Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 27.06.2022, stránka má informačný charakter

Austrália

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Austrália: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Austrálie - COVID-19

Aktualizované: 03/05/2022

Podmienky vstupu do Austrálie

Od 21. februára 2022 sú hranice Austrálie opätovne otvorené pre všetky kategórie cestujúcich – držiteľov právoplatných víz, ktorí sú plne zaočkovaní. Slovenskí občania potrebujú na vstup do Austrálie platné vízum.

 

Všetci nezaočkovaní si musia vopred žiadať výnimku na vstup od komisára Austrálskej hraničnej polície.

 

Od všetkých cestujúcich do Austrálie starších ako 12 rokov sa pred cestou povinne vyžaduje, aby preukázali svoj očkovací status, príp. zdravotnú výnimku z očkovania.

 

Dokumenty požadované pri vstupe

Povinná registrácia

Pred cestou do Austrálie musia všetci (vrátane tranzitujúcich) online vyplniť Digital Passenger Declaration, a to najskôr 7 dní a najneskôr v rámci 72 hodín pred plánovanou cestou do krajiny. V Deklarácii sa požadujú zdravotné informácie pasažiera.

 

Negatívny test na COVID-19

Pred cestou do Austrálie sa už nevyžaduje. Skontrolujte si však podmienky testovania pri vstupe do jednotlivých štátov federácie podľa miesta vášho príletu ako aj podmienky prepravy pasažierov vašej leteckej spoločnosti.

 

Očkovanie

Povinnosť byť pri ceste do Austrálie zaočkovaný sa týka každej osoby vo veku od 12 rokov. Výnimku zo zaočkovania majú len osoby so zdravotnou kontraindikáciou. Túto skutočnosť je nutné pred cestou do Austrálie riadne vydokladovať zdravotným potvrdením v anglickom jazyku.

 

Za osobu zaočkovanú sa považuje každý cestujúci vo veku od 12 rokov a viac, ktorý absolvoval plné 2 dávky Austráliou uznávanej vakcinačnej látky (príp. 1 dávku podľa druhu vakcinačnej látky). Booster sa zatiaľ nevyžaduje. Očkovanie sa preukazuje cudzokrajným očkovacím certifikátom v anglickom jazyku (papierovej alebo elektronickej podobe) a musí spĺňať tieto podmienky:  

 

 • je vydaný oficiálnym národným akreditovaným poskytovateľom očkovania
 • obsahuje minimálne tieto údaje:
  * meno a priezvisko cestujúceho tak, ako je uvedené v cestovnom doklade
  * dátum narodenia alebo číslo pasu cestujúceho
  * názov očkovacej látky
  * dátum každej dávky očkovania alebo dátum, kedy bolo ukončené úplné zaočkovanie cestujúceho
 • a použitá očkovacia látka je oficiálne schválená v Austrálii.

 
Austrália momentálne uznáva len tieto vakcinačné látky:

- 2 dávky od seba vzdialené minimálne 14 dní látok:

 • AstraZeneca Vaxzevria
 • AstraZeneca Covishield
 • Pfizer/Biontech Comirnaty
 • Moderna Spikevax
 • Sinovac Coronavac
 • Sinopharm BBIBP-CorV (pre 18-60 ročných)
 • Bharat Biotech Covaxin
 • Gamaleya Research Institute Sputnik V
 • Novavax/Biocelect Nuvaxovid

 

- 1 dávka látky:

 • Janssen-Cilag COVID Vaccine

 
Pri vstupe do Austrálie musí byť osoba plne zaočkovaná minimálne 7 dní.

 

Austrália nemá požiadavku k dĺžke platnosti certifikátu.

 

Digitálne COVID preukazy EÚ sú na vstup do Austrálie akceptované.

 

Osoby nezaočkované proti COVID-19

Nezaočkovaní cestujúci starší ako 12 rokov musia vopred žiadať o výnimku na vstup do Austrálie od Komisára Austrálskej hraničnej polície. Prípadne môžu cestovať bez tejto výnimky, ak spadajú do kategórie oslobodených od povinnosti žiadať o výnimku.

 

Karanténa

Karanténa po príchode do Austrálie je vo výhradnej kompetencii jednotlivých štátov federácie. Skontrolujte si pred cestou, aké podmienky sa vás týkajú podľa miesta príletu. Medzinárodné prílety bez povinnosti karantény resp. s upravenou karanténou pre nezaočkované osoby majú Sydney, Melbourne, Canberra, Darwin, BrisbaneHobart, Perth a Adelaide.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Zistite si svoje povinnosti pred cestou na vládnych webových stránkach jednotlivých štátov vrátane povinnosti preukazovať sa dokladom o očkovaní a v akej forme. Každý štát federácie Austrálie má vlastné pravidlá.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Za účelom tranzitu kratšieho ako 72 hodín nie je nutné žiadať o výnimku na vstup do Austrálie.

 

Pred cestou do Austrálie musia všetci (vrátane tranzitujúcich) online vyplniť Digital Passenger Declaration.

 

Tranzit do 8 hodín

Pri prestupe nepresahujúcom 8 hodín sú cestujúci povinní zostať v priestoroch tranzitného terminálu a dodržiavať odstup od ľudí a umývať si ruky.

Občania SR cestujúci na slovenský pas nepotrebujú austrálske tranzitné víza (tzv. Transit without a visa - TWOV), ak spĺňajú podmienky:

 

 • Pricestujú do Austrálie lietadlom
 • Majú zakúpenú a potvrdenú letenku na odlet z Austrálie do tretej krajiny a prestup nepresiahne 8 hodín od príletu
 • Majú platné cestovné doklady na vstup do tretej krajiny
 • Nesmú prejsť imigračnou kontrolou v Austrálii a nesmú opustiť tranzitný terminál letiska

 

Tranzit medzi 8-72 hodín

Na tranzit v Austrálii do 72 hodín nie je potrebné žiadať o výnimku na vstup.

 

Pri prestupe nad 8 hodín je však potrebné požiadať o tranzitné víza tzv. Transit visa (subclass 771).

 

Tranzitné víza sú na dobu maximálne 72 hodín a sú bez poplatku.

 

Jednotlivé štáty federácie môžu vyžadovať, aby pasažier, ktorý nie je plne zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, na svoj prestup čakal v dočasnej karanténe v určenom hoteli a tento pobyt si hradil z vlastných prostriedkov. Skontrolujte si podmienky tranzitu v danom štáte federácie podľa miesta prestupu.

 

Prestupujúcim cestujúcim nie je dovolené použiť vnútroštátny let, aj keď by bol potrebný na premiestnenie sa na nadväzujúci medzinárodný let.

 

Odchod pre osoby zaočkované proti COVID-19

Od 1. novembra 2021 platí, že austrálski občania a permanentní rezidenti, plne zaočkovaní proti COVID-19, nepotrebujú viac žiadať výnimku na odchod z krajiny. To isté sa týka aj nezaočkovaných detí vo veku do 12 rokov a osôb, ktoré nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov.

 

Odchod pre osoby nezaočkované proti COVID-19

Austrálski občania a permanentní rezidenti, ktorí nie sú zaočkovaní proti COVID-19, si od 18. apríla 2022 viac nemusia žiadať výnimku na odchod z Austrálie.

 

Federálna vláda Austrálie dôrazne odporúča, aby nezaočkovaní austrálski občania a permanentní rezidenti do zahraničia vôbec necestovali vzhľadom na zdravotné riziko. Ak sa rozhodnú cestovať, po návrate do krajiny musia rešpektovať nariadenia týkajúce sa testovania proti COVID-19 ako aj povinnosť karantény tak, ako ju majú stanovené jednotlivé štáty federácie pre nezaočkovaných cestujúcich.  

 

Informácie o podmienkach odchodu z Austrálie na webovej stránke Department of Home Affairs

 

Oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v jednotlivých štátoch Austrálie v anglickom jazyku

Vláda štátu Nový Južný Wales (NSW)

Ministerstvo zdravotníctva štátu Victoria

Vláda štátu Západná Austrália

Vláda štátu Južná Austrália

Vláda Severného Teritória

Vláda Teritória hlavného mesta

Vláda štátu Queensland

Vláda štátu Tasmánia

 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko