Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter
Švédsko

Švédsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Švédsko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Švédska - COVID-19

Aktualizované: 09/02/2022

Najnovšie zmeny

Od 9. februára 2022 ruší Švédsko dočasný zákaz vstupu pre cestujúcich do Švédska z krajín EÚ/EHP (vrátane severských krajín, Andorry, Monaka, San Marína, Švajčiarska, Vatikánu). Občania, bez ohľadu na občianstvo, môžu cestovať do Švédska bez obmedzení týkajúcich sa COVID-19.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Cestujúci z krajín mimo EÚ/EHP musia splniť jednu z výnimiek zo zákazu vstupu a budú sa musieť preukázať 72 hodinový negatívnym testom na COVID-19, alebo musia byť oslobodení od požiadavky na test.

Výnimky zo zákazu vstupu a požiadavky na test sú určené pre niekoľko kategórií cestujúcich vrátane cestujúcich s očkovacími preukazmi vydanými v určitých krajinách. Osoby, ktoré budú môcť predložiť potvrdenie o očkovaní vydané v Čiernej Hore, na Taiwane, v Thajsku, Tunisku a Uruguaji, budú oslobodené od zákazu vstupu a požiadavky na test.

 

Švédska agentúra pre verejné zdravie odporúča všetkým cestujúcim, aby ihneď po príchode do Švédska absolvovali PCR-test na COVID-19. Deti v predškolskom veku sú vyňaté z odporúčania. Odporúčanie platí pre:

 • zaočkované osoby
 • nezaočkované osoby
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných 6 mesiacov
 • osoby, ktoré sa preukázali negatívnym testom na COVID-19 pri vstupe do krajiny

 

Dochádzajúci za prácou a pendleri

Osobám, ktoré pravidelne prichádzajú do Švédska za prácou alebo štúdiom, sa odporúča raz týždenne sa testovať na COVID-19.

 

Letisko Arlanda

Odporúča sa prekrytie dýchacích ciest.

 

Čo musí obsahovať digitálny COVID preukaz EÚ

Potvrdenie o očkovaní

Potvrdzuje, že držiteľ je plne zaočkovaný vakcínou proti COVID-19 vo vydávajúcom členskom štáte. Vstup je povolený najskôr 14 dní po dátume podania poslednej dávky vakcíny proti COVID-19. Akceptované sú iba vakcíny schválené podľa nariadenia (EÚ) 726/2004 alebo schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou na použitie v núdzových situáciách:

 • Comirnaty (Pfizer/BioNtech)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (AstraZeneca)
 • Johnson & Johnson (Janssen)
 • AstraZeneca/SKBio
 • COVISHIELD
 • BIBP/Sinopharm
 • CoronaVac (Sinovac)

 

Potvrdenia o očkovaní by mali byť v švédskom, anglickom, nórskom, dánskom, alebo francúzskom jazyku a vydané v EÚ/EHP krajine alebo v tzv. vyňatej krajine; potvrdenia o očkovaní z tzv. schválenej krajiny budú akceptované na vstup z akejkoľvek krajiny a jazyku .

 

Potvrdenie o negatívnom teste

Potvrdzuje, že jeho držiteľ vykonal negatívny test a obsahuje informácie o type testu, čase a dátume a negatívnom výsledku testu.

 

Potvrdenie o zotavení sa z COVID-19

Potvrdenie by malo byť vydané najskôr 11 dní po počiatočnom pozitívnom teste a je platné maximálne 180 dní od dňa prvého pozitívneho výsledku; certifikáty o zotavení sa, ktoré sú ekvivalentom k digitálnemu COVID preukazu EÚ, môžu byť akceptované ak sú vydané v EÚ/EHP krajine alebo v Andorre, Monaku, San Marine, Švajčiarsku alebo Vatikáne.

 

Možnosti otestovania sa

Na webovej stránke zdravotnej poradne nájdete nasledujúce informácie:

 • informácie o možnostiach otestovania sa
 • informácie o postupe v konkrétnom regióne, v ktorom sa nachádzate, v prípade prejavu symptómov ochorenia na COVID-19

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

V prípade výskytu príznakov je potrebné sa dať čo najskôr otestovať bez ohľadu na absolvovanie testu pri príchode do krajiny, očkovanie proti COVID-19 alebo prekonanie COVID-19 za posledných 6 mesiacov.

 

Podmienky tranzitu

Informácie o výnimkách napr. pre medzinárodnú dopravu tovarov na webovej stránke švédskej polície.
 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko