Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 17.05.2022, stránka má informačný charakter
Portugalsko

Portugalsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Portugalsko: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Portugalska - COVID-19

Aktualizované: 03/05/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Pri vstupe do Portugalska sa okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu vyžaduje potvrdenie, resp. Digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci:
 

  • ukončenie očkovania, t.j. minimálne 14 dní a maximálne 270 dní po podaní druhej dávky (jednej dávky v prípade vakcíny Johnson). Portugalsko akceptuje vakcíny schválené EMA a vakcíny schválené WHO
  • resp. prevedenie očkovania 3. dávkou, tzv. booster dávka vakcíny (bez časového obmedzenia platnosti)   
  • alebo prekonanie COVID-19 počas obdobia 180 dní pred cestou do Portugalska 
  • alebo negatívny výsledok molekulárneho testu na COVID-19, nie starší ako 72 hodín (RT-PCR, RT-qPCR, NAAT) pred nástupom na cestu
  • alebo negatívny výsledok rýchleho antigénového testu realizovaného 24 hodín pred nástupom na cestu
  • deti do veku 12 rokov majú výnimku.

 

Upozornenie

Na základe referencií slovenských občanov si dovoľujeme informovať, že letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na company rules. Pozemný personál leteckej spoločnosti pri boardingu neakceptuje žiadne intervencie zo strany veľvyslanectva alebo tretej strany, preto v prípade pochybností odporúčame ešte pred odletom preveriť si všetky informácie na webových stránkach leteckých spoločností a príslušného letiska odletu alebo tranzitu resp. osobným rozhovorom.

 

Registrácia pred vstupom

Povinnosť vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card, bola zrušená, napriek tejto skutočnosti jeho vyplnenie odporúčame, viď. upozornenie uvedené vyššie a pre opakované problémy našich občanov s letiskovým personálom pri boardingoch.

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Deti vo veku do 12 rokov majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku testu, resp. Digitálneho COVID preukazu EÚ.

 

Zaočkované osoby

Osoby, ktoré sú očkované proti COVID-19, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény.

 

Doklad o očkovaní musí byť formou Digitálneho COVID preukazu EÚ a akceptujú sa len vakcíny schválené EMA. Očkovanie musí byť kompletné a min. 14 dní a max. 270 dní po podaní druhej dávky (prvej dávky v prípade vakcíny Johnson).

 

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho testu a karantény. Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 musia mať cestujúci Digitálny COVID preukaz EÚ.

 

Samostatné opatrenia platné pre Madeiru a Azorské ostrovy

 

Cestovanie v rámci krajiny

Nutné sledovať a rešpektovať aktuálne nariadenia portugalských autorít.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecký a cestný tranzit občanov Slovenskej republiky je cez Portugalsko umožnený.

 

V prípade cesty do Portugalska a návratu do SR pozemnými komunikáciami sa cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať.

 

Opatrenia v krajine

Naďalej platí povinnosť nosenia masky v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, v nemocničných zariadeniach a lekárňach.

 

Aktuálne informácie o opatreniach a podmienkach v mieste vášho pobytu v Portugalsku nájdete na oficiálnej webovej stránke o COVID-19

 

 

Opatrenia zverejnené na webovej stránke veľvyslanectva SR v Lisabone

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko