Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter
Taiwan

Taiwan

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Taiwan bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 26/03/2021

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. marca 2021 je povolený vstup cudzím štátnym príslušníkom pokiaľ sú držiteľmi rezidenčnej karty tzv. Alien Resident Certificate (ARC) karty.

 

Cudzinci, ktorí nie sú držiteľmi rezidenčnej karty môžu na príslušných taiwanských úradoch v zahraničí požiadať o povolenie na vstup za iným účelom ako je turizmus a návšteva. Bez špeciálneho povolenia nie je možné na Taiwan vycestovať. Podnikatelia z nízkej a stredne rizikovej skupiny krajín taktiež môžu požiadať o špeciálne povolenie na vstup za obchodným účelom. Aktuálne SR nepatrí do zoznamu menej rizikových krajín.

 

Od 1. marca 2021 môžu zahraniční pacienti v prípade urgentných prípadov požiadať lekárske inštitúcie o zabezpečenie zdravotnej starostlivosti s maximálne dvomi sprevádzajúcimi osobami. Ministerstvo zdravotníctva Taiwanu rozhodne, či bude takýmto pacientom povolený vstup.

 

V súvislosti s výskytom mutácii vírusu COVID-19, cestujúci prichádzajúcich z  Veľkej Británie, Brazílie, Južnej Afriky, Eswatinského kráľovstvapovinní zotrvať v 14-dňovej karanténe v určených dezignovaných karanténnych zariadeniach a pred ukončením karantény musia absolvovať PCR test na COVID-19. Po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu a ukončení 14-dňovej povinnej karantény je potrebné dodržiavať tzv. pozorovanie zdravotného stavu (self health management).

 

Naďalej platí pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich alebo tranzitujúcich na Taiwane bez výnimky preukázať sa negatívnym PCR testom na COVID-19, nie starším ako tri dni od vstupu na palubu lietadla a následne musia cestujúci zotrvať v 14-dňovej karanténe. 

 

Podmienky karantény

Po obdržaní povolenia a príchode na Taiwan musí každý absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu buď v karanténnych špeciálnych dezignovaných hoteloch, alebo rezidenčných bytoch, ale to len v prípade, že zmluva o prenájme je podpísaná na dlhšie ako 1 mesiac. Hotelové zariadenia musia byť rezervované pred príchodom na Taiwan a sú spoplatnené. Karanténu nie je možné absolvovať prostredníctvom zabezpečenia ubytovania cez Airbnb. Pokiaľ karanténu absolvujú občania v rezidenčných bytoch, musia byť splnené podmienky – 1 osoba v byte. Pokiaľ osoby, ktoré spolu pricestovali zo zahraničia žijú v spoločnej domácnosti a majú 1 kúpeľňu a 1 spálňu na osobu, môžu absovlvovať spoločne karanténu pokiaľ v byte/dome nežije s nimi žiadna iná osoba. To isté platí aj pre karanténne hotely, manželský pár nemôže absolvovať karanténu v jednej miestnosti v hoteli. Deti môžu byť s jedným z rodičov.

 

Zoznam hotelov a zariadení, kde je možné absolvovať karanténu

 

V prípade naplnenej kapacity hotelov je možné na stránke nájsť kontakty na jednotlivé oblasti v ktorých chcete karanténu absolvovať, kde vám poskytnú ďalšie doplňujúce informácie ku karanténnym zariadeniam.

 

Po ukončení 14-dňovej povinnej karantény je potrebné dodržiavať tzv. pozorovanie zdravotného stavu (self health management) počas ktorého je potrebné riadiť sa príslušnými nariadeniami v krajine napr. na verejnosti nie je možné chodiť bez rúška, nie je možné stravovať sa v reštauračných zariadeniach, zúčastňovať sa na podujatiach a pod.

 

Na letisku sú taktiež dostupné špeciálne taxi služby dezignované výlučne na prepravu do miesta karantény, keďže využitie miestnej hromadnej dopravy, ani odvoz inou osobou z letiska nie je možné.

 

Viac informácii je dostupných na webovej stránke taiwanského centra pre kontrolu chorôb.

 

V prípade, že sú občania EÚ nespokojní s karanténnym hotelom, môže im byť zabezpečený presun, maximálne však 1x počas 14-dňovej karantény. V prípade závažného zdravotného problému, nutnosti zúčastniť sa na pohrebe môžu byť poskytnuté výnimky.

 

Od 1. marca vstúpilo do platnosti nariadenie, že v prípade kontaktu s infikovaným covid-19 pacientom v rámci krajiny, na základe ktorého bola nariadená povinná izolácia, môže byť izolácia vykonaná v domácnosti len za podmienky jednej osoby na domácnosť. V prípade, že kontakt s infikovaným mali viacerí členovia domácnosti v rovnaký deň, môže byť izolácia vykonaná v rovnakej domácnosti za podmienok, že každý člen domácnosti disponuje samostatnou izbou s vlastnou kúpeľňou.

 

Komunikácia počas karantény

Každému občanovi v karanténe je pridelená osoba, ktorá je hlavným kontaktným bodom. V prípade cudzincov ide o anglicky hovoriacich pracovníkov. Denne sú občanom zasielané SMS na ktoré musia odpovedať na základe inštrukcii, v prípade príznakov sa s nimi spojí poskytnutý kontakt a informuje ich o ďalších krokoch. V prípade akýchkoľvek požiadaviek je nutné ich konzultovať s daným pracovníkom.

 

Po príchode na letisko je potrebné si zabezpečiť taiwanskú SIM kartu v dostupných stánkoch mobilných operátorov, ktoré kontaktujú príslušní pracovníci. Mobilné číslo je 24/7 monitorované do ukončenia karantény. V prípade podozrenia porušenia karantény, alebo podmienok karantény (napr. byt nemá dosť miestností a kúpeľní) má polícia právo vyžiadať obhliadku bytu a priestorov.

 

V prípade symptómov kontaktuje polícia CDC (Taiwan Centers for Disease Control), ktoré zabezpečí potrebný prevoz na testovanie. Občan, ktorý má podozrenia na covid-19 musí do obdržania výsledku testu zotrvať v štátom určenom zariadení. V prípade pozitívneho testu bude občan umiestnený v príslušnej nemocnici, kde musí zotrvať pod dohľadom pracovníkov. Po dvoch po sebe negatívnych PCR covid-19 testoch bude občan prepustený.

 

V prípade tých, ktorí sa majú zúčastniť na pohrebe, alebo majú navštíviť ťažko chorého rodinného príslušníka a nachádzajú sa v domácej karanténe, počas ktorej sa u nich neprejavia žiadne príznaky, môžu v piaty deň karantény požiadať miestne zdravotnícke zariadenie o vykonanie PCR testu na vlastné náklady. Pokiaľ do troch dní príde test negatívny bude možná účasť na vyššie uvedených, nie však dlhšie ako dve hodiny. Potrebné je dodržiavať nosenie rúška a odostup. V prípade presunu vrámci mesta nie je možné využívať MHD. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení, povinnosť nosiť rúško v MHD a medzimestských spojoch, v zdravotných zariadeniach, na trhoch, v učebných priestoroch, na športoviskách a v zábavných parkoch, výstavách, na náboženských stretnutiach, v uzavretých priestoroch a na miestach kde nie je možné dodržiavať potrebný odstup.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Od 1. marca 2021 je povolený tranzit cez letisko Taoyuan. Podmienkou je, aby nadväzujúci let bol od tej istej spoločnosti a medzipristátie na taiwanskom letisku nepresahovalo 8 hodín. Pasažieri v tranzite musia sedieť na vyhradených miestach a mať vlastnú vyhradenú trasu, aby neprišli do kontaktu s inými cestujúcimi. Podmienkou tranzitu je preukázať sa negatívnym testom nie starším ako tri dni pred vstupom na palubu lietadla.

 

Pred zakúpením letenky odporúčame sa vopred skontaktovať s leteckou spoločnosťou a let a podmienky tranzitu dodatočne preveriť.

 

Od 18. mája taiwanské úrady povolili už tretie automatické 30-dňové predĺženie pobytov pre všetkých cudzincov, ktorí sa nachádzajú v krajine a oficiálne im skončili bezvízové vstupy, víza a pobyty. Celková dĺžka pobytu však nesmela presiahnuť 180 dní. Národná imigračná agentúra oznámila, že v prípade tých cudzincov, ktorí vstúpili na Taiwan do 21. marca 2020 a k 17. júlu 2020 sa na území Taiwanu zdržiavali legálne, bude poskytnuté automatické 30-dňové predĺženie. 

 

Bližšie informácie k automatickému predĺženiu nájdete na webovej stránke Národnej imigračnej agentúry. Odporúčame občanom SR, aby si skontrolovali dátumy vstupov na Taiwan a v prípade blížiaceho sa skončenia platnosti legálneho pobytu naplánovali svoju cestu späť do SR alebo sa o ďalšom postupe informovali na príslušnom imigračnom úrade v mieste.

 

V súvislosti so situáciou s covid-19 môžu cudzinci, ktorých celková dĺžka pobytu na Taiwane presiahne 180 dní a spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií, požiadať o výnimočné predĺženie pobytu:

 

  • Boli zrušené letecké spojenia.
  • Manžel/manželka, registrovaný partner rovnakého pohlavia, rodičia alebo maloleté deti sú registrované na Taiwane alebo tu majú legálny pobyt.
  • Cudzí štátni príslušníci, ktorí pricestovali na taiwanským s pasom, ale majú registráciu domácnosti na Taiwane (Household burreau).
  • Žiadosť o predĺženie musí byť podaná na príslušnom úrade na Taiwane.
  • Uchádzači s opodstatnenými dôvodom budú mať povolené predĺženie pobytu.

 

Cudzinci, ktorí spĺňajú uvedené kritériá, predložia doklady na imigračný úrad (National Immigration Agency) a následne budú čakať na rozhodnutie o predĺžení pobytu o 30 dní. Podporné dokumenty môžu byť napr. osvedčenie o zrušení letu, občiansky preukaz rodinného príslušníka na Taiwane, osvedčenie z domácnosti, osvedčenie o pobyte cudzincov, sobášny list, doklady, ktoré preukazujú že občan je registrovaný v domácnosti na Taiwane a iné podporné dokumenty vydané miestnymi úradmi. 
 

V prípade dodatočných otázok je potrebné sa priamo obrátiť na miestny imigračný úrad. 

 

Informácie k automatickému predĺženiu pobytov

 

Opatrenia v krajine

Na Taiwane nie sú zavedené žiadne radikálne opatrenia. Nie je obmedzený pohyb osôb, školy a prevádzky sú otvorené. Nedošlo ani k obmedzeniu dopravy a cestovanie vrámci krajiny funguje bez obmedzení. Bežne je vyžadovaná dezinfekcia rúk, väčšina obyvateľov taktiež dodržiava nosenie rúšok.

 

Informácie a opatrenia proti covid-19 na Taiwane na stránke Taiwan Centers for Disease Control 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia