Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter

Madeira

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Madeira: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup na Madeiru - COVID-19

Aktualizované: 22/04/2022

Najnovšie zmeny

Autonómna oblasť Madeira zrušila pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. Cestujúcim sa naďalej odporúča zaregistrovať sa a vyplniť elektronický formulár 12 až 48 hodín pred cestovaním.

 

Pre ďalšie informácie môžu cestujúci kontaktovať príslušné úrady prostredníctvom mailu: uesp.madeira@iasaude.madeira.gov.pt alebo telefonicky: (+351) 291 208 738.

 

Informácie o COVID-19 na Madeire v anglickom jazyku

 

V prípade núdze na Madeire môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Honorárny konzulárny úrad Slovenskej republiky vo Funchal: mob: +351 962 410652, e-mail: eslovaquiaconsuladomadeira@gmail.com 

 

Azorské ostrovy

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Pri vstupe na Azorské ostrovy je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 

  • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín pred príletom, stačí predložiť v digitálnej forme,
  • alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 24 hodín pred vstupom na let,
  • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci očkovanie,
  • alebo Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou na Azory.

 

Ak cestujúci vstúpi na Azorské ostrovy bez negatívneho testu alebo Digitálneho COVID preukazu EÚ, je povinný sa podrobiť RT-PCR testu na letisku po príchode. Do obdržania negatívneho výsledku testu sa cestujúci riadi pokynmi miestnych autorít.


Registrácia pred vstupom

72 hodín pred odletom na Azorské ostrovy cestujúci elektronicky vyplní a odošle formulár regionálneho zdravotníckeho úradu. Po vyplnení formulára cestujúci dostane kód, ktorý po prílete na letisku predloží zamestnancom zdravotníckeho úradu. Vyplnenie formulára nie je vyžadované od osôb, ktoré sú plne zaočkované alebo prekonali COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou na Azory.

 

Podmienky vstupu a tlačivá na pricestovanie na Azorské ostrovy na webovej stránke regionálnej vlády Azorských ostrovov

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

Potvrdenie musí obsahovať identifikáciu pasažiera, identifikáciu laboratória, kde bol test vykonaný, odkaz na použitie metodológie RT-PCR (resp. antigénového testu), dátum realizácie testu, podpis osoby zodpovednej za vykonanie testu a negatívny výsledok.

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Všetky deti vo veku 12 a viac rokov sú povinné predložiť negatívny test na COVID-19 alebo digitálny COVID preukaz EÚ.

 

Zaočkované osoby

Osoby, ktoré sú očkované proti COVID-19, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Doklad o očkovaní musí byť formou Digitálneho COVID preukazu EÚ.

 

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180 dní, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény pri vstupe na Azorské ostrovy. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 musia mať cestujúci potvrdenie, že prekonali COVID-19 vydané lekárom alebo Úradom verejného zdravotníctva v anglickom alebo portugalskom jazyku alebo Digitálny COVID preukaz EÚ.

 

Kontakty pre doplňujúce otázky:

Regionálny zdravotný úrad: sres-drs@azores.gov.pt,  +351 295 204 200

Regionálne ministerstvo zdravotníctva: sres@azores.gov.pt,  +351 295 204 200

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko