Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 30.06.2022, stránka má informačný charakter

Alžírsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Alžírsko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup - COVID-19

Aktualizované: 07/06/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Komerčné lety do krajiny boli obnovené. Pozemné a námorné hranice sú čiastočne otvorené. Podmienky vstupu do krajiny:

  1. Očkované osoby sa musia preukázať potvrdením o očkovaní, ktoré nie je staršie ako 270 dní (9 mesiacov). 
  2. Neočkované osoby sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín. 

 

Akceptované sú výsledky testu v arabčine, francúzštine alebo angličtine. Výnimka z preukázania sa negatívnym testom platí pre osoby do 12 rokov. Pri odlete z krajiny je možné dať sa testovať aj na alžírskych letiskách. Alžírske ministerstvo zdravotníctva však naďalej odporúča zvážiť cestovanie do krajiny.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútroštátna letecká doprava bola čiastočne obnovená od 6. decembra 2020. Vlaková alebo autobusová doprava v krajine funguje v bežnom režime, od 14. júla 2020 sa za prísnych hygienických opatrení obnovila činnosť taxislužby.

 

Opatrenia v krajine

Platí zákaz zhromaždení štrajkov a pochodov na celom území Alžírska.

 

Nosenie rúška je povinné na verejných komunikáciách a verejných miestach, na pracoviskách a vo všetkých otvorených alebo uzavretých priestoroch prístupných verejnosti.

 

Platí dodržiavanie povinnej vzdialenosti najmenej 1 meter medzi dvoma osobami na akomkoľvek verejne prístupnom mieste.

 

Odporúča sa riadiť sa pokynmi miestnych orgánov.

 

Odporúčame zdržiavať sa ďalej od sprievodov a davu, vrátiť sa na miesto ubytovania a byť maximálne ostražitý.

 

Viac informácií možno nájsť na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva Alžírska.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko