Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter
Kazachstan

Kazachstan

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Kazachstan: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Kazachstanu - COVID-19

Aktualizované: 19/04/2021

Podmienky vstupu do krajiny

Slovenskí občania od 1. januára 2022 nepotrebujú na vstup do Kazachstanu vstupné vízum. Týmto dňom sa skončilo pozastavenie bezvízového styku, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2021. 

 

Ide o krátkodobý pobyt do 30 dní a zároveň musí byť dodržané pravidlo, že v priebehu 180 dní nie je možné nachádzať sa na území Kazachstanu viac ako 90 dní pri opakovaných vstupoch.

 

Pre vstup cudzinca do Kazachstanu nie je potrebný ani súhlas Medzirezortnej komisie.

 

Od 7. februára 2022 platí zmena pri prekračovaní štátnej hranice pre cudzincov s povolením na pobyt na území Kazachstanu a ich rodinných príslušníkov, ako aj pre cudzincov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Kazachstanu. Uvedená kategória osôb môže prekročiť hranicu s Kazachstanom jedenkrát v priebehu 15 dní.

 

Všetky prichádzajúce osoby sa pri prílete musia podriadiť kontrole telesnej teploty a vyplniť formulár týkajúci sa COVID-19.

 

Súčasne musia predložiť negatívny PCR test na COVID-19, ktorý pri prekročení hranice Kazachstanu nesmie byť starší ako 72 hodín.

 

Deti do 5 rokov nemusia test predložiť v prípade, že test predloží sprevádzajúca osoba.

 

Meranie teploty a vyplnenie príslušného formulára  platí aj pre vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy, bez ohľadu na to, či ide o tranzit ale nie.

 

Ak aj napriek predloženiu negatívneho testu na COVID-19 bude u cudzinca pri vstupe na územie Kazachstanu zistená zvýšená teplota, bude izolovaný na 2 dni a bude mu vykonaný test na COVID-19. V prípade negatívneho výsledku testu bude prepustený a informovaný o ďalších možných prejavoch choroby a potrebnej súčinnosti. V prípade pozitívneho výsledku testu na COVID-19 bude cudzinec ponechaný v karanténe v zdravotníckom stacionári.

 

Výnimku z povinného predloženia PCR testu nemajú pracovníci diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií medzinárodných organizácií akreditovaných v Kazachstane a ich rodinní príslušníci. Táto výnimkou platí len pre vládne delegácie Kazašskej republiky a leteckej posádky.

 

Príchod cudzinca do Kazachstanu je potrebné oznámiť do 3 pracovných dní, bez ohľadu aký je účel jeho návštevy. Oznámenie podáva hostiteľ písomne migračnej službe alebo prostredníctvom vízovo-migračného portálu.

 

Od 3. mája 2021 nemusia pri vstupe do Kazachstanu predkladať negatívny PCR test občania Kazachstanu a cudzinci s dlhodobým pobytom, ktorí sa preukážu dokumentom potvrdzujúcim ich kompletnú vakcináciu proti COVID-19 absolvovanú na území Kazachstanu.

 

Cestovanie v rámci krajiny

V súčasnosti má Kazachstan zabezpečené medzinárodné letecké spojenie do týchto miest: Frankfurt, Dubaj, Sharm El Sheikh, Istanbul, a Varšava. Mestská autobusová doprava v Nur-Sultane a najväčších mestách krajiny je v prevádzke aj cez víkendy. Štandardne funguje aj medzimestská autobusová a vlaková doprava. 

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Pre tranzit platia rovnaké podmienky ako pre vstup do krajiny.

 

Opatrenia v krajine

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu, pokles chorobnosti a hospitalizácie kazašská medzirezortná komisia prijala postupné uvoľňovanie opatrení pre podnikateľov aj obyvateľstvo. Vo všetkých zariadeniach v regiónoch, ktoré sa nachádzajú v žltej a zelenej zóne epidemiologického rizika, bolo zrušené: povinné používanie mobilnej aplikácie Ashyq; požiadavka na udržiavanie sociálnej vzdialenosti; povinná termometria; povinné nosenie rúšok vonku vo všetkých oblastiach epidemiologického rizika a obmedzenia prístupu k práci na plný úväzok v sektore služieb pre pracovníkov, ktorí neboli očkovaní proti COVID-

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko