Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Taiwan

Taiwan

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup a návrat volný

Je Taiwan bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny

Od 29. júna môžu cudzinci, ktorí chcú pricestovať na Taiwan za iným účelom, ako je turizmus a návšteva, požiadať na Taipejských úradoch v zahraničí o špeciálne povolenie na vstup na základe dodania potrebných dokumentov a formulárov. Žiadosti študentov a záujemcov o štúdium tradičnej čínštiny na Taiwane budú posudzované taiwanským ministerstvom školstva v súlade s platnými nariadeniami. 

 

Od 19. augusta môžu študenti 2. a 3. stupňa základných škôl požiadať o študentské pobyty na Taiwane. Rušia sa tým obmedzenia, ktoré boli zavedené v marci v súvislosti s COVID-19. Študenti budú po príchode na Taiwan musieť absolvovať PCR test, ktorý bude poskytnutý zdarma a následne zotrvať v 14 dňovej karanténe v štátom určených zariadeniach.

 

Ministerstvo školstva Taiwanu oznámilo, že vstup na Taiwan je povolený tým študentom, ktorí sú na dennej forme štúdia s úmyslom dokončenia štúdia s titulom. Zákaz vstupu naďalej platí v prípade výmenných študentov, študentov jazykových kurzov a výskumných študentov. Vstup by mal byť povolený taktiež tým študentom, ktorí majú udelené štipendiá Ministerstvom zahraničných vecí Taiwanu. 

 

V prípade tých, ktorí obdržia špeciálne povolenia na vstup na Taiwan, je vyžadovaný negatívny test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín od vstupu na palubu lietadla a následne musia cestujúci zotrvať v 14 dňovej karanténe. V prípade obdržania povolenia na vstup na Taiwan je vyžadovaný negatívny test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín od vstupu na palubu lietadla a následne musia cestujúci zotrvať v 14-dňovej karanténe.

 

Zoznam hotelov a zariadení, kde je možné absolvovať karanténu

 

V prípade naplnenej kapacity hotelov je možné na stránke nájsť kontakty na jednotlivé oblasti v ktorých chcete karanténu absolvovať, kde Vám poskytnú ďalšie doplňujúce informácie ku karanténnym zariadeniam. 

 

Od 1. augusta 2020 môžu zahraniční pacienti v prípade urgentných prípadov požiadať lekárske inštitúcie o zabezpečenie zdravotnej starostlivosti s maximálne 2 sprevádzajúcimi osobami. Ministerstvo zdravotníctva TW rozhodne, či bude takýmto pacientom povolený vstup.

 

Od 23. septembra cudzinci prichádzajúci z Filipín musia podstúpiť na letisku test na COVID-19 len v tom prípade, ak majú niektoré z COVID-19 symptómov. V ostatných prípadoch musia cestujúci absolvovať 14-dňovú karanténu v karanténnych zariadeniach a ktorí budú testovaní tesne pred ukončením karantény. Cudzinci bez rezidenčnej karty, alebo rezidenčného víza sa musia pred príchodom preukázať negatívnym COVID-19 testom nie starším ako 3 dni a musia zotrvať v špeciálne určených karanténnych zariadeniach, ktorých cena je 1500 TWD/noc. (cca 45 eur). Cudzinci so špeciálnym povolením vstúpiť na Taiwan, ktorí nemajú na Taiwane udelený pobyt/rezidenčné víza, sa musia pred vstupom na palubu lietadla z Filipín preukázať negatívnym COVID-19 testom nie starším ako 3 dni pokiaľ chcú tranzitovať, resp. vstúpiť na Taiwan. Cudzinci, ktorí na Taiwan prichádzajú so špeciálnym povolením z Filipín a nemajú pobyty/rezidenčné víza na Taiwane musia uhradiť 1500 TWD (cca 45 eur)/na noc za pobyt v špecializovanom karanténnom zariadení.

 

Informácie na webovej stránke Taiwan Centers for Disease Control

 

V prípade tých, ktorí sa majú zúčastniť na pohrebe, alebo majú navštíviť ťažko chorého rodinného príslušníka a nachádzajú sa v domácej karanténe, počas ktorej sa u nich neprejavia žiadne príznaky, môžu v piaty deň karantény požiadať miestne zdravotnícke zariadenie o vykonanie PCR testu na vlastné náklady. Pokiaľ do troch dní príde test negatívny bude možná účasť na vyššie uvedených, nie však dlhšie ako dve hodiny. Potrebné je dodržiavať nosenie rúška a odostup. V prípade presunu vrámci mesta nie je možné využívať MHD. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení, povinnosť nosiť rúško v MHD a medzimestských spojoch, v zdravotných zariadeniach, na trhoch, v učebných priestoroch, na športoviskách a v zábavných parkoch, výstavách, na náboženských stretnutiach, v uzavretých priestoroch a na miestach kde nie je možné dodržiavať potrebný odstup.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Od 25. júna môžu cestujúci taktiež tranzitovať cez letisko Taoyuan na Taiwane za nasledovných podmienok: zákaz tranzitu platí  pri letoch z a do ČĽR; pri tranzite je potrebné prilietať a odlietať tou istou leteckou spoločnosťou (na zozname bezpečných leteckých spoločností v súvislosti s COVID-19 doposiaľ patria China Arlines, Eva Air, Cathay Pacific a zoznam bude priebežne dopĺňaný podľa situácie); pasažieri musia opustiť tranzitnú zónu do 8 hodín od príletu; implementované budú opatrenia na zamedzenia kontaktu pasažierov v tranzitnej zóne s inými pasažiermi. V prípade oneskorenia letu, alebo nevoľnosti cestujúcich má Ministerstvo dopravy TW pripravené ďalšie opatrenia. 

Dostupné sú letecké spojenia do európskych destinácii v obmedzenom režime. Upozorňujeme občanov SR, že priame lety prostredníctvom China Airlines do Viedne boli zrušené až do októbra. 

Pred zakúpením letenky odporúčame sa vopred skontaktovať s leteckou spoločnosťou a let dodatočne preveriť. 

 

Od 18. mája taiwanské úrady povolili už tretie automatické 30-dňové predĺženie pobytov pre všetkých cudzincov, ktorí sa nachádzajú v krajine a oficiálne im skončili bezvízové vstupy, víza a pobyty. Celková dĺžka pobytu však nesmela presiahnuť 180 dní. Národná imigračná agentúra oznámila, že v prípade tých cudzincov, ktorí vstúpili na Taiwan do 21. marca 2020 a k 17. júlu 2020 sa na území Taiwanu zdržiavali legálne, bude poskytnuté automatické 30-dňové predĺženie. 

 

Bližšie informácie k automatickému predĺženiu nájdete na webovej stránke Národnej imigračnej agentúry. Odporúčame občanom SR, aby si skontrolovali dátumy vstupov na Taiwan a v prípade blížiaceho sa skončenia platnosti legálneho pobytu naplánovali svoju cestu späť do SR alebo sa o ďalšom postupe informovali na príslušnom imigračnom úrade v mieste.

 

V súvislosti so situáciou s COVID-19 môžu cudzinci, ktorých celková dĺžka pobytu na Taiwane presiahne 180 dní a spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií, požiadať o výnimočné predĺženie pobytu:

  1. Boli zrušené letecké spojenia.
  2. Manžel / manželka, registrovaný partner rovnakého pohlavia, rodičia alebo maloleté deti sú registrované na Taiwane alebo tu majú legálny pobyt.
  3. Cudzí štátni príslušníci, ktorí pricestovali na TW s pasom, ale majú registráciu domácnosti na Taiwane (Household burreau).
  4. Žiadosť o predĺženie musí byť podaná na príslušnom úrade na Taiwane.
  5. Uchádzači s opodstatnenými dôvodom budú mať povolené predĺženie pobytu.

 

Cudzinci, ktorí spĺňajú uvedené kritériá, predložia doklady na imigračný úrad (National Immigration Agency) a následne budú čakať na rozhodnutie o predĺžení pobytu o 30 dní. Podporné dokumenty môžu byť napr. osvedčenie o zrušení letu, občiansky preukaz rodinného príslušníka na Taiwane, osvedčenie z domácnosti, osvedčenie o pobyte cudzincov, sobášny list, doklady, ktoré preukazujú že občan je registrovaný v domácnosti na TW a iné podporné dokumenty vydané miestnymi úradmi. 
 

V prípade dodatočných otázok je potrebné sa priamo obrátiť na miestny imigračný úrad. 

 

Informácie k automatickému predĺženiu pobytov

 

Opatrenia v krajine

Na Taiwane nie sú zavedené žiadne radikálne opatrenia. Nie je obmedzený pohyb osôb, školy a prevádzky sú otvorené. Nedošlo ani k obmedzeniu dopravy a cestovanie vrámci krajiny funguje bez obmedzení. Bežne je vyžadovaná dezinfekcia rúk, väčšina obyvateľov taktiež dodržiava nosenie rúšok.

 

Informácie a opatrenia proti COVID-19 na Taiwane na stránke Taiwan Centers for Disease Control 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Aktualizované: 22/10/2020

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info