Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Austrália

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup a návrat volný

Je Austrália bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Podmienky vstupu do Austrálie

Od 20. marca 2020 platí v Austrálii zákaz vstupu pre všetkých cudzincov.

 

Do krajiny je bez vopred udelenej výnimky umožnený vstup len:

 • občanom Austrálie a ich najbližším rodinným príslušníkom
 • osobám s trvalým (nie prechodným) pobytom v krajine, ktorí sú okrem platného pobytového víza držiteľmi aj Resident Return Visa; ako aj ich najbližším rodinným príslušníkom
 • občanom Nového Zélandu, ktorí sa bežne zdržiavajú v Austrálii
 • posádkam lietadiel a námorných lodí
 • diplomatom akreditovaným pre Austráliu
 • sezónnym pracovníkom prijatým v rámci vládnych programov Seasonal Worker Programme a Pacific Labour Scheme
 • držiteľom víz podtriedy 188 Business Innovation and Investment
 • cestujúcim z Nového Zélandu, ktorí tam strávili posledných 14 dní a spĺňajú ďalšie podmienky
   

 

Za najbližších rodinných príslušníkov sa považujú: manželia, de facto partneri, závislé deti a zákonní zástupcovia.


Najbližší rodinní príslušníci, držitelia dočasných víz musia svoj rodinný vzťah ďalej dokazovať využitím online formulára.

 

Všetci ostatní môžu do Austrálie cestovať len z nevyhnutných, presvedčivých dôvodov a musia požiadať vopred o výnimku Komisára austrálskej hraničnej polície. O cestovnú výnimku komisára je nutné požiadať minimálne 2 týždne a nie skôr ako 3 mesiace pred plánovanou cestou. Ubezpečte sa, že spadáte do kategórie tých, ktorí sú oprávnení požiadať o výnimku na vstup do Austrálie na webovej stránke Department of Home Affairs.

 

Všetci prichádzajúci zvonka majú povinnosť po príchode sa izolovať na 14 dní v určenom zariadení v mieste príchodu (napr. v hoteli). Výnimku zo štátnej karantény majú od 16. októbra cestujúci z Nového Zélandu, ktorí tam strávili posledných 14 dní a do Austrálie prileteli tzv.quarantine-free letom pristávajúcim v štáte Nový Južný Wales (NSW) alebo Severné Teritórium (NT).
 

 


Za účelom ďalšieho obmedzenia medzinárodného cestovania do Austrálie, ako aj v snahe lepšieho manažovania karantény boli od 3. júla 2020 stanovené limity na počty prichádzajúcich do Austrálie po prílete do Sydney (350 pasažierov denne, max 50 na jeden let) ako aj do Perthu (max 75 pasažierov denne). Letecké spoločnosti nesmú prekročiť tieto stanovené kvóty. Medzinárodné prílety na letisko v Melbourne sú dočasne pozastavené.

 

Predloženie negatívnych výsledkov na ochorenie COVID-19 sa nevyžaduje

Cestovanie v rámci krajiny

Žiadny zo štátov federácie momentálne neumožňuje vstup pre obyvateľov štátu Victoria (VIC), okrem vopred udelených výnimiek a za dodržania karanténnych opatrení. 


Svoje hranice za účelom domáceho cestovania majú tieto štáty otvorené nasledovne:

Štát Queensland (QLD) je zatvorený pre všetkých prichádzajúcich zo štátov Victoria a niektorých oblastí štátu Nový Južný Wales, ktoré sú stále identifikované ako ohniská nákazy. Obyvatelia QLD vracajúci sa z VIC a ohnísk NSW musia po návrate absolvovať štátnu platenú karanténu. 

 

Severné Teritórium je zatvorené pre všetkých z Victorie a prichádzajúcich zo Sydney a širšieho okolia.

 

Štát Južná Austrália (SA) nevpúšťa na svoje územie nikoho zo štátu Victoria.
 

Tasmánia (TAS) nepovolí vstup nikomu zo štátu Victoria a aktuálnych ohnísk epidémie v štáte Nový Južný Wales. Od 26.10. môžu do TAS prichádzať obyvatelia Západnej Austrálie, Južnej Austrálie, Queenslandu, Teritória hlavného mesta a Severného Teritória bez povinnosti po príchode absolvovať 14dňovú karanténu.
 

Štát Západná Austrália (WA) aj naďalej zostáva pre domáce cestovanie zatvorený úplne (okrem vopred udelených výnimiek a za dodržania karanténnych opatrení).

 

Teritórium hlavného mesta (ACT) nevpúšťa na svoje územie obyvateľov Victorie (okrem vopred udelených výnimiek a za dodržania karanténnych nariadení), prichádzajúcim zo štátu Nový Južný Wales, z aktuálne identifikovaných ohnísk pandémie sa po príchode odporúča obmedziť svoj pohyb v rámci jurisdikcie ACT na minimum.

 

V štáte Victoria začalo v súvislosti so zlepšením pandemickej situácie od 27.9.2020 postupné uvoľňovanie reštrikcií vrátane zrušenia zákazu vychádzania pre metropolitnú oblasť Melbourne. Pretrvávajúce opatrenia vo Victorii sú k dispozícii na vládnej stránke štátu Victoria.

 

Nosenie rúšok je povinné v štáte VICTORIA od 3. augusta pre všetkých od 12 rokov veku. 

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit do 8 hodín

Pri prestupe nepresahujúcom 8 hodín sú cestujúci povinní zostať v priestoroch tranzitného terminálu a dodržiavať odstup od ľudí a umývať si ruky.

Občania SR cestujúci na slovenský pas nepotrebujú austrálske tranzitné víza (tzv. Transit without a visa - TWOV), ak spĺňajú podmienky:

 

 • Pricestujú do Austrálie lietadlom
 • Majú zakúpenú a potvrdenú letenku na odlet z Austrálie do tretej krajiny a prestup nepresiahne 8 hodín od príletu
 • Majú platné cestovné doklady na vstup do tretej krajiny
 • Nesmú prejsť imigračnou kontrolou v Austrálii a nesmú opustiť tranzitný terminál letiska

 

 
Tranzit medzi 8-72 hodín

Od 10. júla 2020 na tranzit v Austrálii do 72 hodín nie je potrebné žiadať o výnimku na vstup. 

 

Pri prestupe nad 8 hodín je však potrebné požiadať o tranzitné víza tzv. Transit visa (subclass 771).

 

Tranzitné víza sú na dobu maximálne 72 hodín a sú bez poplatku.

 

Naďalej platí požiadavka, že pri tranzite dlhšom ako 8 hodín sú cestujúci povinní ísť do karantény v určenom zariadení daného austrálskeho štátu, v ktorom uskutočňujú svoj prestup. Pobyt v karanténnom zariadení môže byť spoplatnený a cestujúci ho bude musieť uhradiť na vlastné náklady. Výnimku z tejto povinnej 14-dňovej karantény môžu udeliť len kompetentné orgány jednotlivých štátov a teritórií na individuálnej báze a je potrebné si o ňu požiadať v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným tranzitom.

 

Prestupujúcim cestujúcim nie je dovolené použiť vnútroštátny let, aj keď by bol potrebný na premiestnenie sa na nadväzujúci medzinárodný let.

 

Odchod

V Austrálii platí momentálne zákaz vycestovať z krajiny pre občanov Austrálie (vrátane držiteľov dvojitých občianstiev) ako aj permanentných rezidentov. Ak spadáte do tejto kategórie a chcete opustiť krajinu, musíte najskôr požiadať o výnimku komisára austrálskej hraničnej polície
 

Výnimky vycestovať sa udeľujú nasledovným skupinám:

 

 • cestujete v súvislosti s poskytovaním pomoci ako reakcia na pandémiu COVID-19
 • vaša cesta je kľúčová pre priemysel a obchod
 • potrebujete dostať urgentné zdravotné ošetrenie, ktoré nie je k dispozícii v Austrálii
 • cestujete z dôvodu urgentnej a nevyhnutnej osobnej záležitosti
 • humanitárne dôvody
 • vaša cesta je v národnom záujme

 

O výnimku je potrebné požiadať najneskôr 2 týždne a nie skôr ako 3 mesiace pred vašim plánovaným odchodom a každú žiadosť dôsledne zdokumentovať. Udeľovanie výnimky podlieha prísnemu schvaľovaniu imigračnými úradníkmi austrálskeho Ministerstva vnútra a nie je automatické. Všetky predložené podporné dokumenty musia byť úradne preložené do anglického jazyka.

 

Informácie o podmienkach odchodu z Austrálie na webovej stránke Department of Home Affairs 

 

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

 

Aktualizované: 16/10/2020

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info