Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 08.03.2021, stránka má informačný charakter
Česko

Česko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Česko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 05/01/2021

Cesta do Českej republiky

Cez ktoré hraničné priechody je možný vstup do Českej republiky?

 • Brodské - Břeclav
 • Brodské - Lanžhot
 • Holíč - Hodonín
 • Skalica - Sudoměřice
 • Vrbovce - Velká nad Veličkou
 • Moravské Lieskové - Strání
 • Nová Bošáca - Březová
 • Drietoma - Starý Hrozenkov
 • Horné Srnie - Brumov - Bylnice
 • Červený Kameň - Nedašova Lhota
 • Lysá pod Makytou - Střelná
 • Makov - Bíla - Bumbálka
 • Klokočov - Bíla
 • Čadca Milošová - Šance
 • Svrčinovec - Mosty u Jablunkova

Je možný tranzit cez Českú republiku?

Doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín.

Počas pobytu ČR  všetky osoby musia dodržiavať všetky opatrenia prijaté v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom, a to: obmedzenie voľného pohybu, nosenie rúšok, zákaz nočného vychádzania a pod.

 • Občania EÚ+ môžu tranzitovať cez územie ČR aj z pobytu dlhšieho než 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19. Musia preukázať, že územím ČR len tranzitujú. V takom prípade nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.

 • Občania tretích krajín s povoleným dlhodobým alebo trvalým pobytom v EÚ tranzitujúci cez územie ČR z pobytu dlhšieho ako 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19 sa musia preukázať povolením k dlhodobému alebo trvalému pobytu v krajine EÚ. Nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe. 

29. decembra 2020 vydalo Ministerstvo zdravotníctva ČR ochranné opatrenie, ktoré upravuje podmienky príletu osôb zo Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021, ktorým sa nemenia doterajšie podmienky (došlo len k predĺženiu účinnosti opatrenia, ktoré platí do odvolania).

S účinnosťou od 23. decembra 2020 od 12.00 h je v platnosti nové ochranné opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR týkajúce sa letov zo Spojeného kráľovstva.

Priame lety zo všetkých letísk na území Spojeného kráľovstva s cestujúcimi na palube lietadla na všetky letiská na území ČR môžu byť s účinnosťou od 23. decembra 2020 do odvolania realizované iba v prípade, že ide o lety ambulantné, repatriačné, pre záchranu života alebo lety s cestujúcimi, ktorí pred nástupom do lietadla leteckému dopravcovi predložia potvrdenie akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového alebo RT-PCR testu, ktorý bol vykonaný na území Spojeného kráľovstva najneskôr 72 hodín pred odletom a ktorí sú:

 • občania ČR s obvyklým bydliskom v ČR, alebo ich rodinní príslušníci,  ktorí ich sprevádzajú,

 • občania EÚ s vydaný potvrdením o prechodnom pobyte na území ČR, alebo s povolením na trvalý pobyt v ČR, alebo ich rodinní príslušníci, ktorí ich sprevádzajú,

 • držitelia platného dlhodobého víza, preukazu povolenia na dlhodobý alebo trvalý pobyt na území ČR, ktoré boli vydané Českou republikou

 • ostatní cudzinci, ak cez územie ČR len letecky tranzitujú alebo prestupujú na nadväzujúci let z rovnakého letiska, a to do 12 hodín od príletu.

 

Opatrenie neplatí pre osoby, ktoré cez Spojeného kráľovstva len tranzitujú, všetci cestujúci však musia zároveň spĺňať ostatné podmienky vstupu na územie ČR podľa príslušného ochranného opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR.

Príchod do Českej republiky

Potrebujem COVID-19 test pri príchode do Českej republiky? 

✅  áno

Od 9. novembra 2020 platí pre vstup na územie ČR nový mechanizmus Ministerstva zdravotníctva Českej republiky pre hodnotenie epidemiologickej situácie v krajinách EÚ/Schengenského priestoru (EÚ+) upravujúci obmedzenia pri cestách do ČR.

Členské krajiny (EÚ+) sú rozdelené do troch kategórií – zelené, oranžové a červené:

 • zelené krajiny: bez cestovných obmedzení

 • oranžové krajiny: povinnosť pre zamestnancov a študentov predložiť negatívny test PCR

 • červené krajiny: povinnosť vyplniť vopred príjazdový formulár a absolvovať PCR test/podstúpiť karanténu

Občania z krajín mimo EU+ majú v súlade s koordinovaným postupom EÚ aj naďalej zakázaný vstup na územie ČR s výnimkami uvedenými na webových stránkach Ministerstva vnútra ČR.

Potrebujem pre vstup do Českej republiky vyplniť formulár? 

✅  áno 

Príjazdový formulár

Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu:

 • pobyt v červenej krajine kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch

 • cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín

 • cesty do alebo z ČR nepresahujúce 24 hodín

 • tranzit cez územie ČR, ktorý nepresiahne 12 hodín

Výnimka pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín, u ktorých nie je nutné vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok testu PCR je obmedzená na tieto cesty:

 • výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty

 • obstaranie základných životných potrieb, nákupy, tankovanie

 • zdravotná starostlivosť

 • neodkladné úradné záležitosti

 • pohreby

Ako dlho musím byť v karanténe po príchode do Českej republiky? 

Po predložení negatívneho RT-PCR testu nie je potrebná karanténa. Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskoršie do 5 dní po príchode do ČR. Do negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici (najneskôr do 7 dní) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

Čo ak budem po príchode do Českej republiky pozitívny?

Všeobecne platí, že je potrebné minimálne 10 dní od pozitívneho výsledku RT-PCR testu zostať v izolácii. Z izolácie vás môže prepustiť lekár, ak ste sa izolovali minimálne 10 dní a zároveň nemáte posledné 3 dni žiadne príznaky. 

Ak som už COVID-19 prekonal/a, musím ísť na test alebo ísť do karantény? 

✅  áno

Niektoré krajiny EÚ akceptujú lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 preložené do jazyka krajiny, kam cestujete – prípadne do angličtiny. Odporúčame si však vopred overiť cez zastupiteľský úrad cieľovej krajiny, či potvrdenie akceptuje.

Aké hygienické opatrenia platia v Českej republike?

✅  povinné rúška v interiéri

✅  povinné rúška v interiéri aj exteriéri

✅  povinné rozostupy

✅  lockdown

✅  zákaz nočného vychádzania

Česká vláda vyhlásila pre územie Českej republiky od 5. októbra 2020 núdzový stav, ktorý je predĺžený do 22. januára 2021.

Od 27. decembra 2020  platí v  ČR  5. stupeň protiepidemiologického systému PES - supermarkety a malé obchody môžu predávať len nevyhnutný tovar, Zatvorené sú reštaurácie, hotely, penzióny, ďalšie ubytovacie zariadenia, vnútorné športoviská, plavárne, wellness a pod. 

Platí zákaz predaja alkoholu na verejnosti. Na jednom mieste sa môžu zhromažďovať maximálne 2 osoby, platí zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 5.00 h, zastavuje sa prevádzka lyžiarskych vlekov, maximálny počet osôb na pohrebe a svadbe je 15, vonku spolu môžu športovať najviac 2 osoby, vnútorné športoviská sú zatvorené, amatérske súťaže zakázané.

Na celom území ČR platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, v doprave a vonku pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti a vo všetkých verejne prístupných miestach v zastavanom území obce.

Návrat na Slovensko z Českej republiky

Aký je postup po návrate z Českej republiky na Slovensko?

1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe korona.gov.sk/ehranica,

2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

 • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,

 • osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,

4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;

5. deti do 10 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Musím ísť po návrate na Slovensko z Českej republiky do karantény?

✅  áno

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. 

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,

 • u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby žijúce s vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Ak sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukážete negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 vyhlášky na str.14, vykonaným v laboratóriách na území Českej republiky, nie starším ako 72 hodín, nemusíte absolvovať povinnú izoláciu a nemusíte sa ani registrovať prostredníctvom formulára pre osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky.

Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o prekonaní COVID-19 podľa prílohy č.3 vyhlášky na str. 12.

Musím ísť na COVID-19 test po návrate na Slovensko z Českej republiky?

❌ nie

Nie je to povinnosť, alternatívou je absolvovanie domácej izolácie alebo izolácie v karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá končí pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 10. dňa. 

Čo ak budem po návrate na Slovensko z Českej republiky pozitívny?

Zo zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia podľa trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 10 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia