Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter

Katar

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Katar bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 06/04/2021

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. augusta je povolený vstup do Kataru niektorým kategóriám nekatarských občanov. Turistické cesty stále nie sú povolené.

 

Podľa posledných zmien v cestovnej politike dostanú obyvatelia, ktorí sa momentálne nachádzajú v štáte Katar, pri odchode automaticky výnimočné povolenie na vstup. Tlačová správa Katarského vládneho komunikačného úradu uvádza, že obyvatelia alebo ich zamestnávatelia si budú môcť kedykoľvek po odchode vytlačiť povolenie na opätovný vstup z webovej stránky ministerstva vnútra. Žiadosti týchto cestujúcich už nebudú musieť byť odosielané cez katarský portál. Upozorňujeme, že táto zmenená politika nadobudla účinnosť 29. novembra a uplatňuje sa iba na obyvateľov s odletom z Kataru po tomto dátume. Tí, ktorí sa nachádzajú mimo štátu Katar, musia naďalej získavať výnimočné povolenie na návrat prostredníctvom katarského portálu.

 

Vláda Kataru vytvorila zoznam nízkorizikových krajín - zelený zoznam, ktorý sa pravidelne aktualizuje. Jednotlivci prichádzajúci z krajín zeleného zoznamu sú po prílete na letisku podrobení testu COVID-19 a musia sa zaviazať, že budú jeden týždeň v domácej karanténe. Alternatívne možnosti testovania pred príchodom môžu byť k dispozícii v akreditovaných testovacích centrách COVID-19 dostupných v krajine s nízkym rizikom.

 

Od osôb prichádzajúcich z krajín, ktoré sa nepovažujú za nízkorizikové, sa vyžaduje, aby absolvovali test COVID-19 v akreditovanom testovacom centre menej ako 48 hodín pred cestou a po príchode musia byť jeden týždeň v karanténe. Na konci jedného týždňa musí jednotlivec ísť do špecializovaného zdravotného strediska a podrobiť sa ďalšiemu testu COVID-19. Ak nie sú k dispozícii žiadne akreditované testovacie centrá, jednotlivec môže pricestovať do Kataru, vyžaduje sa však od neho karanténa v hoteli na vlastné náklady. Hotel je potrebné rezervovať prostredníctvom webovej stránky Discover Qatar. Na konci tohto týždňa karantény sa vyžaduje test COVID-19. Ak je test negatívny, bude jednotlivec podrobený ďalšiemu týždňu karantény doma. Všetci cestujúci, ktorí majú v ktoromkoľvek okamihu pozitívny test na COVID-19, môžu byť umiestnení v izolačnom zariadení.

 

Všetci držitelia povolení na pobyt alebo pracovných ponúk by mali úzko spolupracovať so svojimi sponzormi, pretože okrem karantény a testovacích predpisov môže byť na vstup do Kataru potrebné aj predchádzajúce povolenie.

 

Upozorňujeme, že slovenské veľvyslanectvo nie je schopné intervenovať vo veciach karantény, testovania COVID-19 a vstupu do krajiny.

 

Pre všetkých prichádzajúcich vrátane štátnych príslušníkov Kataru, obyvateľov a držiteľov víz sa budú karanténne požiadavky vyžadovať až do 15. februára 2021.

 

Všetci cestujúci, ktorí odchádzajú do Kataru, si budú musieť rezervovať a zaplatiť za jeden zo schválených hotelových balíkov v karanténe na obdobie 14 dní, ktorý musí byť rezervovaný pred odletom z Kataru, ak je dátum návratu naplánovaný na alebo do 15. septembra. Check in na letisku HIA nebude povolený bez potvrdenej rezervácie karantény, ak je návrat do Kataru pred 15. septembrom. Oprávnení cestujúci, ktorí sa momentálne nachádzajú mimo Kataru, si budú musieť rezervovať a zaplatiť za jeden zo schválených hotelových balíkov v karanténe po dobu 14 dní, ak sa do Dauha vrátia 15. septembra alebo skôr.

 

Občania Kataru a ich manželky, manželia a manželky a deti a osoby s trvalým pobytom môžu cestovať mimo krajiny a vrátiť sa kedykoľvek, pričom musia dodržiavať všetky vyššie uvedené postupy. Osoby, ktoré sú ošetrené a liečené v zahraničí na náklady štátu Katar a ich registrovaní spoločníci, a zamestnanci, ktorí sú vyslaní na pracovné cesty, budú oslobodení od znášania nákladov na hotel. Príslušný orgán pokryje náklady na hotelovú karanténu, ak cestujúci spĺňa podmienky hotelovej karantény.

 

Pre cestovanie a návrat zo zahraničia do Kataru a vzhľadom na nedávny zdravotný vývoj v súvislosti s pandémiou sa aktualizoval zoznam skupín oprávnených na domácu karanténu. Táto aktualizácia bude platná od 24. januára 2021 na všetkých hraničných priechodoch.

 

Nasledujúce kategórie budú oslobodené od požiadavky hotelovej karantény a budú môcť ísť do domácej karantény.

 

Týka sa to katarských občanov a rezidentov, ich rodinných príslušníkov, ktorí majú rovnakú adresu pobytu v krajine. Výnimka z hotelovej karantény nezahŕňa návštevníkov prichádzajúcich do krajiny.

 1. osoby vo veku 65 rokov alebo starší,
 2. osoby, ktoré podstúpili transplantáciu orgánov alebo kostnej drene,
 3. pacienti so zdravotnými problémami, ktoré vyžadujú imunosupresívnu liečbu,
 4. pacienti so srdcovým zlyhaním alebo ischemickou chorobou srdca,
 5. pacienti s astmou (stredne ťažká a ťažká astma),
 6. onkologickí pacienti, vrátane pacientov, ktorí podstupujú liečbu (chemoterapia a rádioterapia).
 7. tehotné ženy,
 8. dojčiace matky, ktoré sa starajú o deti vo veku od 0 do 5 rokov,
 9. pacienti s akútnym zlyhaním obličiek (zlyhanie obličiek v konečnom štádiu) alebo pacienti, ktorí podstupujú dialýzu,
 10. pacienti s chronickým ochorením pečene,
 11. pacienti, ktorí mali amputácie dolných končatín,
 12. osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú závislé od iných ľudí, aby vykonávali svoju každodennú činnosť,
 13. deti so zdravotným postihnutím a ich matky,
 14. pacienti s epilepsiou, ktorí dostávajú liečbu epilepsie,
 15. pacienti s diabetickým ochorením nôh,
 16. osoby, ktoré majú príbuzného, ktorý zomrel v priebehu posledných 10 dní,
 17. osoby s problémami duševného zdravia, ktoré sú liečení liekmi, a ktorých zdravotný stav sa môže zhoršiť, ak sú držané v uzavretých priestoroch,
 18. diabetici, ktorí trpia neuropatiou, ochorenia obličiek alebo sietnice alebo inými typmi komplikácií cukrovky,
 19. maloleté osoby (mladšie ako 18 rokov), ktoré cestujú bez svojich rodičov/opatrovníka (nie v sprievode dospelej osoby).

 

Cestujúci s chronickými zdravotnými problémami sa musia zaregistrovať na portáli MyHealth, alebo požiadať o potvrdenie chronického ochorenia online prostredníctvom webových stránok Hamad Medical Corporation alebo Primary Health Care Corporation

Cestovanie v rámci krajiny

Verejná doprava je k dispozícii s obmedzenou kapacitou. V prevádzke je metro, autobusy, výletné lode a taxíky. Na verejných miestach vrátane nákupných centier, taxíkov a vonkajších stretnutí sú potrebné masky. Pri účasti na fyzickom cvičení vonku nie je nosenie masky povinné. Sankcie za nedodržanie predpisov sa líšia sa podľa okolností.

Podmienky tranzitu a odchodu

V prípade iba tranzitu cez medzinárodné letisko v Dauhe nie je potrebné preukázať sa PCR testom – pred odletom sa však odporúča zistiť podmienky vstupu do cieľovej krajiny u leteckej spoločnosti.

Opatrenia v krajine

V súvislosti s najnovším vývojom v krajine v oblasti obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a po preskúmaní správy Výboru pre krízové riadenie a v záujme zdravia a bezpečnosti všetkých členov spoločnosti štátny kabinet oznámil plán, ktorý platí od 4. februára 2021 a obmedzenie svadieb začne 7. februára 2021. Podrobné informácie možno nájsť na webovej stránke COVID19 Home.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia