Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter

Rwanda

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Rwanda: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Rwandy - COVID-19

Aktualizované: 26/05/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Pre vstup do krajiny je potrebné sa preukázať negatívnym testom COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Akceptovaný je antigénový test alebo RT-PCR test. Pred odletom zo Slovenskej republiky je cestujúci povinný vyplniť a odoslať formulár pre vyhľadanie cestujúceho (Travel Locator Form). Cestujúcemu následne príde na mobilný telefón QR kód, ktorým sa preukáže po prílete letiskovému personálu.

 

Cestujúci sú povinní po príchode na letisku absolvovať antigénový test na vlastné náklady (cena 5 USD alebo 5 RWF). Výnimka platí pre deti mladšie ako 5 rokov. Na letisku je možné v prípade záujmu absolvovať RT-PCR test (60 USD).

 

Výsledky testov si cestujúci  môžu skontrolovať na webovej stránke RBC pomocou telefónneho čísla zadaného pri vypĺňaní formulára (Travel Locator Form) a jedinečného kódu, ktorý dostanú pri odoslaní formulára prostredníctvom SMS a/alebo e-mailu. Čas spracovania výsledkov je 24 hodín od odobratia vzorky. Ak výsledky nie sú známe po 24 hodinách, kontaktujte, prosím, recepciu hotela alebo službu RBC Medical Team na letisku 24 hodín denne, 7 dní v týždni: (+250) 781415724.

 

Ak bude mať cestujúci pozitívny test na COVID-19 (aj keď je asymptomatický) počas pobytu v Rwande, bude sa s ním zaobchádzať tak, ako je uvedené v národných usmerneniach pre manažment COVID-19, kým sa úplne nezotaví, na vlastné náklady. Všetkým cestujúcim odporúčame uzavrieť medzinárodné cestovné poistenie.

 

RT-PCR test na vlastné náklady v niektorom z určených testovacích centier (Camp Kigali alebo najbližšia nemocnica). Na 7. deň od príchodu sú všetci cestujúci povinní absolvovať ďalší dodatočný RT-PCR test na COVID-19 v niektorom z testovacích centier. Všetky náklady si cestujúci platí z vlastných zdrojov. Poplatky za test vykonaný na letisku a v 3. deň od príchodu do krajiny je potrebné uhradiť naraz, v deň príchodu, pričom vzorka testu vykonaného na 3. deň od príchodu bude odobratá až v určenom testovacom centre.

 

Potvrdenie o kompletnom zaočkovaní (vakcinačný certifikát) nemá vplyv na dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel.

 

Pri opustení krajiny sa na letisku musíte preukázať negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín. Výnimku tvoria deti mladšie ako 5 rokov. Druh testu vychádza zo vstupných podmienok krajín kam cestujete/cez ktoré tranzitujete. V prípade, že ste neobdržali výsledky RT-PCR v stanovenom termíne 48 hod od odobratí, obratom kontaktujte telefonickú linku BIOS LAB HELP DESK na čísle (+250) 787243836; (+250) 787793446 alebo (+250) 784026239.

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o teste?

Doklad vždy musí byť v anglickom jazyku obsahovať meno a priezvisko osoby zhodné s dokladom totožnosti, s ktorým cestuje, názov laboratória, ktoré testovanie vykonalo (názov, adresu alebo iné kontaktné údaje), miesto a dátum vyhotovenia a výsledok napr. (NEGATIVE), ktorý umožňuje interpretáciu dokumentu.

 

Aké podmienky vstupu platia pre deti?

Všetky nariadenia platia rovnako pre deti aj dospelých.

 

Cestovné poistenie

Veľvyslanectvo SR v Nairobi dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť pred cestou do Rwandy komerčné zdravotné poistenie, zahŕňajúce aj prípadnú liečbu COVID-19 a to počas celej dĺžky pobytu.

 

Podmienky tranzitu

Všetci cestujúci, ktorých tranzit cez Rwandu presahuje12 hodín, budú pri vstupe podrobení kontrole a po prílete absolvujú PCR test COVID-19. Odber vzoriek sa uskutoční na letisku po prílete a cestujúci počká na výsledky v určenom tranzitnom hoteli. Výsledky testu na COVID-19 pre tranzitujúcich pasažierov budú spracované urýchlene, aby cestujúci mohli získať výsledky pred ďalším letom.

 

Všetci tranzitujúci cestujúci, ktorí neopúšťajú letisko a sú v tranzite menej ako 12 hodín, budú pri vstupe podrobení kontrole a nebudú musieť absolvovať druhý test. Toto neplatí pre cestujúcich prechádzajúcich pozemnou hranicou. V tomto prípade budú cestujúci testovaní pomocou testu RT-PCR a pred pokračovaním počkajú na výsledky v určených tranzitných hoteloch.

 

Vláda Rwandy vyjednala špeciálne sadzby v určených tranzitných hoteloch počas 24-hodinovej čakacej doby. Ak by si hosť želal zostať v hoteli aj po negatívnych výsledkoch testov, môže si svoj pobyt predĺžiť za ceny platné v hoteli.

 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Bary, nočné kluby, koncerty a zábavné podujatia v hoteloch sú dočasne pozastavené. Konferencie a stretnutia sú povolené za podmienky, že sa miestnosť nezaplní na viac ako 50% a každý účastník sa musí preukázať vakcinačným certifikátom a negatívnym RT-PCR/antigénovým testom nie starším ako 24 hodín. Reštaurácie sú otvorené s obmedzeným počtom hostí 50%. Nosenie rúšok na verejnosti je povinné pre všetky osoby.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko