Komplexné cestovné poistenie PLUS

 

Prečo poistenie od Európskej cestovnej poisťovne?

 • kryjeme 100%-né preplatenie stornopolatkov- iba v EURÓPSKEJ (základné poistenia PLUS kryje výšku storna do sumy 1600€/osoba. V prípade zájazdu za vyššiu sumu poskytujeme možnosť dopoistenia 100% storna zájazdu)
 • poistíme aj osoby staršie ako 70 rokov (produkty PLUS)
 • kryjeme všetky bežné letné i zimné športy vrátane potápania, horolezectva, raftingu, lyžovania, snowboardingu, windsurfingu, atď. - BEZ PRÍPLATKU
 • kryjeme liečebné náklady až do 220 000 € - historicky najvyššia škoda 150 000 €
 • poistenie pátrania a záchrany, vrátane poistenia „Horskej služby“ na Slovensku- BEZ PRÍPLATKU
 • núdzová linka 24/7, v slovenskom alebo českom jazyku
 • poistíme aj osoby s existujúcimi a chronickými ochoreniami (produkty PLUS)
 • poistíme aj tehotné ženy bez obmedzenia (s výlukou pôrodu)
 • poistíme storno aj dodatočne po zakúpení zájazdu (platí po 10 dňoch)
 • špecifické storno dôvody (napr. neobstátie pri št. skúške, výpoveď v práci, rozvod, súdne predvolanie)
 • všetky vymenované poistné krytia sú platné aj pre poistné udalosti spojené s COVID-19
 • preplatenie nákladov spojených s ubytovím počas karantény v zahraničí
 • preplatenie dodatočných cestovných nákladov spojených s ochorením COVID-19
 • krytie storna zájazdu z dôvodu pozitívneho výsledku testu na COVID-19
 • krytie liečebných nákladov spojených s ochorením COVID-19 v zahraničí
 • viac informácií o krytí COVID-19 nájdete v dokumente Verejný prísľub pre poistné prípady spojené s COVID-19 

 

Dôležité dokumenty