Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter
Portugalsko

Portugalsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Portugalsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 06/04/2021

Podmienky vstupu do krajiny

Od 31. januára 2021 Portugalsko pristúpilo k výrazným zmenám hraničného režimu a zaviedlo prísne opatrenia rozdelením krajín do 3 stupňov rizikovosti. Od 1. apríla je rozdelenie nasledovné:

 

1.) Pre cestujúcich Bulharska, Česka, Cypru, Estónska, Francúzska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska, Švédska, Talianska ako aj zo všetkých krajín mimo EÚ s výnimkou krajín špecifikovaných v bode 3, platí povinnosť vstupu len s negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín pred nástupom na let a zároveň povinnosť absolvovať 14-dňovú karanténu v izolácii na mieste pobytu alebo mieste určenom portugalskými zdravotníckymi orgánmi (karanténu nie je možné prerušiť ďalším dodatočným negatívnym testom).

 

2.) Pre cestujúcich z Belgicka, Dánska, Fínska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Nemecka, Nórska, Rakúska, Rumunska, Slovenska,  Švajčiarska je povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

 

3.) Pre cestujúcich z Írska, Islandu, Lichtenštajnska, Španielska, Austrálie, Číny, Južnej Kórei, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Thajska, Hongkongu a Macaa sa pri vstupe do Portugalska nevyžaduje karanténa ani preukázanie negatívneho testu na COVID-19.

 

Osoby, ktoré vstupujú do Portugalska na nevyhnutnú cestu v trvaní max. 48 hodín, majú výnimku z absolvovania karantény. Majú povinnosť predložiť negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín pred nástupom na let a potvrdenie spiatočnej cesty (letenka).

 

Zmena hraničného režimu je v platnosti do 15. apríla 2021, kedy bude zoznam krajín opätovne prehodnotený v závislosti od epidemiologickej situácie v krajinách pôvodu.
(povinnosť negatívneho PCR testu a 14-dňovej karantény platí pre krajiny, ktoré počas 14-dňového mediánu prekračujú 500 prípadov/100 tis. obyvateľov).

 

Cesty z krajín mimo EÚ sú obmedzené len na nevyhnutné cestovanie a sú povolené pre tranzit, vstup alebo výstup pre štátnych príslušníkov krajín EÚ alebo krajín pridružených k schengenskému priestoru a ich rodinných príslušníkov a cudzincov s oprávnením na pobyt v niektorom členskom štáte EÚ, a pre cesty uskutočňované z pracovných, študijných, rodinných, zdravotných alebo humanitárnych dôvodov.

 

Od 15. januára 2021 je pri prílete do Portugalska bez negatívneho PCR testu z krajín, z ktorých je negatívny test vyžadovaný, udeľovaná pokuta vo výške od 300 do 800 eur.

 

Posilnené sú kontroly na hraniciach so Španielskom, časť hraničných priechodov je uzatvorených, prípadne sú otvorené len v určité dni, resp. hodiny.

 

Zo Spojeného kráľovstva je vstup povolený len občanom Portugalska alebo cestujúcim s povolením na pobyt a ich rodinným príslušníkom a diplomatickým zamestnancom akreditovaným v Portugalsku, pri vstupe do Portugalska je povinnosť preukázať sa RT-PCR negatívnym testom nie starším ako 72 hodín.

 

Lety medzi Portugalskom a Spojeným kráľovstvom sú obojstranne prerušené od 23. januára 2021, od 29. januára 2021 boli prerušené lety medzi Portugalskom a Brazíliou a od 20. marca 2021 sa prerušili lety s Juhoafrickou republikou. Vo všetkých prípadoch majú výnimku humanitárne a repatriačné lety.

 

Od 31. januára sa zaviedla možnosť zrušenia letov, ako aj zavedenia karantény pre prílety z vybraných krajín v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Vzhľadom na časté zmeny a rýchlo sa meniacu epidemiologickú situáciu odporúčame všetkým cestujúcim, aby si pred plánovanou cestou vždy overili platné opatrenia a obmedzenia a kontaktovali svoju leteckú spoločnosť. 

 

Samostatné opatrenia platné pre Madeiru a Azorské ostrovy

 

Poznámka: Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na vlastné bezpečnostné opatrenia a podmienky cestovania, o ktorých proaktívne vopred informujú. V prípade pochybností sa odporúča preveriť si tieto informácie pred odletom na webových stránkach leteckých spoločností.

      

Cestovanie v rámci krajiny

Od 9. novembra 2020 platí v kontinentálnom Portugalsku stav núdze, ktorý bol opätovne obnovený do 15. apríla 2021. Od 6. apríla je povolené cestovanie medzi obcami/concelhos.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecký a cestný tranzit občanov Slovenskej republiky je cez Portugalsko umožnený.


V prípade cesty do Portugalska a návratu do SR pozemnými komunikáciami sa cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať.

 

Opatrenia v krajine

Od 9. novembra 2020 platí v Portugalsku stav núdze. Naďalej platia na celom území prísne opatrenia.

 

Pre celé územie kontinentálneho Portugalska

Vychádzanie a cestovanie po verejných komunikáciách je zakázané s výnimkami:
 • obstarania základných potrieb,
 • dochádzania do práce, ak nie je možnosť home office,
 • návštevy školských zariadení,
 • prechádzky s/bez zvieraťa,
 • individuálneho športu v exteriéri.

 

Pokuty za nedodržanie opatrení sú dvojnásobné, vrátane pokuty za pohyb na verejnosti bez rúška. Portugalsko má zvýšené kapacity na kontrolu a dohľad nad dodržiavaním prijatých opatrení a dlhodobo udeľuje nekompromisné finančné postihy.

 

Otvorené prevádzky:

 • obchody s potravinovým tovarom, lekárne, čerpacie stanice, strava pre zvieratá, kvetinárstva,
 • všetky obchodné prevádzky s plochou do 200 m2, ktoré majú priamy vchod z ulice,
 • terasy reštaurácií pri obsadenosti max 4 osoby pri jednom stole,
 • trhoviská,
 • fitness centrá pre individuálne cvičenie, naďalej sú zakázané skupinové cvičenia a vonkajšie športovanie je povolené pre skupiny max 4 osôb,
 • galérie, múzeá, ZOO,
 • kaderníctva, kozmetické služby,
 • ambulancie, zubárske ordinácie, veterinárne ambulancie.

 

Maximálna kapacita v uzavretých priestoroch supermarketov a obchodných prevádzok je stanovená na 5 osôb/100 m2.

 

Zakázané prevádzky/podujatia:

 • interiér reštaurácií,
 • reštaurácie v obchodných centrách (povolená len donáška),
 • kultúrne a voľnočasové podujatia,
 • kiná, divadlá,
 • obchodné centrá.

 

Všeobecne platné pravidlá

 • obmedziť presuny len na nevyhnutné cesty
 • obmedziť kontakty na najbližšiu rodinu
 • zákaz zhromažďovania na verejnosti viac ako 6 osôb
 • nosenie masky na verejnosti, v interiéroch i na pracovisku
 • vyhýbať sa uzavretým, malým a zle vetraným priestorom

 

V platnosti zostávajú opatrenia:

Meranie teploty na pracoviskách, vo vzdelávacích zariadeniach, v dopravných prostriedkoch, komerčných, kultúrnych a športových zariadeniach (pri telesnej teplote nad 38°C môže byť zamietnutý vstup, meranie telesnej teploty nie je porušením ochrany osobných údajov).

 

Od 28. októbra 2020 pre všetky osoby nad 10 rokov platí povinné nosenie rúšok na verejnosti, pokiaľ nie je možné dodržať sociálny odstup (výnimky: skupina členov spoločnej domácnosti, športové aktivity jednotlivcov a pod.). Za nedodržanie nariadenia môže byť udelená poriadková pokuta vo výške od 100 do 500 eur, ktorá môže byť od 15. januára 2021 až dvojnásobná. Regionálne vlády na Madeire a na Azorských ostrovoch majú možnosť prijaté opatrenia prispôsobiť vlastným podmienkam v mieste.

 

Najaktuálnejšie informácie vždy nájdete na FB stránke slovenského veľvyslanectva v Lisabone
 

Opatrenia zverejnené na webovej stránke veľvyslanectva SR v Lisabone

 

Podmienky návratu do SR

Zoznam laboratórií v pre testovanie na COVID-19 v Portugalsku (je možné vyhľadávať podľa miesta pobytu cez „ctrl/F“).

 

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia