Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter

Bielorusko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Bielorusko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Bieloruska - COVID-19

Aktualizované: 30/05/2022

Podmienky vstupu

Od 28. mája 2022 nie je potrebné preukazovať sa testom, ani certifikátom o vakcinácií pri vstupe do Bieloruska.

 

Bezvízový vstup cez hraničný prechod na letiskách

Podmienkou bezvízového vstupu je vstup a výstup z krajiny uskutočnený výlučne cez hraničný priechod na Medzinárodnom letisku v Minsku, Gomeli, Grodne, Breste, Magilove a Vitebsku oprávňujúci cudzincov (vrátane občanov SR) zdržiavať sa na území Bieloruska 30 dní (vrátane dňa príletu a odletu).

 

Odporúčame slovenským občanom, aby naďalej venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností.

 

Prestup cez Národné letisko Minsk je umožnené za predpokladu splnenia podmienok vstupu do cieľovej krajiny a predloženia leteniek nepresahujúcich pobyt na území Bieloruska viac ako 24 hodín. Cestujúcim nie je dovolené opustiť určenú zónu letiska.

 

Národné letisko Minsk

 

Užitočné internetové odkazy

COVID-19 - prekročenie hranice Bieloruska

Národné letisko Minsk

Štátny hraničný výbor Bieloruska

Jednotka hraničnej kontroly Minsk

Štátny colný orgán Bieloruska

Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v SR

Ministerstvo zahraničných vecí Bieloruska

Fakty o Bielorusku (podstránka Ministerstva zahraničných vecí Bieloruska)

Ministerstvo vnútra Bieloruska

Ministerstvo zdravotníctva Bieloruska

Národné centrum hygieny, epidemiológie a verejného zdravia

Bieloruské kliniky

Ministerstvo pre mimoriadne situácie Bieloruska

Ministerstvo dopravy a komunikácií Bieloruska

Oficiálna stránka Bieloruska

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko