Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 21.05.2022, stránka má informačný charakter

Bolívia

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Bolívia: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Bolívie - COVID-19

Aktualizované: 01/03/2022 (bez zmeny od 03/08/2021)

Podmienky vstupu do krajiny

Na vstup do krajiny zaočkované osoby majú povinnosť:

  • predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín;
  • predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny);
  • predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v krajine;
  • čestné prehlásenie o mieste zdržiavania sa v krajine.

 

Nezaočkované osoby môžu vstúpiť na územie, pričom majú povinnosť:

  • predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín;
  • predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v Bolívii;
  • predložiť čestné prehlásenie o mieste zdržiavania sa v krajine.
  • vykonať PCR testovanie po 72 hodinách od vstupu do Bolívie, ktorého náklady si pokryje cestujúci a zostať v povinnej izolácii od vstupu až do obdržania negatívneho výsledku testu, ktorý bude kontrolovaný a monitorovaný v súlade s platnými predpismi ministerstva zdravotníctva a športu; v prípade pozitívneho výsledku sa musí dodržať príslušný protokol.

Cestujúci pred vstupom do krajiny majú povinnosť vyplniť elektronický formulár.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Bolívie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je možné pre všetkých. V súčasnej dobe však nie sú povolené turistické cesty.

Aktuálnu situáciu pandémie COVID-19 v jednotlivých regiónoch Bolívie je možné sledovať na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Bolívie.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko