný personál. Patria sem vodiči nákladných vozidiel a pracovníci na kontajnerových lodiach, nákladných lodiach (napr. spracovanie rudy a uhlia), tankeroch (palivo a chemikálie) a rybárskych plavidlách. Ďalej jednotlivci pracujúci v energetickom sektore vrátane ropných a plynových plošín a pobrežných veterných fariem, offshore spoločností poskytujúcich služby v tomto sektore, členov leteckej posádky a posádky výletných lodí a trajektov, ak cestujú do Holandska za účelom výkonu práce;
 • námorníci, ak cestujú za účelom výkonu práce. Výnimka sa nevzťahuje na námorníkov na komerčných jachtách a rekreačných plavidlách;
 • jednotlivci s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2;
 • držitelia diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
 • držitelia holandských diplomatických pasov a diplomatických pasov cudzích krajín;
 • hlavy štátov a členovia zahraničných vlád.

 

Vymedzenie pojmu cezhraničný pracovník/študent

Cezhraničný pracovník/študent žije v členskom štáte EÚ, krajine schengenského priestoru alebo vo Veľkej Británii a pracuje/študuje/navštevuje školu v Holandsku/v členom štáte EÚ, krajine schengenského priestoru alebo vo Veľkej Británii a cestuje späť do miesta svojho bydliska najmenej 1x týždenne.

 

Doklad o štatúte cezhraničného pracovníka/študenta

Povinnosťou je preukázať sa:

 • dokladom o pobyte (napríklad nájomná zmluva alebo potvrdenie od mesta/obce);
 • dokladom o tom, kde je výkon práce/štúdia/návšteva školy (napríklad pracovná zmluva, vyhlásenie zamestnávateľa, doklad o zápise na univerzitu alebo inú školu alebo vyhlásenie univerzity alebo školy);
 • dokladom o cestovaní minimálne 1x týždenne podľa vyššie uvedenej informácie Vymedzenie pojmu.

 

Vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v krajine a riziko šírenia nových mutácií koronavírusu, holandská vláda dôrazne vyzýva na cestovanie do krajiny a v rámci krajiny iba v nevyhnutnom prípade a to predbežne do konca marca 2021. Hranice zostávajú otvorené.

 

Zoznam tzv. bezpečných krajín, z ktorých je možné vycestovať do Holandska bez povinností

Podmienky a pravidlá odporúčanej karantény a testovania v Holandsku

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecká preprava / povinná cestovná dokumentácia

 

Pri využití leteckej dopravy treba mať okrem dvoch potvrdení (PCR + rýchlotest) k dispozícii aj vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave.

 

Informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke letiska Schiphol

Aktuálne informácie letiska Schiphol

Aktuálne informácie letiska Eindhoven

 

Železničná / autobusová preprava

Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International.

 

Opatrenia v Holandsku

V krajine je zavedený lockdown predbežne do 20. apríla 2021 a nočný zákaz vychádzania od 22.00 do 4.30 hod. Za porušenie zákazu vychádzania môže byť uložená pokuta vo výške 95 eur osobám vo veku od 16 rokov. Práca z domu zostáva normou.

 

Vláda odporučila domácnostiam prijímať 1 osobu denne od 13 rokov. Pre exteriér platí veľkosť skupiny maximálne 2 osôb.

 

Platí povinnosť nosenia ochrannej tvárovej masky vo vnútorných verejných priestoroch. Z povinnosti sú vyňaté osoby mladšie ako 13 rokov, pokuty za nedodržanie nosenia masky (osoby od 13 do 15 rokov: 38 eur; osoby od 16 rokov: 95 eur).

 

Karanténa

Po príchode z tzv. rizikových krajín je potrebné ísť do 10-dňovej karantény. Test na COVID-19 je možné absolvovať v 5. deň, po prijatí negatívneho výsledku sa karanténa končí. Vláda aktuálne karanténu dôrazne odporúča.


 
Najdôležitejšie opatrenia v krajine:

 • vykonávať prácu najmä z domu;
 • dodržiavať odstup 1,5 metra od cudzích osôb;
 • v prípade symptómov ochorenia COVID-19 zostať v domácej izolácii a nechať sa otestovať;
 • dodržiavať základné hygienické zásady;
 • vyhýbať sa veľkým skupinám ľudí a cestovať najmä mimo dopravnej špičky;
 • hromadné podujatia sú zakázané (mimo protestov, organizácií trhov a podobne);
 • minimalizovať cestovanie v rámci krajiny a do rizikových oblastí v zahraničí;
 • povinnosť nosiť ochrannú tvárovú masku vo verejných vnútorných priestoroch;
 • v skupine sú povolené maximálne dve cudzie osoby;
 • v domácnosti je možné prijať maximálne 1 cudziu osoby (mimo detí do 13 rokov) 1x denne
 • podniky s licenciou na stravovanie (kaviarne, reštaurácie, bary) zostávajú zavreté;
 • platí zákaz predaja alkoholu a mäkkých drog od 20.00 do 7.00.
 
 
Nové opatrenia platné sú dostupné na webovej stránke miestnej vlády. Viac informácií o regionálnych opatreniach je dostupných na webových stránkach bezpečnostných regiónov.
 

Práca polície, ukladanie pokút a dodržiavanie opatrení v zamestnaní

 • v osobných vozidlách je povinné, aby cudzie osoby mali ochranné tvárové rúško; max. počet osôb už nie je stanovený a pokuty sa v týchto prípadoch už neuplatňujú
 • v zamestnaní je nevyhnutné dodržiavať odstup 1,5 metra a nosiť ochranné tvárové rúško. Nedodržiavanie tohto nariadenia je možné nahlásiť Inšpektorátu práce (SZW) pomocou elektronického formulára;
 • vo vozidlách sprostredkovaných pracovnými agentúrami/zamestnávateľmi prepravujúcich zamestnancov/sezónnych pracovníkov je nevyhnutné dodržiavať odstup 1,5 metra. Nedodržiavanie nariadenia je tiež možné nahlásiť Inšpektorátu práce (SZW) pomocou elektronického formulára;
 • polícia z dôvodu krízového obdobia výrazne zredukovala osobné podávanie podnetov (napríklad hlásenie strát/odcudzení dokladov, ŠPZ značiek a ďalších), je to možné iba v naliehavých prípadoch. Nahlásiť udalosť je možné cez elektronický formulár alebo telefonicky: 0900-8844. V prípade núdzovej situácie: 112.
 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 

Zámorské územia Holandska 

Cestovanie z ostrovov do Európy


Pri cestovaní z ostrovov neplatí zákaz vstupu do krajín EÚ pre držiteľov platných cestovných dokladov krajín EÚ.

Osoby s udeleným povolením na pobyt, ktoré nie sú držiteľmi cestovných dokladov krajín EÚ, podliehajú zákazu cestovania do a v EÚ, a preto nemôžu vstúpiť na územie EÚ, ak nepatria do žiadnej kategórie výnimiek.

 

Cestovanie na ostrovy

Aruba - Pri vstupe na Arubu sa vyžaduje potvrdenie o negatívnom molekulárnom teste na COVID-19. Všetci cestujúci sa musia zaregistrovať online. Elektronický registračný proces (ED karta) zahŕňa päť krokov. Pred začiatkom procesu je potrebné si pripraviť platný cestovný pas a platnú e-mailovú adresu. Cestujúci z rizikových krajín, zákazníci JetBlue, majú možnosť využiť pred vstupom na ostrov domáci test na báze slín od certifikovaného výrobcu, nie je nevyhnutné vykonať PCR test. 

Aruba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Curaçao - Po príchode na ostrov zo SR, alebo Holandska, je nevyhnutné dodržať 10-dňovú izoláciu a zaregistrovať sa prostredníctvom stránky gobiernu.cw/reisverificatie. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na ostrove, sa sprísnili podmienky vstupu na ostrov a tiež pravidlá na ostrove. Zaviedla sa povinnosť nosenia ochrannej tvárovej masky vo verejných vnútorných priestoroch a tiež je obmedzený počet ľudí v skupine vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Obmedzený režim prijali aj podniky s licenciou na stravovanie na prijímanie hostí a  poskytovatelia kultúrnych podujatí. 

Curaçao - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

St. Maarten - Pred príchodom na ostrov je nevyhnutné vyplniť formulár o zdravotnom stave (je to potrebné vykonať elektronicky 72 hodín pred príchodom). Na ostrov je nevyhnutné cestovať s ochrannou tvárovou maskou a dezinfekciou rúk.

Pokyny medzinárodného letiska princeznej Juliany (letisko SXM)

St. Maarten - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Bonaire - Cestujúci na Bonaire musia 48 hodín pred odletom vyplniť online zdravotné vyhlásenie. Po príchode majú povinnosť sa týmto formulárom preukázať (vytlačený alebo digitálna kópia v telefóne) zamestnancovi verejného zdravotníctva.


Cestujúci vo veku od 13 rokov sa musia pri príchode preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 s platnosťou menej ako 72 hodín. Každý, kto sa pri príchode nepreukáže týmto výsledkom, bude v súlade s mimoriadnym nariadením úradu verejnej správy Bonaire 10 dní umiestnený do izolácie na vlastné náklady na mieste určenom guvernérom ostrova.
Cestujúci zo Saba a St. Eustatius majú výnimku, môžu cestovať bez PCR testu. Je však potrebné, aby vyplnili online zdravotné vyhlásenie, najlepšie 48 hodín pred odletom.

Bonaire - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Saba - Pri cestovaní na Saba je nevyhnutné sa zaregistrovať prostredníctvom e-mailu na adrese info@sabagov.nl. Turizmus nie je povolený. Cestujúci z Európy, Kanady, Bonaire, Curaçaa a St. Eustatius musia byť v izolácii 14 dní po príchode na Saba. Cestujúci z vysoko rizikových krajín, ako sú USA, Dominikánska republika, Sint Maarten a Aruba, idú do miesta určeného guvernérom a musia pred príchodom absolvovať PCR test na COVID-19. 

Saba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

St. Eustatius

Každý, kto chce vstúpiť na St. Eustatius zo stredne alebo vysoko rizikovej krajiny (aj krajiny EÚ), musí požiadať o vstup e-mailom na adresu info.covid19@statiagov.com. E-mailová žiadosť musí obsahovať dôvod návštevy, plánovaný dátum vstupu, meno a priezvisko, dátum narodenia, národnosť a miesto pobytu za posledných 14 dní. Žiadosť o vstup je potrebné doručiť najmenej 72 hodín pred plánovaným dátumom príchodu. Odpoveď žiadateľovi sa predpokladá do 48 hodín od prijatia žiadosti.

 

St. Eustatius - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia