Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 17.05.2022, stránka má informačný charakter

Estónsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Estónsko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Estónska - COVID-19

Aktualizované: 09/05/2022

Najnovšie zmeny

Od 1. apríla 2022 je vstup z krajín EÚ a Schengenu bez obmedzení, to znamená, že cestujúci sú oslobodení od karantény a COVID pasov pri vstupe.

 

Pre cestovateľov z tretích krajín platí naďalej podmienka predloženia COVID pasu.

 

Prehľad podmienok vstupu informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Bez registrácie

 

Kto má povolený vstup do Estónska

Estónski občania a obyvatelia majú povolený vstup do krajiny bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú symptomatickí.

 

Vstup do Estónska za účelom práce, štúdia, turizmu, športu atď. je povolený aj občanom iných krajín (Európskej únie aj tretích krajín) v prípade, ak spĺňajú podmienky.

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Vstup pre cestujúcich zo Slovenska je od 1. apríla 2022 bez obmedzení.

 

Karanténa

Platí len pre cestujúcich z tretích krajín:

 

Od 10. januára 2022 je po príchode do Estónska nariadená povinná 7-dňová karanténa z vysoko rizikových krajín. Krajiny, ktoré za posledných 14 dní zaznamenali 200 a viac nových prípadov nákazy ochorením COVID-19 na 100 000 obyvateľov, sú považované za vysoko rizikové. Cestujúci z ostatných krajín nie sú povinní podrobiť sa karanténe.

 

Karanténu je možné ukončiť dvoma testami. Po prvom negatívnom teste, či už predloženom alebo absolvovanom hneď po príchode, je platný uvoľnený režim karantény s možnosťou chodenia do práce (po dohode so zamestnávateľom) alebo obchodu (nákup potravín). Druhý test je možné absolvovať najskôr 4. deň od absolvovanie prvého testu v zahraničí, resp. 5 dní od absolvovania prvého testu po príchode do Estónska, v niektorom z verejných testovacích miest. Na druhý test sa možno objednať pomocou webových stránok laboratórií Confido alebo SYNLAB (cena 60 - 70 eur). Výsledky PCR testu sú zasielané formou SMS v dobe od 2 hodín do 3 dní. Po oznámení 2. negatívneho výsledku testu končí akékoľvek obmedzenia pohybu.

 

Výnimky z karantény

Osoby prichádzajúce do Estónska sa nemusia podrobiť povinnej karanténe v prípade, ak pri príchode predložia potvrdenie o tom, že za posledných 6 mesiacov prekonali COVID-19, alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19. Výnimka  sa týkajú tranzitu cez územie Estónska, medzinárodnej dopravy, diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií, atď. Presný zoznam výnimiek sa nachádza na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Estónskej republiky.

 

Podmienky vstupu pre zaočkované osoby

Platí len pre cestujúcich z tretích krajín:

 

Osoby, ktoré boli zaočkované oboma dávkami vakcíny alebo prekonali COVID-19, sú oslobodené z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény.

 

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Platí len pre cestujúcich z tretích krajín: Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Estónska.

 

Potvrdenie o prekonaní COVID-19 môže byť v estónčine, ruštine alebo angličtine a musí obsahovať: osobné údaje pacienta, typ testu na COVID-19 (PCR alebo antigén), výsledok testu, miesto a čas uskutočnenia testu, meno a ďalšie údaje o osobe, ktorá test vykonala.

 

Na stiahnutie: pdf vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

 Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení. Doprava trajektami medzi Estónskom a Fínskom je stabilná, platia však hygienické obmedzenia, napr. povinné odstupy, a vzhľadom na uvedené môže dochádzať k obmedzeniu kapacity trajektov.

 

Opatrenia v krajine

V Estónsku fungujú všetky služby bez obmedzení, posledné obmedzenia boli zrušené k 1. aprílu 2022 (vrátane povinnosti nosenia rúšok). Preukazovanie sa očkovacím certifikátom pre prístup k službám nie je potrebné.

 

Viac informácií o aktuálnych opatreniach nájdete na vládnej stránke kriis.ee.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na COVID-19 odporúčame obrátiť sa na lekára na bezplatnej linke 1247 (zo zahraničia +372 600 1247), ktorý im poskytne informácie o možnostiach vykonania testu. Občania môžu aj po vlastnom usúdení zdravotného stavu využiť súkromné testovacie laboratóriá SYNLAB alebo CONFIDO.

 

Po potvrdení nákazy na COVID-19, je dotyčná osoba povinná spolupracovať s Radou pre zdravie a poskytnúť údaje pre určenie ďalších možných infikovaných osôb a následne dodržiavať povinnú 7-dňovú karanténu. O ukončení tejto karantény rozhoduje až vyhlásenie ošetrujúceho lekára. Ak došlo k blízkemu kontaktu s infikovanou osobou na COVID-19, platí pre dotyčného preventívna 10-dňová karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym výsledkom testu.

 

Pri pobyte v Estónsku sa odporúča stiahnutie aplikácie HOIA.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko