Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter

Bosna a Hercegovina

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Bosna a Hercegovina: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Bosny a Hercegoviny - COVID-19

Aktualizované: 30/05/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Rada ministrov Bosny a Hercegovina rozhodla dňa 26. mája 2022 o zrušení všetkých obmedzení pri vstupe do krajiny v súvislosti s pandémiou COVID-19.

 

Pre vstup do Bosny a Hercegoviny preto nie je potrebné preukazovať sa žiadnou dodatočnou dokumentáciou.

 

Naďalej samozrejme platí podmienka preukázať sa platným cestovným dokladom (cestovný pas alebo občiansky preukaz vo forme identifikačnej karty), ktorého platnosť nesmie byť kratšia ako 90 dní od dátumu plánovaného vstupu na územie Bosny a Hercegoviny.

 

Cestovanie v rámci krajiny

V rámci Bosny a Hercegoviny nie sú evidované opatrenia limitujúce či obmedzujúce slobodný pohyb osôb.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

V krajine nie sú aktuálne zavedené žiadne výraznejšie opatrenia, s výnimkou napr. povinnosti nosenia rúška v priestoroch nemocníc a pod.

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Bosne a Hercegovine

Pre najaktuálnejšie informácie je možné navštíviť webové sídlo Hraničnej polície Bosny a Hercegoviny.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko