Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 20.05.2022, stránka má informačný charakter
Panama

Panama

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Panama: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Panamy - COVID-19

Aktualizované: 20/01/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Vládne úrady povolili štandardné komerčné letecké spojenia do/z Panamy.

 

Panamské úrady rozlišujú pri vstupe cudzinca na územie Panamy, či vstupuje z nízko rizikovej krajiny alebo vysoko rizikovej krajiny postihnutej pandémiou COVID-19.

 

Každý cudzinec (bez ohľadu, či prichádza z nízko rizikovej alebo vysoko rizikovej krajiny) bude oslobodený od preukázania akéhokoľvek testu na COVID-19 za podmienky, že predloží očkovací preukaz schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou, americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv) alebo Európskou liekovou agentúrou), ktorý potvrdzuje jeho kompletné zaočkovanie. V podmienkach

 

Panamy sa za kompletne zaočkovaného rozumie osoba, ktorá obdržala 3 dávky vakcín. Výnimka platí pre osoby zaočkovaných vakcínou Johnson, u ktorých sa za kompletné zaočkovanie považujú dve dávky tejto vakcíny. Posledná dávka vakcíny pre kompletné zaočkovanie musí byť podaná minimálne 14 pred vstupom do Panamy.

 

Príchod z nízko rizikovej krajiny

Osoby neočkované alebo bez kompletného zaočkovania musia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test na COVID-19 (antigén alebo PCR) nie starší ako 72 hodín alebo pokiaľ takýto test nemajú, musia vykonať test na COVID-19 na svoje náklady v mieste príchodu (poplatok za vykonanie testu je 50 USD). Pokiaľ je predložený test alebo vykonaný test v mieste príchodu  pozitívny, cudzinec podlieha 72-hodinovej karanténe.

 

Príchod z vysoko rizikovej krajiny

Osoby neočkované alebo bez kompletného zaočkovania musia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test na COVID-19 (antigén alebo PCR) nie starší ako 72 hodín alebo pokiaľ takýto test nemajú, vykonať test na COVID-19 na svoje náklady na mieste príchodu (poplatok za vykonanie testu je 50 USD). Bez ohľadu na predložený test, cudzinec z vysoko rizikovej krajiny nastupuje do povinnej 72- hodinovej karantény v autorizovanom hoteli. Po uplynutí karantény sa realizuje ďalší test na COVID-19, ktorý ak je negatívny, karanténa sa pre cudzinca končí. Ak je však nový výsledok testu pozitívny, karanténa ďalej pokračuje v rozsahu 10-tich dní. Všetky náklady na testy a karanténu idú na plnú ťarchu cestujúceho.

 

Zoznam rizikových krajín a hotelov na karanténu

 

Príchod z vysoko rizikovej krajiny panamské úrady považujú v prípadoch, kedy sa pred príchodom do Panamy vstupujúca osoba v posledných 15-tich dňoch zdržiavala v takejto krajine, vrátane tranzitu.

 

Preukázanie negatívnych testov na COVID-19 môžu vyžadovať aj samotné letecké spoločnosti. Detaily letov a otázok súvisiacich s predložením testu pred nástupom na palubu lietadla je potrebné konzultovať priamo s leteckou spoločnosťou, a to aj z toho dôvodu, že nie všetky letecké spoločnosti akceptujú predloženie antigénových testov na COVID-19.

 

Každý cestujúci musí pred vstupom do Panamy zároveň podpísať elektronické čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave.    

 

Z dôvodu nestabilnej situácie súvisiacej s COVID-19 veľvyslanectvo SR zatiaľ neodporúča slovenským občanom cestovať do Panamy.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je kontrolovaný políciou v provinciách s vysokým počtom infikovaných osôb, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci provincie. Sú obnovené taktiež vnútroštátne lety a verejná autobusová doprava medzi provinciami. Verejná doprava funguje.

 

Podmienky tranzitu a odchod

Odporúčame cestujúcim, aby vopred konzultovali so svojou leteckou spoločnosťou prípadnú potrebu predloženia negatívneho testu na COVID-19 pri vstupe na palubu lietadla.

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá sú otvorené s limitovanou kapacitou, turistické centrá a národné parky predbežne zostávajú uzatvorené. Sú povolené aj verejné podujatia s kapacitou do 50 ľudí. Nosenie rúšok v obchodoch, bankách, nemocniciach, resp. pri návšteve v iných otvorených inštitúciách je stále povinné, za nenosenie ochranného rúška na verejnom priestranstve hrozí zadržanie a pokuta. V niektorých provinciách krajiny stále platia obmedzenia na pohyb a vychádzanie obyvateľov, miestne úrady reagujú podľa vývoja aktuálnej pandemickej situácie

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko