Bosna a Hercegovina - Základné informácie

Bosna a Hercegovina

Krajina v Európa
  • Časové pásmo: +1 hod. voči stredoeurópskemu času
  • Počet obyvateľov: 3,51 miliónov
  • Hlavné mesto: Sarajevo
  • Jazyk: bosniansky, srbský, chorvátsky
  • Mena: Konvertibilná marka (BAM)
  • Menový kurz: 1€ = 1,961 (BAM)

Hlavné mesto: Sarajevo Názov štátu: Republika Bosny a Hercegoviny Štátne zriadenie: parlamentná demokracia Rozloha: 51 129 km2 Počet obyvateľov: 4 007 608 Náboženstvo: islam-40%, kresťania (pravoslávni)-31%, rímskokatolíci-15%, iné-14% Národnostné zloženie: Bosniaci- 43,7%, Srbi- 31,4%, Chorváti- 17,3% Úradný jazyk: bosniacky, srbský, chorvátsky Územné členenie: entita Republika srbská (49%), administratívne sa člení na občiny, entita Federácia BaH (51%), administratívne sa člení na kantóny, dištrikt Brčko (493 km2) so zvláštnym štatútom Peňažná jednotka: konvertibilná marka (BAM) Podmienky vstupu a pobytu: Pri vstupe do krajiny sa občan SR musí preukázať platným cestovným pasom. Motoristi musia mat vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla aj doklad o poistení - zelenú kartu. Odporúčame, aby si vodiči preverili, že karta má vytlačený (nie strojom dopísaný) kód krajiny (BiH), pretože v opačnom prípade môže hraničná kontrola aj zabrániť vstupu vozidla na územie BaH. Občania SR môžu vstúpiť na územie BaH a zdržiavať sa na ňom počas 90 dní bez víz. V prípade, ak účelom pobytu je zárobková činnosť, sa cudzinec musí dostaviť na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície BaH, na ktorom musí požiadať o povolenie na pobyt ako aj o pracovné povolenie. Špecifické informácie ohľadne získavania povolení na pobyt a prácu je možné v konkrétnych prípadoch získať na Velvyslanectve BaH vo Viedni (Tivolligasse 54, Wien, tel. 00431/811 85 55, 810 12 52). Prihlasovacia povinnosť: - najneskôr do 24 hodín na cudzineckej polícii BaH, - v prípade ubytovania v hoteli – zaisťuje prihlásenie správa hotela - v prípade ubytovania v súkromí - zaisťuje prihlásenie majiteľ, prípadne hostiteľ. Colné predpisy: Colné predpisy pre bežné turistické cesty sú veľmi podobné naším (limity na alkohol, cigarety a pod.). Nie sú nám známe množstevné obmedzenia na dovoz tovaru (vrátane živých zvierat) zo SR. Stále však trvá nejednotnosť vykonávania zákonných normatívov pre vývoz a dovoz tovarov v jednotlivých častiach krajiny. Nie sú nám známe taktiež žiadne obmedzenia pre vývoz a dovoz cudzej ani miestnej meny. Nikto nepožaduje preukazovanie finančného zaistenia a neexistuje povinná výmena valút. V BaH je možné platiť aj EURO-bankovkami, no výdavok obdržíte v miestnej mene. Každý cudzinec nachádzajúci sa v BaH sa musí v prípade žiadosti zodpovednej osoby (napr. uniformovaný príslušník polície) preukázať finančným krytím 50,- USD, prípadne ekvivalentom v EUR na každý deň pobytu. V praxi sú však takéto požiadavky zo strany policajtov zriedkavé. Veľvyslanectvo SR v Sarajeve: Skopljanska č. 7 71-000 Sarajevo (Sarajevo) Bosna a Hercegovina (Bosna i Hercegovina) Tel.: +387-33 / 716 440; Fax: +387-33 / 716 410 E-mail: embassy@sarajevo.mfa.sk Honorárny konzulát SR v Medžugorí sídli v budove cestovnej agentúry Globtour Medugorje 88-266 Medžugorie (Medugorje) Bosna a Hercegovina (Bosna i Hercegovina) Tel.: +387-36 / 651-393, +387-36 / 651-593, +387-36 / 651-693, Fax: +387-36 / 651-393, +387-36 / 651-593, +387-36 / 651-693, E-mail: globtour@medjugorje.com Internet: www.globtour.com Veľvyslanectvo Bosny a Hercegoviny vo Viedni Tivoligasse č. 54 A - 1120 Viedeň, Rakúsko Tel.: +43 -1 / 8101 252, 8118 555; 8118 518 Fax: +43 -1 / 8118 569 Dôležité tel. čísla: informácie o telefónnych číslach – 1182 polícia – 122 centrála v Sarajeve - 033/206 666 hasičský zbor – 123 centrála v Sarajeve - 033/664 115 lekárska záchranná služba – 124 Všetky dôležité čísla sú denne uvádzané v miestnej tlači. Zdravotná starostlivosť: Na základe v minulosti podpísaných Československo – juhoslovanských dohôd by mala byt občanom SR v BaH poskytnutá bezplatne prvá pomoc a najnutnejšie ošetrenie, no neodporúčame sa na tento fakt spoliehať. V miestnych štátnych zdravotníckych zariadeniach nemusia o danej skutočnosti vôbec vedieť. V krajine existuje pomerne široká sieť súkromných lekárov, u ktorých je potrebné za každý zákrok platiť. Odporúčame, aby sa občania pred cestou do BaH pripoistili. Naďalej pretrváva problém s dodržiavaním zásad hygieny. S výskytom tzv. „čiernych skládok“ a pohodenými odpadkami sa návštevníci môžu stretnúť nielen vonku v prírode, no aj v mestách. Hygienickú situáciu, najmä v horúcich letných mesiacoch, nezlepšuje ani množstvo cintorínov, prípadne v minulosti narýchlo zriadených masových hrobov. Turistom odporúčame, aby kupovali iba balenú vodu a nápoje (ich sortiment na trhu je dostatočný) a nenakupovali mäso, či mliečne produkty na tržniciach, kde nie sú uložené v chladiacich boxoch. Potenciálnymi nositeľmi rôznych chorôb sú v BaH taktiež veľké množstvá voľne pobehujúcich mačiek a psov. Telefón: Medzinárodná predvoľba = +387 Doprava: V BaH s výnimkou dvoch krátkych úsekov neexistujú diaľnice. Cesty mnohokrát nemajú ani stredový pruh a ani spevnenú krajnicu. Často je potrebné prechádzať hornatým terénom, výnimkou nie sú ani početné neosvetlené tunely. Na trasách smerom ku pobrežiu Jadranského mora sa tvoria v dovolenkovom období kolóny áut, čo zvyšuje riziko dopravných nehôd. Miestna polícia často meria rýchlosť vozidiel na frekventovaných trasách ručnými meračmi. Železničná doprava sa pomaly spamätúva z rán spôsobených občianskou vojnou. Zatiaľ je v prevádzke jedno medzinárodné spojenie, ktoré by prípadne mohli slovenskí občania využiť pri ceste do Sarajeva, a to každodenný vlak Sarajevo – Budapešť - Sarajevo. Cesta je však, najmä zásluhou stavu železnice v BaH, dlhá a nepohodlná. Letecké spojenie so zahraničím zabezpečujú letiská v Sarajeve, v Banja Luke a v Mostare. Pre záujemcov o tranzit územím BaH smerom k jadranskému pobrežiu odporúčame následné trasy: hraničný prechod Slavonski Brod a cesta c. 17-2 cez oblasť mesta Derventa na cestu c. M 17 cez mestá Doboj Zenica, Sarajevo, Mostar až po hraničný priechod Metkovic, prípadne hraničný prechod Bosanski Šamac a cesta M 17 cez mestá Doboj Zenica, Sarajevo, Mostar až po hraničný priechod Metkovic, alebo cez hraničný prechod Županja cestou c. M 18 cez mestá Orašje, Tuzla Olovo , Sarajevo na cestu M 17 cez mesto Mostar až po hraničný priechod Metkovic. Upozorňujeme tiež na nedostatočný počet a kvalitu odpočívadiel (možnosť použitia WC) vzhľadom na prepravnú kapacitu trás počas turistickej sezóny. Neodporúčame používanie vedľajších ciest, na ktorých sa často môžu vyskytovať vopred neoznámené výluky. Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Bezpečnostná situácia v krajine je relatívne stabilizovaná. Na jej stabilizácii sa podieľajú okrem miestnych orgánov štátnej moci aj medzinárodné štruktúry – misia EUFOR a policajná misia EÚ – EUPM. V BaH je doteraz pomerne vysoký stupeň násilnej kriminality. Prejavy násilia sa týkajú prevažne vracajúcich sa utečencov. Nemožno vylúčiť ani ojedinelé prejavy násilia voči cudzincom. Navyše, miestne obyvateľstvo dodnes disponuje množstvom ilegálne držaných zbraní a to i napriek opakovaným akciám polície a medzinárodných jednotiek zameraných na zber munície a výzbroje od obyvateľstva. Rizikovým faktorom je i množstvo mínových polí (celkovo zaberajú 4 percentá územia BaH). Z tohoto dôvodu neodporúčame prípadným cestovateľom používanie lesných a poľných ciest a tzv. „skratiek“. Prevažná väčšina území s výskytom mín je riadne označená výstražnými značkami. V súvislosti s nedávnymi teroristickými útokmi v Londýne, v Istanbule a v Egypte, bola v BaH vytvorená špeciálna skupina na boj s terorizmom, v ktorej sú zastúpené všetky bezpečnostné zložky BaH na cele s prokurátorom Prokuratúry BaH. Skupina zatiaľ nedisponuje žiadnou informáciou o hroziacom nebezpečenstve pre BaH zo strany medzinárodných teroristických organizácii, na vzhľadom na účasť vojenskej jednotky ozbrojených síl BaH v Iraku na strane spojencov, nemožno vylúčiť, že by sa v budúcnosti BaH mohla stať cieľom teroristov. Roaming: T-mobile: ERONET Mobile Communications Ltd.: 4,69 SKK za správu, hovor do SR- 55,27 SKK/min BH TELECOM, Joint Stock Company Sarajevo: 3,72 SKK za správu, hovor do SR- 53,71 SKK/min RS Telecommunications, Joint Stock Company Banja Luka: 2,92 SKK za správu, hovor do SR- 58,23 SKK/min Orange: Eronet: 9,90 SKK za správu, hovor do SR- 51,54 SKK/min BH Telecom: 9,90 SKK za správu, hovor do SR- 50,21 SKK/min Mobilna Srpske: 9,90 SKK za správu, hovor do SR- 54,44 SKK/min Informácie spracovala: Kamila Didáková

COVID-19 Garancia