Zelené krajiny
  Červené krajiny
Posledná aktualizácia: 28.05.2022, stránka má informačný charakter
Kanada

Kanada

Cestovatelské informácie v čase korony

Farba Kanada: ZELENÁ

Krajina s návratom do SR bez obmedzenia

Cestovanie a vstup do Kanady - COVID-19

Aktualizované: 26/04/2022

 

Kanadská vláda predĺžila termín dokedy umožní príslušníkom tretích krajín bez trvalého pobytu v Kanade, ktorí sú nezaočkovaní, alebo iba čiastočne zaočkovaní vakcínou proti COVID-19 opustiť územie Kanady do 31. augusta 2022. Takíto cestujúci sa budú musieť pri nástupe do lietadla preukázať negatívnym molekulárnym testom.  Po tomto termíne nebude umožnené nezaočkovaným, alebo iba čiastočne očkovaným cestujúcim nastúpiť do lietadla. Viac informácií.

 

Veľvyslanectvo SR v Kanade upozorňuje, že konečné rozhodnutie o umožnení alebo zákaze vstupu na územie Kanady, ako aj o nariadení karantény je v plnej kompetencii kanadského imigračného úradníka priamo na vstupe do Kanady.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Kanada od 7. septembra 2021 povoľuje vstup na svoje územie pre plne zaočkovaných cestujúcich z tretích krajín, pričom od poslednej dávky uplynulo najmenej 14 dní. Cudzí štátni príslušníci, ktorí nespĺňajú podmienky plne zaočkovaného majú povolenie vstupu len za špecifických okolností:

 

Urobte si test, či ste oprávnený na vstup na územie Kanady.

 

Od 28. februára uvoľňuje Kanada niektoré opatrenia pre plne zaočkovaných cestujúcich pri vstupe na územie Kanady.

 

Plne zaočkovaní cestujúci už nemusia ihneď po prílete na územie Kanady povinne absolvovať test na COVID-19, ale budú podliehať iba náhodnému výberu. Takto vybraní cestujúci nebudú musieť ísť do karantény počas čakania na výsledok testu.

 

Deti, ktoré majú menej ako 12 rokov, a ktoré cestujú s plne zaočkovanými dospelými, budú vyňaté z karantény bez akýchkoľvek predpísaných podmienok obmedzujúcich ich aktivity. To znamená, že napríklad už nemusia čakať v karanténe 14 dní pred nástupom do školy, tábora alebo škôlky.

 

Od nezaočkovaných cestujúcich (kanadských občanov, občanov tretích krajín s trvalým pobytom v Kanade a iných cestujúcich s právom vstúpiť na územie Kanady) sa bude naďalej vyžadovať testovanie pri príchode, na 8. deň a 14-dňová karanténa.

 

Nezaočkovaným, alebo iba čiastočne zaočkovaným cudzím štátnym príslušníkom nebude povolený vstup do Kanady, pokiaľ nesplnia jednu z mála výnimiek.

 

 Po 15. januári 2022 majú všetci nezaočkovaní alebo čiastočne zaočkovaní cudzinci vstup do Kanady zakázaný.

 

Od 1. apríla 2022 nemusia cestujúci pred príchodom do Kanady absolvovať test PCR/molekulárny test, ani antigénový test na  COVID-19. Náhodné testovanie cestujúcich na hraniciach do Kanady zostáva naďalej v platnosti. Náhodne vybraní cestujúci však nebudú musieť absolvovať domácu karanténu.

 

Od 25. apríla 2022 nie je potrebné pre plne zaočkovaných cestujúcich pred príchodom do Kanady preukazovať sa 14 – dňovým karanténnym plánom.

 

Podmienky vstupu:

 • Cestujúci je plne zaočkovaný Kanadou akceptovanými vakcínami minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady:
 •  cestujúci má platnú eTA (Electronic Travel Authorisation); Nezaočkovaní cestujúci s právom vstúpiť na územie Kanady sa musia preukázať 14-denným karanténnym plánom a musia sa taktiež preukázať negatívnym COVID-19 testom pred nástupom do lietadla. Deti do 5 rokov veku sa nemusia preukazovať testom na COVID-19.
 • cestujúci nemá symptómy COVID-19;
 • potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN;
 • potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;

 

 • cestujúci je po prílete na územie Kanady povinný na vyzvanie kanadského úradníka:
  • preukázať sa údajmi z aplikácie ArriveCAN,
  • preukázať sa potvrdením o vakcinácii (aj papierovou formou);
  • podrobiť sa testu na COVID-19

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe? Resp. pri nástupe do lietadla

 • potvrdenie o vakcinácii musí cestujúci pred cestou nahrať do aplikácie ArriveCAN a musí sa preukázať aj papierovou formou potvrdenia;
 • potvrdenie o vakcinácii musí byť vystavené v anglickom alebo francúzskom jazyku, prípadne preložené do jedného z uvedených jazykov a úradne overené;

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19

Od 1. apríla 2022 nemusia cestujúci pred príchodom do Kanady absolvovať test PCR/molekulárny test, ani antigénový test na COVID-19. Náhodné testovanie cestujúcich na hraniciach do Kanady zostáva naďalej v platnosti. Náhodne vybraní cestujúci však nebudú musieť absolvovať domácu karanténu.

 

Je po príchode povinná karanténa? /resp. v akom prípade je povinná karanténa

Cestujúci, ktorí sú plne zaočkovaní vakcínou akceptovanou kanadskými orgánmi, minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady nemusia absolvovať žiadnu karanténu. Plne očkovaní cestujúci nebudú musieť počkať v karanténe do výsledku testu.

 

Karanténu v trvaní 14 dní musia absolvovať všetci nezaočkovaní, alebo čiastočne očkovaní cestujúci, ktorí spĺňajú niektorú z výnimiek pre vstup na územie Kanady.

 

Na vyzvanie kanadského imigračného úradníka sa testovaniu a karanténe podrobí cestujúci aj v prípade, že je úplne očkovaný. Plne očkovaní cestujúci nebudú musieť počkať v karanténe do výsledku testu.

 

Podmienky vstupu pre očkované osoby

Cestujúci, musia byť plne zaočkovaní vakcínou akceptovanou kanadskými orgánmi minimálne 14 dní pred vstupom do Kanady.

 

Zoznam vakcín akceptovaných Kanadou:

 • Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)
 • Moderna (Spikevax, mRNA-1273)
 • AstraZeneca (Vaxzevria, COVISHIELD, ChAdOx1-S, AZD1222)
 • Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
 • Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)
 • Sinopharm (Beijing) BBIBP-CorV (Vero Cells)
 • Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)
 • Medicago Covifenz
 • Novavax (NVX-COV2373, Nuvaxovid, Covovax)

 

Očkovaní rodičia cestujúci s neočkovanými deťmi

Deti do 5 rokov veku nepotrebujú test na COVID-19.

 

Ak sa kvalifikujete ako plne zaočkovaný cestujúci, vaše neočkované alebo čiastočne zaočkované deti vo veku od 5 do 11 rokov sú vyňaté z testovania pred nástupom do lietadla ako aj z karantény bez akýchkoľvek obmedzení v ich činnosti. To znamená, že napríklad nemusia čakať 14 dní, kým pôjdu do školy, tábora alebo škôlky.

 

Deti od 12 do 17 rokov

Neočkovaní a čiastočne zaočkovaní mladí ľudia vo veku 12 až 17 rokov podliehajú 14-dňovej karanténe a podliehajú všetkým testovacím požiadavkám pred odletom, pri prílete, ako aj na 8. deň karantény bez ohľadu na to či sú alebo nie sú sprevádzaní cestujúcimi, ktorí sa kvalifikujú ako plne zaočkovaní.

 

Niektoré federálne pravidlá pre deti vstupujúce do Kanady sa môžu líšiť od provinčných alebo územných pravidiel. V tomto prípade musíte dodržiavať prísnejšie pravidlá.

 

Pozrite si aj obmedzenia a podmienky vstupu do jednotlivých kanadských provincií.

 

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Všetci cestujúci bez ohľadu na to či prekonali COVID-19 musia byť plne zaočkovaní. Existujú však výnimky pre nezaočkovaných cestujúcich (napr. rodinných príslušníkov občanov Kanady), ktorým by mal byť vstup na územie Kanady umožnený.

 

Zistite, či ste oprávnený na vstup na územie Kanady.

 

Veľvyslanectvo SR v Kanade upozorňuje, že konečné rozhodnutie o umožnení alebo zákaze vstupu na územie Kanady ako aj o nariadení karantény je v plnej kompetencii kanadského imigračného úradníka priamo na vstupe do Kanady.

 

Výnimky

Kanadskí občania, cestujúci s trvalým pobytom v Kanade, rodinní príslušníci a osoby blízke kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom na území Kanady; diplomati akreditovaní v Kanade; letecké posádky; dočasní pracovníci (napríklad ošetrovatelia, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle); žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali; tranzitujúci cestujúci; medzinárodní študenti.

 

Viac informácií o výnimkách

 

Regionálne odlišnosti 

Informácie o cestovných obmedzeniach medzi jednotlivými provinciami a teritóriami

 

Hraničné priechody

Informácie o obmedzeniach na hraničných priechodoch

 

Podmienky tranzitu

Informácie o tranzite

 

Opatrenia v krajine

Od 30. novembra 2021 musia byť plne zaočkovaní všetci cestujúci 12 rokov a starší využívajúci leteckú dopravu, vlaky VIA RAIL a Rocky Mountaineer ako aj lodnú dopravu na plavbách trvajúcich viac ako 24 hodín. Výnimky platia iba v prípade potreby núdzového cestovania, alebo pre osoby, ktoré nemôžu byť zo zdravotných dôvodov očkované. Takáto osoba sa musí preukázať lekárskym potvrdením.

 

Povinnosť nosenia rúška (alebo iného prekrytia úst a nosa) je nariadená počas cestovania lietadlom a v závislosti od provincie aj počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou. Odporúčame mať rúško stále so sebou, aj z dôvodu, že cestujúci sú povinní nasadiť si rúško vo verejnej doprave.

 

Pokuty za nedodržiavanie opatrení sa pohybujú v rozmedzí od 5 000 CAD do 250 000 CAD.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Zostaňte doma a izolujte sa. Telefonicky kontaktujte lekára, alebo COVID -19 Information line: +1-833-784-4397.

Viac informácií o symptómoch , testovaní a liečbe v Kanade

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Informácie ohľadne súčasnej epidemiologickej situácie, vakcinácie, cestovania

COVID kontakt na kanadské ministerstvo zdravotníctva

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

COVID-19 cestovateľská mapa
opatrenia pre vstup do krajín a návrat zo zahraničia na Slovensko

Prehľadná cestovateľská mapa vám pomôže zistiť, aké opatrenia pre vstup aktuálne platia v krajinách po celom svete. Zároveň sme pridali aj informácie, aký postup pre návrat zo zahraničia na Slovensko musia dodržať očkovaní, prekonaní a neočkovaní. Pravidelne aktualizujeme krajiny, z ktorých je návrat na Slovensko bez obmedzení, alebo je povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, alebo karanténa.

Krajiny s návratom do SR bez obmedzení:
Destinácia
Návrat na Slovensko
Krajiny s návratom do SR s obmedzeniami:
Destinácia
Návrat na Slovensko